Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York, 27.-29. august 2014

  Posted on August 25th, 2014 Rikke Schultz No comments

  UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York,  27.-29. august 2014

  AWE har den store fornøjelse at være repræsenteret ved FN’s 65. konference i Department for Public Information, DPI, 2014 i New York. Den sidste DPI konference fandt sted i Bonn i 2011, hvor AWE ligeledes var repræsenteret.

  Emnet for konferencen er: ”2015 and Beyond: Our Action Agenda”

  Dette emne er en klar henvisning til FN’s 2015 Millennium Development Goals, MDG, hvis ’efterfølger’ FN-systemet, EU og nationale fora er i fuld gang med at forhandle på plads.

  Samtidig hænger det fint sammen med AWE’s engagement i netop dette emne fra  International Council møde i 2007 og i forbindelse med såkaldte uddannelses og informationskampagner om MDG i både 2010 og 2013. En lang række frie skoler, aftenskoler og uddannlsesinstitutioner fik besøg af kampagnerne.

  AWE deltagerne  New York er Rex O. Schade, bestyrelsesmedlem i AWE DK og Noël Bonam, AWE international præsident. I ugerne efter konferencen besøges en lang række medlemmer i Main og New York og deltagelse også i Climate Change Summit ekstra aktiviteter sidst i September.

  Ud over selve konferencen foregår der et antal workshops, og vi har søgt om og fået bevilget tid og plads til at afholde en workshop sammen med en amerikansk NGO. I den anledning har vi med bidrag fra mange af vores medlemmer rundt om i verden sammensat nogle dokumenter, som fortæller deltagerne om, hvem vi er og hvilke aktiviteter vores medlemmer er engageret i med relation til World Education og bæredygtighed.

  Dokumenterne kan også fås i hard copy på AWE DK årsmøde og generalforsamling den 8. september 2014 i Vartov (se program andetsteds på hjemmesiden).

   

   

 • Invitation til Brunch, Debat og generalforsalling

  Posted on July 31st, 2014 Rikke Schultz No comments

  Årsmøde og Generalforsamling AWE Danmark
  Mandag den 8.september 2014 Kl. 11 – 16
  Vartov, Farvergade 271463 København K
  3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Årsmødet begynder med brunch, hvorefter der er temadebat om internationalt samarbejde mellem foreninger, skoler og undervisere.

  Temamøde
  11.45 – 12.30
  Korte fortællinger (max. 5 min.) om medlemmers praksis med internationalt arbejde

  12.30 – 13.30
  Korte oplæg (10 min) fra Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen (FFD) om udfordringer i internationalt samarbejde med efterfølgende diskussion.

  Generalforsamling
  Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling
  Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Valg af formand (Rikke Schultz genopstiller ikke)
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  11. Evt.
  Venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Kontingent for 2014 er 250 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner. Heraf går 100 kr. hhv. 200 kr. til AWE International.
  Kontingentet for 2014 bedes indsat på konto 0570-0001420992 i Sydbank senest 1.september 2014

 • AWE International Council Meeting in Bisserup

  Posted on November 5th, 2013 Rikke Schultz No comments

  International Council Meeting i Bisserup blev 5 intense dage med fokus på AWE’s fremtidige internationale ledelse og med idéer til, hvilken vej organisationen skal udvikle sig.

  Jakob Erle havde inden mødet annonceret sin afgang som Præsident.

  Noel Bonam blev valgt som ny præsident. Noel Bonam er født og opvokset i Hyderabad i Indien, men han har i en årrække boet i Main i USA. I de sidste 6 år har han haft et tæt samarbejde med  AWE’s Internationale ledelse. Han er stifter af The Global Institute, der er institutionelt medlem af AWE.

  Som vicepræsidenter valgtes:

  Rikke Schultz (Danmark), Vicepræsident for Europe

  Alan Furth, Vicepræsident for Nordamerika

  Ana Maria Barros Pinto, Vicepræsident for Latin Amerika

  Sujit Kumar Paul, Vicepræsident for Indien

  Roberto Nicolasora, Vicepræsident for Filippinerne

  Palle Møldrup blev valgt som kasserer

  Derudover blev der nedsat en komité, der fremover skal samarbejde med AWE’s repræsentanter i FN.

  AWE repræsentanter i FN er fremover:

  New York: Noel Bonam, Maty Cattani, Ben Villiams and Vera Francis

  Geneve: Rex Schade og Lida Skhorkina

  Wien: Kirsten Bruun og Guido-Henri De Couvreur

  Følgende mål blev udpeget som fremtidige guidelines for vores fælles arbejde:

  1. At vi bliver kendt som en organisation, der arbejder på at fremme folkeoplysning og uddannelse baseret på pædagogiske tænkere som Grundtvig, Paulo Freire, Tagore og andre tænkere, der er nævnt i vores vedtægter.

  2. At vi arbejder for at fremme og rumme globale forbindelser gennem arbejde med projekter, der er knyttet til globale temaer både regionalt og internationalt. Særlig prioritet har emner, der knytter sig til FN’s fredsarbejde og emner, der kan understøtte en bæredygtig udvikling.

