Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • Ruslandskonference tegnede et ret dystert billede af Ruslands fremtid

  Posted on December 9th, 2012 Rikke Schultz No comments
  Foto: Rikke Schultz Lida Skhorkina

  Lida Skhorkina

  Spektakulær Ruslandskonference tegnede et ret dystert billede af Ruslands fremtid

  Awe vicepræsident Lida Skhorkina var i Danmark for at deltage i konferencen ”Efter valgene: Rusland og omverdenen”. Konferencen var arrangeret af Dansk-russisk forening i samarbejde med FN-Forbundet og Det radikale Venstre.

  Hovedtaler på konferencen var Mikhail Delyagin, leder af institut for globaliseringsproblemer i Moskva. Han understregede at de synspunkter, han fremførte på konferencen, var hans personlige mening.

  Kort fortalt så han de forandringer, der er blæst over Rusland de sidste 25 år som skift af ledere, skift i politik, skift i retorik – men systemet er grundlæggende det samme: et system domineret af korruption og af en elite, der placerer deres penge i europæiske banker og deres børn i europæiske skoler.

  Væksten i russisk økonomi efter Putin er en vækst, der overvejende er baseret på stigende oliepriser. I en årrække har væksten ligget over de magiske 5% årligt, der er forudsætningen for at alle russere oplever stigende velstand.  Men det er vanskeligt at se, hvordan denne vækst kan fastholdes i en situation, hvor de globale energipriser stagnerer. Ifølge Delyagin faldt 90% af russernes årlige rådighedsbeløb med 7% i 2011.

  Delyagin fremhævede at den russiske elites menneskesyn er, at mennesker lever alene for eget forbrug, derfor er spørgsmål som ytringsfrihed og retssikkerhed underordnet spørgsmålet om økonomisk vækst. Regeringen ser det derfor som sin vigtigste opgave er at sikre den økonomiske vækst. En konsekvens heraf er, at man nu har udpeget en finansminister, der har forstand på økonomi.

  Men for den politiske elite vil en bekæmpelse af korruption være et røveri mod de rige. Derfor vender man sig mod andre løsninger: Man forringer der sociale ydelser og man hæver skoleafgifterne. Delyagin citerer en russisk politiker:

  Man skal ikke give folk en god uddannelse, hvis man giver folk en god uddannelse, så bliver de utilfredse med magthaverne.

  Putins popularitet er faldende. Delyagin forudsiger, at der vil komme et opgør med de siddende magthavere indenfor de næste 5 år. Det opgør vil komme fra de store industribyer. Han ser følgende drivkræfter i opgøret med den siddende elite:

  • En nedslidt infrastruktur grundet manglende vedligeholdelse
  • Kræften fra det internationale samarbejde
  • Forestillinger fra den omgivende verden

  Næste taler, den tidligere danske udenrigsminister Per Stig Møller, lod i det store hele Delyagin indlæg stå uimodsagt. Men Per Stig Møller lagde i sin analyse vægt på, at Rusland og EU har mange fælles interesser på det økonomiske felt – og en fælles interesse i at begrænse både Kinas og Islams indflydelse – Rusland for at beskytte sine grænser mod syd og øst – Europa i at begrænse Kina og Islams indflydelse i et globalt perspektiv.

 • Ruslandskonferencer

  Posted on November 8th, 2012 Rikke Schultz No comments

  Lida Shkorkina fotograferet sammen med Jakob Erle, Chris Spicer og Edicio de la Torre, Vallekilde, 2007

  AWE’s russiske vicepræsident Lida Shkorkina kommer til Danmark i slutningen af november måned.

  Anledningen er den 24. Ruslandskonference arrangeret af den Dansk-Russiske forening i samarbejde med FN-forbundet og Det radikale Venstre.

  Der afholdes to konferencer

  Provinskonference i Århus den 29.11.2012

  Konference i Fællessalen på Christiansborg den 30.11.2012

  Begge konferencer er fra kl. 13.00 -17.30

  Temaet for konferencerne er

  Efter valgene: Rusland og omverdene

  Læs mere her om program, sted  og tilmelding

 • Bliv gæstelærer i Rusland

  Posted on November 9th, 2009 Kirsten No comments

  Hvis du har lyst til at være gæstelærer i Rusland, så kontakt Elisabeth Jørgensen

  Stige@mail.dk