Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • Ruslandskonference 2014

  Posted on October 11th, 2014 Rikke Schultz No comments

  <Program 2014 dansk.pdf>

 • Invitation til Brunch, Debat og generalforsalling

  Posted on July 31st, 2014 Rikke Schultz No comments

  Årsmøde og Generalforsamling AWE Danmark
  Mandag den 8.september 2014 Kl. 11 – 16
  Vartov, Farvergade 271463 København K
  3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Årsmødet begynder med brunch, hvorefter der er temadebat om internationalt samarbejde mellem foreninger, skoler og undervisere.

  Temamøde
  11.45 – 12.30
  Korte fortællinger (max. 5 min.) om medlemmers praksis med internationalt arbejde

  12.30 – 13.30
  Korte oplæg (10 min) fra Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen (FFD) om udfordringer i internationalt samarbejde med efterfølgende diskussion.

  Generalforsamling
  Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling
  Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Valg af formand (Rikke Schultz genopstiller ikke)
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  11. Evt.
  Venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Kontingent for 2014 er 250 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner. Heraf går 100 kr. hhv. 200 kr. til AWE International.
  Kontingentet for 2014 bedes indsat på konto 0570-0001420992 i Sydbank senest 1.september 2014

 • Håbets farver

  Posted on October 16th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Colours of hope

  Forumteater forestilling

  Kulturhuset i Vollsmose,  Vollsmose Alle 14

  Tirsdag den 22. Oktober 2013

  Kl 19.30

  Et spil om at være i asyl i Danmark

  Instruktører: Roberto Nicolasora fra Filippinerne 0g Rosa Lavecchia fra Argentina

  Arrangør: Bedsteforældre for asyl

  i samarbejde med

  Link i Kerteminde og Association for World Education

 • AWE på Tour i Danmark 2013

  Posted on July 30th, 2013 Rikke Schultz No comments

  AWE on tour 2013

  I dagene 22.8 – 10.9 har AWE Danmark inviteret 3 gæster fra syd til et turprogram til danske høj- og efterskoler og diverse folkeoplysende aktiviteter.

  De tre gæster er:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Læs deres CV her

  Tour-programmet ser således ud:

  23.8 – 26.8 IPC i Helsingør

  27.8 Formiddag: Krogerup Højskole

  28.8 Flakkebjerg Efterskole

  29.8 Oure Højskole

  30.8 kl. 14.30 – 16.30  Offentligt møde

  Fyraftensmøde om bæredygtighed i samarbejde mellem AOF Center Svendborg, Økonet og AWE Danmark

  Sted: AOF Center Svendborg, Vestergade 23, Svendborg. Gratis adgang. Der serveres kaffe, te og kage

  1.9 Kl. 11.00 – 16.00  Offentligt møde

  Images Festival – OCCUPY UTOPIA – Carolinelunden i Aalborg. Åbning af Æ Verdensuniversit med et symposium, hvor udvalgte deltagere holder et oplæg om deres perspektiv på verdensuniversitetet /verdensuddannelse. Læs mere om Images Festival her

  Entre: Armbånd 100 kr, der gælder til aktiviteter i Carolinelunden fra 1. – 7. September.

  2.9 Den frie lærerskole i Ollerup (Formiddag)

  2.9 Ryslinge Høj- og efterskole (Aften)

  3.9 Langelands Efterskole

  4.9 Nordfyns Folkehøjskole

  5.9 Engelsholm Højskole

  6.9 – 7.9 København

  8.9 kl. 10.00 – 12.00 AWE Åbent Hus

  Vartov, Farvergade, København K

  Hvis nogen har interesse i at mødes med gruppen under turen, så bedes I kontakte Rex Schade på e-mail: Rex.Schade@gmail.com eller Rikke Schultz på Eva.Rikke.Schultx@gmail.com

  Materiale til skolerne findes på http://www.multilayereddemocracy.net/groups/mdg/

 • AWE Council Meeting 2013 First Announcement

  Posted on June 7th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Call for International Council Meeting 2013

  Association for World Educations International Council Meeting 2013 and the organisational development seminar will take place in Denmark from 24. October to 29. October 2013.

  According to the constitution §8 the council meeting shall:

  a) The International Council shall determine the policy of the Association for World Education.

  b) The International Council shall approve or disapprove applications from national or regional Chapters and from independent members.

  c) The International Council shall elect AWE-delegates to the various United Nations organizations with which the AWE has consultative status.

  d) The International Council shall elect the President of the Association along with at least four Vice-Presidents and a Treasurer. For candidates to be eligible for elections, they have to be members of AWE and it is not necessary for interested candidates to be members of the International Council.

  e) Minutes of the International Council meetings shall be sent to all Chapters.

  f) Every year the Chapters will submit a report to the International Council.

  g) The Council will determine its own order of proceedings.

  Who can participate:

  AWE chapters can send delegates

  AWE Institutional Members can send representatives

  Elected Vice-presidents

  Elected UN-representatives

  Individual Members

  Special invited guests

  Final agenda and meeting details will be send out before 24th July 2013.