  Seminaret er støttet af

  Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed.

   

 • Brunch og AWE generalforsamling 8. september fra Kl. 10

  Posted on August 31st, 2013 Rikke Schultz No comments

  Generalforsamling AWE Danmark

  Søndag den 8.september 2013

  Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh. K

  Kl. 12 – 14 på 3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN, herunder orientering om regnskab
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Bestyrelsen foreslår udsendelse af elektronisk post til medlemmer med mail-adresse
   1. Valg af formand
   2. Valg af næstformand
   3. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer

  10.  Valg af revisor og revisorsuppleant

  11.  Evt.

  Inden generalforsamlingen  fra kl. 10.00 – 12.00

  AWE Brunch på 3. Sal opgang H. Og mulighed for socialt samvær med tre AWE – gæster fra Syd, der netop har afsluttet en turné rundt på danske Efter- og Folkehøjskoler:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Lida Skhorkina med en gruppe skolefolk fra Rusland vil også deltage

  Tilmelding til brunch til Dorit Myltoft på mail: dorit.myltoft@turbopost.dk

  8. September er Grundtvigs fødselsdag. Der er derfor mange aktiviteter på Vartov den dag, man kan deltage i. Fødselsdagsaktiviteter på Vartov kan ses på  www.vartov.dk

 • AWE Council Meeting 2013 First Announcement

  Posted on June 7th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Call for International Council Meeting 2013

  Association for World Educations International Council Meeting 2013 and the organisational development seminar will take place in Denmark from 24. October to 29. October 2013.

  According to the constitution §8 the council meeting shall:

  a) The International Council shall determine the policy of the Association for World Education.

  b) The International Council shall approve or disapprove applications from national or regional Chapters and from independent members.

  c) The International Council shall elect AWE-delegates to the various United Nations organizations with which the AWE has consultative status.

  d) The International Council shall elect the President of the Association along with at least four Vice-Presidents and a Treasurer. For candidates to be eligible for elections, they have to be members of AWE and it is not necessary for interested candidates to be members of the International Council.

  e) Minutes of the International Council meetings shall be sent to all Chapters.

  f) Every year the Chapters will submit a report to the International Council.

  g) The Council will determine its own order of proceedings.

  Who can participate:

  AWE chapters can send delegates

  AWE Institutional Members can send representatives

  Elected Vice-presidents

  Elected UN-representatives

  Individual Members

  Special invited guests

  Final agenda and meeting details will be send out before 24th July 2013.

  The Council Meeting will be arranged in corporation with AWE Denmark.

  AWE Denmark will assist participants with Visa-application.

  Please contact the Chairman of AWE Denmark for further information.

  Email: eva.rikke.schultz@gmail.com

 • Generalforsamling 2012

  Posted on June 28th, 2012 Rikke Schultz No comments

  Generalforsamling AWE Danmark

  Fredag den 28. september kl. 19

  Sted:  Vartov, Farvergade 27  1463 København K

  Der kan købes sandwichs i pausen mellem årsmøde og  generalforsamling.

  Sandwich forudbestilles ved at sende en mail til Dorit Myltoft dorit.myltoft@turbopost.dk senest den 25.9.2012

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  11. Evt.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

 • Dialogmøde

  Posted on June 21st, 2011 Rikke Schultz No comments

  Fredag den 23. september kl. 16 – 18. Vartov

  De Nordafrikanske demokratibevægelser

  Velkomst ved Rikke Schultz, Formand for Association for World Education Denmark.

  Oplæg og efterfølgende debat ved Rasmus Boserup tidligere leder af Dansk Egyptisk Dialog Institut.

                        Status over et halv års demokratibevægelser i Nord Afrika

                        Hvordan kan vi – danske NGOer samarbejde med dem?

  Der serveres sandwich og vand eller vin efter oplæg og debat. Pris kr. 75,-

  Tilmelding senest lørdag den 17. september på e-mail dorit.myltoft@turbopost.dk

  Arrangør: Grundtvigsk Forum og AWE Association for World Education

  Kl 19.00 afholdes generalforsamling i AWE

 • Bestyrelsesmøde den 6. december

  Posted on December 3rd, 2010 Rikke Schultz No comments

   

  AWE Danmark holder bestyrelsesmøde den 6. december i Odense

  Dagsorden:

   Siden sidst

  Opsamlig på Council meeting og aktiviteterne i forlængelse heraf

  AWE Danmark – fremtiden i en ny situation: Med et styrket AWE international – og Jakob i Cairo

  Økonomi

  Medlemmer – hvordan følger vi op, så vi får nye betalende medlemmer?

  –          Herunder fremtidig medlemsdatabase og kommunikationsstrategi

  Journal – status

  Nyhedsbrev

  Hvilke organisationen skal AWE Danmark være medlem af – og med hvilket formål?

  Ny ansøgning til Tips og Lotte (dato for ansøgning er flyttet til 3. jan)

 • Jakob Erle genvalgt som præsident for AWE

  Posted on October 22nd, 2010 Rikke Schultz No comments

  AWE Councel meeting har genvalgt Jakob Erle som præsident. Derudover er der valgt syv vicepræsidenter og en international kasserer. Der er ligeledes vedtaget en ny struktur.

