Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • Invitation til Brunch, Debat og generalforsalling

  Posted on July 31st, 2014 Rikke Schultz No comments

  Årsmøde og Generalforsamling AWE Danmark
  Mandag den 8.september 2014 Kl. 11 – 16
  Vartov, Farvergade 271463 København K
  3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Årsmødet begynder med brunch, hvorefter der er temadebat om internationalt samarbejde mellem foreninger, skoler og undervisere.

  Temamøde
  11.45 – 12.30
  Korte fortællinger (max. 5 min.) om medlemmers praksis med internationalt arbejde

  12.30 – 13.30
  Korte oplæg (10 min) fra Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen (FFD) om udfordringer i internationalt samarbejde med efterfølgende diskussion.

  Generalforsamling
  Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling
  Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Valg af formand (Rikke Schultz genopstiller ikke)
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  11. Evt.
  Venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Kontingent for 2014 er 250 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner. Heraf går 100 kr. hhv. 200 kr. til AWE International.
  Kontingentet for 2014 bedes indsat på konto 0570-0001420992 i Sydbank senest 1.september 2014

 • Flygtninge i Kerteminde laver Forumteater

  Posted on October 16th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Fredag og lørdag bliver der liv i Frivillige centeret i Kerteminde. Byen får besøg af to instruktører i Forumteater, Roberto Nicolasora fra Filippinerne og Rosa Lavecchia fra Argentina.

  Sammen med en gruppe flygtninge, der har fået asyl i Danmark, og som er bosatte i Kerteminde, vil de arbejde på en forestilling, der har fået titlen Håbets Farver.

  Titlen refererer til den kamp, der skal gennemleves, for at man kan forstå sig selv som borger i et nyt samfund og om de udfordringer, der er forbundet med at være forældre, når ens børn skal vokse op i et samfund, man dårligt nok selv kender.

  Det er foreningen Link i Kerteminde, der har indbudt til teaterworkshoppen. Den arrangeres i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl på Fyn. De to instruktører er i Danmark som Association for World Educations gæsten.

  Arbejdet i Frivilligcenteret munder ud i en forestilling, der vises den 22. Oktober kl. 19.30 i Kulturhuset i Vollsmose.Flere oplysninger kan fås hos:

  Rikke Schultz på tel. 6183 2169 eller på e-mail: eva.rikke.schultz@gmail.com

  Se reportage fra workshop og forestilling her:

   

 • Håbets farver

  Posted on October 16th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Colours of hope

  Forumteater forestilling

  Kulturhuset i Vollsmose,  Vollsmose Alle 14

  Tirsdag den 22. Oktober 2013

  Kl 19.30

  Et spil om at være i asyl i Danmark

  Instruktører: Roberto Nicolasora fra Filippinerne 0g Rosa Lavecchia fra Argentina

  Arrangør: Bedsteforældre for asyl

  i samarbejde med

  Link i Kerteminde og Association for World Education

 • Brunch og AWE generalforsamling 8. september fra Kl. 10

  Posted on August 31st, 2013 Rikke Schultz No comments

  Generalforsamling AWE Danmark

  Søndag den 8.september 2013

  Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh. K

  Kl. 12 – 14 på 3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN, herunder orientering om regnskab
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Bestyrelsen foreslår udsendelse af elektronisk post til medlemmer med mail-adresse
   1. Valg af formand
   2. Valg af næstformand
   3. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer

  10.  Valg af revisor og revisorsuppleant

  11.  Evt.

  Inden generalforsamlingen  fra kl. 10.00 – 12.00

  AWE Brunch på 3. Sal opgang H. Og mulighed for socialt samvær med tre AWE – gæster fra Syd, der netop har afsluttet en turné rundt på danske Efter- og Folkehøjskoler:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Lida Skhorkina med en gruppe skolefolk fra Rusland vil også deltage

  Tilmelding til brunch til Dorit Myltoft på mail: dorit.myltoft@turbopost.dk

  8. September er Grundtvigs fødselsdag. Der er derfor mange aktiviteter på Vartov den dag, man kan deltage i. Fødselsdagsaktiviteter på Vartov kan ses på  www.vartov.dk

 • AWE på Tour i Danmark 2013

  Posted on July 30th, 2013 Rikke Schultz No comments

  AWE on tour 2013

  I dagene 22.8 – 10.9 har AWE Danmark inviteret 3 gæster fra syd til et turprogram til danske høj- og efterskoler og diverse folkeoplysende aktiviteter.