  The Council Meeting will be arranged in corporation with AWE Denmark.

  AWE Denmark will assist participants with Visa-application.

  Please contact the Chairman of AWE Denmark for further information.

  Email: eva.rikke.schultz@gmail.com

 • Seminar Mitraniketan 29. January – 4. February 2012

  Posted on November 9th, 2011 Rikke Schultz No comments

  World Education for XXI Century Enlightenment

  MITRANIKETAN, Kerala INDIA   29.January – 4.February 2012

   Arranged by Association for World Education (AWE) and Mitraniketan

   What is the state of human growth and evolution in the early years of this 21st Century?  What is called for from our beings to step into this new era? What kind of education can support this development? This two-part AWE Seminar is designed to examine these questions through an in-depth dialogue with educators from around the world, with special attention to the circumstances and experience in Kerala, India.

  AWE educators invite their members and colleagues to join this working seminar to explore our perspectives on opportunities for enlightenment, along with our best practices for creating whole, world- centric human beings. Our dialogue and research will center around the following questions: 

  • What is Enlightenment for the 21st Century?
  • What are the opportunities for uncovering and nurturing enlightenment?
  • What is an enlightened teacher for the 21st century?

   It is our goal to better define our AWE common ground on the essential questions listed above.

   Special Seminar: Life Enlightenment through World Education

   A special two-day event will include regional (India) educators, community  leaders, and students for presentations and dialogue focusing on Indian perspectives on world education.

  Themes for this seminar include: Personal enlightenment of teachers; Global Networking for educators; New technology and social media as a new challenge in pedagogical work.

   Logistics

  Price: $600 (US) – AWE members $450 (US). Includes:  Lodging: in the Mitraniketan guesthouse: The Guesthouse is a basic facility with cots, beds, table, chair, fan, Indian toilets. Double rooms have shared toilets. Those with special needs requiring a single room are asked to send a special request. Meals:  Indian breakfast, lunch & dinner at 8am, 1.00, & 7 pm. (Dinner Wednesday evening is not included.) Transportation: Transportation from Trivandrum (airport) to Mitraniketan and return.

  To Register, contact Rikke Schultz, Landevejen 6, DK 5683 Haarby. E-mail: Treasurer@awe-international.com

   MITRANIKETAN is an experimental non-profit social and educational project, founded by K.Viswanathan in the state of Kerala (south India). The organization focuses on alternative education methods for education and development.   http://www.mitraniketan.org

   Association for World Education (AWE) is an international NGO with consultative status in the United Nations and with more than 20 chapters across the world. AWE works primarily in the areas of Education, Democracy and Human Rights.  http://www.awe-international.com

  Læs mere:

  MITRANIKETAN_announcement

  Location map of Mitraniketan

 • Dialogmøde

  Posted on June 21st, 2011 Rikke Schultz No comments

  Fredag den 23. september kl. 16 – 18. Vartov

  De Nordafrikanske demokratibevægelser

  Velkomst ved Rikke Schultz, Formand for Association for World Education Denmark.

  Oplæg og efterfølgende debat ved Rasmus Boserup tidligere leder af Dansk Egyptisk Dialog Institut.

                        Status over et halv års demokratibevægelser i Nord Afrika

                        Hvordan kan vi – danske NGOer samarbejde med dem?

  Der serveres sandwich og vand eller vin efter oplæg og debat. Pris kr. 75,-

  Tilmelding senest lørdag den 17. september på e-mail dorit.myltoft@turbopost.dk

  Arrangør: Grundtvigsk Forum og AWE Association for World Education

  Kl 19.00 afholdes generalforsamling i AWE

 • Jakob Erle i Cairo

  Posted on March 9th, 2011 Rikke Schultz No comments

  Læs om og lyt til Jakob Erles oplevelser under revolutionen i Cairo. Indslaget er bragt i P1 – Vita den 8. marts 2011.

  Link til P1 – Vita: http://www.dr.dk/P1/Vita/Udsendelser/2011/03/06200034.htm

 • 11022011

  Posted on February 11th, 2011 Rikke Schultz No comments

  Tillykke Egypten

  Det første skridt er taget ….

 • UNESCO publikation om uddannelse for bæredygtig udvikling

  Posted on November 11th, 2010 Rikke Schultz No comments

  I anledning af FN’s tiår for uddannelse for  bæredygtig udvikling (UBU) har UNESCO udgivet en publikation med eksempler på undervisning for bæredygtig udvikling i hele verden.

  Tomorrow – Today hedder puplikationen og den blev præsenteret i går af Carl Lindberg på en konference i Fællessalen på Christiansborg, der satte fokus på, hvad Danmark skal gøre for at fremme uddannelse for bæredygtighed i Danmark.

  Konferencen var tilrettelagt af 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling og Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/ Økonet.

  Publikationen kan downloades fra:

  http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=189880&set=4CDC5D44_1_300&gp=1&lin=1&ll=1