  Direktør for IAED (International academy for Education and Democrazy Jakob Erle blev i dag genvalgt som præsident for AWE

  Derudover blev der valgt syv vicepræsidenter og en kasserer.

  Som vicepræsidenter blev valgt:

  Edicio De la Torre – Filippinerne

  Chris Spicer – Massachusetts – USA

  Lidia Shkorkina – Rusland

  Ana Maria Barros Pinto – Brasilien

  Sujit Kumar Paul – Indien

  Theophilius Kwesi Tefe – Ghana

  Lucie Cizkova – ACC (association for Community Colleges in Europe)

  The precidency fungerer i praksis som organisationens bestyrelse.

  Som noget nyt har AWE International også valgt formanden for det danske chapter  Eva Rikke Schultz  som international kasserer.

  På det Internationale Council Meeting blev også vedtaget en ny struktur.

  Fremover har AWE International tre typer af medlemmer:

  Individuelle medlemmer – kontingent $ 40

  Institutionelle medlemmer – kontingent $ 200

  Chapters – kontingent $ 20 pr. medlem – dog min. $ 200

  De nævnte takster gælder for højindkomstlande

  Beslutningerne er i tråd med den beslutning, der blev taget på AWE Danmarks generalforsamling, hvor kontingentet til det danske chapter blev hævet til 250 kr. for individuelle medlemmer g 500 kr for institutioner.

 • Internationalt højskolemøde i Helsingør

  Posted on October 10th, 2010 Rikke Schultz 2 comments

  Association for World Education (AWE) holder International Council Meeting på Den Internationale Højskole i Helsingør den 21.10 – 23.10 2010

  I 1970erne skabte Aage Rosendal ”Æ Verdensuni­versitet” i Skyum Bjerge i Thy. Rosendal var inspireret af Grundtvigs højskole og Kolds friskole.

  Engagement gennem fællesskab og samtaler var det bærende element. Verdensuniversitetet var for studerende, som ville fordybe sig i det fælles.

  Foreningen Association for World Education byg­ger på de samme tanker og blev stiftet i de samme cirkler.

  Mange mennesker fra hele verden kom i de år til Thy. Mest kendt er det, at John Lennon og Yoko Ono opholdt sig i en tid på Verdensuniversitetet.

  I dag er AWE et netværk af institutioner og enkelt­personer, der arbejder for World Education. Grundt­vig er fortsat kilde til inspiration, men medlemmer henter også inspiration hos Tagore, Freire og andre store tænkere.

  I dagene den 21.10 – 23.10 samles omkring 30 mennesker fra hele verden i Helsingør for at diskutere for at sætte verdensuddannelse på dagsordenen i lande som Rusland, Indien, Brasilien, USA, Tanzania, Ghana, Filippinerne og Belgien.

  På gæstelisten er blandt andre AWE – Internationals 3 vicepræsidenter:

  Edicio De la Torre – Filippinerne

  Edicio De la Torre har kæmpet for landarbejdernes rettigheder på Filippinerne siden 1968. Han har tilbragt 9 år i fængsel og efterfølgende 4½ år i Europa som flygtning, en del af disse år som lærer på Den Internationale Højskole i Helsingør. I 1992 vendte han tilbage til Filippinerne og genoptog sit politiske virke der.

  Kort biografi: http://www.campaignforeducation.org/en/about/board

  Blog: http://edicio.wordpress.com/

  Chris Spicer – Massachusetts – USA

  Chris Spicer er bogaktuel med værket ”Lifted by the heart”. Det er en fortælling om, hvordan den danske højskolebevægelse gennem Aage Rosendahls arbejde blev en inspirationskilde for progressive skolefolk i USA i begyndelsen af 1970-erne.

  http://www.popednews.org/newsletters/more%20on%20lifted%20review.html

  Lidia Shkorkina – Rusland

  Lidia Shkorkina er en utrættelig forkæmper pædagogisk udvikling og for frie og demokratiske skoler I Rusland, Ukraine og Hviderusland. Det russiske AWE-chapter organiserer oplysningsarbejde på en lang række skoler og uddannelsescentre i flere SNG-lande. Deres arbejde har fokus på involvering af elever og forældre i aktiviteter, der kan fremme uddannelse, international forståelse, udvikling og demokrati i SNG-landene.

  http://www.awe-international.com/?page_id=313

  Association for World Education har netop udgivet et temanummer af tidsskriftet Journal of World Education med fokus på  uddannelse i BRIC-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). I mødet deltager forfatterne til artikler fra Indien, Rusland, Brasilien og Ghana.

  Temanummeret kan bestilles ved henvendelse til Kirsten Bruun på mail: kibruun@mail.tele.dk

  http://www.awe-international.com/?p=559

  Association for World Education har repræsentationer i FN i New York og i Genève. AWE fylder 40 år i november 2010.

  http://www.uia.be/node/164085

  AWE på Facebook

  http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Association-for-World-Education-AWE/213775695343

  Hvis du vil vide mere, så kontakt Rikke Schultz på mobil: 6183 2169