  De tre gæster er:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Læs deres CV her

  Tour-programmet ser således ud:

  23.8 – 26.8 IPC i Helsingør

  27.8 Formiddag: Krogerup Højskole

  28.8 Flakkebjerg Efterskole

  29.8 Oure Højskole

  30.8 kl. 14.30 – 16.30  Offentligt møde

  Fyraftensmøde om bæredygtighed i samarbejde mellem AOF Center Svendborg, Økonet og AWE Danmark

  Sted: AOF Center Svendborg, Vestergade 23, Svendborg. Gratis adgang. Der serveres kaffe, te og kage

  1.9 Kl. 11.00 – 16.00  Offentligt møde

  Images Festival – OCCUPY UTOPIA – Carolinelunden i Aalborg. Åbning af Æ Verdensuniversit med et symposium, hvor udvalgte deltagere holder et oplæg om deres perspektiv på verdensuniversitetet /verdensuddannelse. Læs mere om Images Festival her

  Entre: Armbånd 100 kr, der gælder til aktiviteter i Carolinelunden fra 1. – 7. September.

  2.9 Den frie lærerskole i Ollerup (Formiddag)

  2.9 Ryslinge Høj- og efterskole (Aften)

  3.9 Langelands Efterskole

  4.9 Nordfyns Folkehøjskole

  5.9 Engelsholm Højskole

  6.9 – 7.9 København

  8.9 kl. 10.00 – 12.00 AWE Åbent Hus

  Vartov, Farvergade, København K

  Hvis nogen har interesse i at mødes med gruppen under turen, så bedes I kontakte Rex Schade på e-mail: Rex.Schade@gmail.com eller Rikke Schultz på Eva.Rikke.Schultx@gmail.com

  Materiale til skolerne findes på http://www.multilayereddemocracy.net/groups/mdg/

 • RCE Danmark

  Posted on March 2nd, 2013 Rikke Schultz No comments

  Foreningen læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – RCE Danmark

  AWE Danmark var mandag den 25. Februar med til at stifter foreningen Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – RCE Danmark. Niels Larsen fra AWE er valgt som medlem af foreningens bestyrelse.

  Foreningen Læring og uddannelse for bæredygtig udvikling (LUBU) – RCE Danmark er en dansk afdeling under United Nation University. Over hele verden er etableret omkring 100 RCE centre (Center of Regional Expertice), hvis formål det er at være fortalere for uddannelse for bæredygtig udvikling.

  Læs mere her: http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=108&ddlID=183

  Behov for en bæredygtig omstilling

  Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Center for Design, Innovation and Sustainable Transition (DIST) på Aalborg Universitets afdeling i København. DIST har besluttet at stille sekretariatsbistand til rådighed for RCE Danmark. Centerleder Ulrik Jørgensen indledte mødet med at begrunde denne beslutning i en betragtning om, at vi befinder os i en tid, hvor der er behov for en helt ny samfundskontrakt, for at vi som samfund kan rumme de forandringer, som en omstilling til et bæredygtigt samfund kommer til at indebære. Omstillingen vil udfordre både vores velfærdsstat og de eksisterende økonomiske modeller for samfundsudvikling. Derfor vil Ulrik Jørgensen hellere tale om bæredygtig opstilling end bæredygtig udvikling.

  En af de udfordringer vi står over for er ifølge Ulrik Jørgensen, at omstilling er en uforudsigelig proces, der er styret af holdningsskred, der ofte sker mod alle odds. Af samme grund har vi heller ikke noget klart billede af, hvordan den nye samfundskontrakt skal se ud.

  Omlægning af institutioner

  En af Ulrik Jørgensens hovedpointer er at den nuværende institutionsstruktur, der i dag styrer produktionsprocessen, er forankret i enkeltvirksomheder, der ikke alene kan håndtere en forandringsproces. Omstillingsprocessen skal håndteres på et mere systemisk niveau. Og på det niveau spiller uddannelsessektoren en central rolle.

  Vi er nødt til at nytænke uddannelsesindhold i et tværfagligt perspektiv, når der skal uddannes fagøkonomer, ingeniører og ikke mindst undervisere og lærere. For at løse denne opgave på DIST er underviser- og forskerteams ex. sammensat af ingeniører, økonomer, sociologer og antropologer.

  Oplægget fra Ulrik Jørgensen bidrog positivt til den efterfølgende diskussion på den stiftende generalforsamling. Forening og bestyrelse står over for en stor opgave, når der skal advokeres for at fremme læring og uddannelse for bæredygtig udvikling i et uddannelsessystem, der over hele kloden er forankret i en flere hundrede år gammel fagprofessionel tænkning.

  Den nye forening er dannet på skuldrene af det tidligere RCE Danmark, der var forankret i DPU – Aarhus universitet.

  Læs mere: http://ubu.emu.dk/tvaers/profiler/rcedenmark.html

 • Ruslandskonferencer

  Posted on November 8th, 2012 Rikke Schultz No comments

  Lida Shkorkina fotograferet sammen med Jakob Erle, Chris Spicer og Edicio de la Torre, Vallekilde, 2007

  AWE’s russiske vicepræsident Lida Shkorkina kommer til Danmark i slutningen af november måned.

  Anledningen er den 24. Ruslandskonference arrangeret af den Dansk-Russiske forening i samarbejde med FN-forbundet og Det radikale Venstre.

  Der afholdes to konferencer

  Provinskonference i Århus den 29.11.2012

  Konference i Fællessalen på Christiansborg den 30.11.2012

  Begge konferencer er fra kl. 13.00 -17.30

  Temaet for konferencerne er

  Efter valgene: Rusland og omverdene

  Læs mere her om program, sted  og tilmelding

 • Folkelig – universalisme

  Posted on June 28th, 2012 Rikke Schultz No comments
  Ove Korsgaard

  Ove Korsgaard

  Årsmøde i AWE Danmark

  Vartov, Farvergade 27,  1463 København K
   den 28. september 2012 kl. 16

  Professor Ove Korsgaard fra DPU causerer over begrebet folkelig universalisme

  Folkelig – universalisme: Er det et meningsfyldt begreb?

  I dagens diskussion trækkes der ofte en skarp modsætning op mellem ‘det nationale’ og ‘det globale’, mellem det at betragte sig som nationsborger og verdensborger. Men skal man vælge mellem det ene og det andet. Kan man ikke være begge dele? I denne sammenhæng rejser jeg spørgsmålet: Er folkelig universalisme et meningsfuldt begreb, der kan bygge bro mellem ‘det nationale’ og ‘det globale’? Mellem nationsborgerskab og verdensborgerskab?    

  Efterfølgende debat

 • Generalforsamling 2012

  Posted on June 28th, 2012 Rikke Schultz No comments

  Generalforsamling AWE Danmark

  Fredag den 28. september kl. 19

  Sted:  Vartov, Farvergade 27  1463 København K

  Der kan købes sandwichs i pausen mellem årsmøde og  generalforsamling.

  Sandwich forudbestilles ved at sende en mail til Dorit Myltoft dorit.myltoft@turbopost.dk senest den 25.9.2012

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  11. Evt.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

 • Dialogmøde

  Posted on June 21st, 2011 Rikke Schultz No comments

  Fredag den 23. september kl. 16 – 18. Vartov

  De Nordafrikanske demokratibevægelser

  Velkomst ved Rikke Schultz, Formand for Association for World Education Denmark.

  Oplæg og efterfølgende debat ved Rasmus Boserup tidligere leder af Dansk Egyptisk Dialog Institut.

                        Status over et halv års demokratibevægelser i Nord Afrika

                        Hvordan kan vi – danske NGOer samarbejde med dem?

  Der serveres sandwich og vand eller vin efter oplæg og debat. Pris kr. 75,-

  Tilmelding senest lørdag den 17. september på e-mail dorit.myltoft@turbopost.dk

  Arrangør: Grundtvigsk Forum og AWE Association for World Education

  Kl 19.00 afholdes generalforsamling i AWE