Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • Folkelig – universalisme

  Posted on June 28th, 2012 Rikke Schultz No comments
  Ove Korsgaard

  Ove Korsgaard

  Årsmøde i AWE Danmark

  Vartov, Farvergade 27,  1463 København K
   den 28. september 2012 kl. 16

  Professor Ove Korsgaard fra DPU causerer over begrebet folkelig universalisme

  Folkelig – universalisme: Er det et meningsfyldt begreb?

  I dagens diskussion trækkes der ofte en skarp modsætning op mellem ‘det nationale’ og ‘det globale’, mellem det at betragte sig som nationsborger og verdensborger. Men skal man vælge mellem det ene og det andet. Kan man ikke være begge dele? I denne sammenhæng rejser jeg spørgsmålet: Er folkelig universalisme et meningsfuldt begreb, der kan bygge bro mellem ‘det nationale’ og ‘det globale’? Mellem nationsborgerskab og verdensborgerskab?    

  Efterfølgende debat

 • Livsoplysning i det 21. århundrede

  Posted on January 30th, 2012 Rikke Schultz No comments

  Viswanathan and Sujit Kumar Paul at the Enlightenment seminar, Feb. 2012 

  Mitraniketan Seminar 29. januar – 2. februar 2012

  AWE repræsentanter fra USA, Belgien, Danmark og Indien er samlet i Mitraniketan for at diskutere Enlightenment i det 21. århundrede.

  Seminaret er bygget om omkring tre hovedspøgsmål:

  Hvordan kan værdierne fra 1800 og 1900-tallets livsoplysning gentænkes i fremtidens livsoplysning, hvilke fremtidige uddannelsesmuligheder ligger der i at afdække og nære oplysningstanken og hvad er livsoplysende undervisning?

  Mandag formiddag mundede ud i en række udsagn om livsoplysning:

  Livsoplysning er, når fortællinger og erfaringer fra fortiden bliver guidelines for den ungdom, der skal forme fremtiden

  Livsoplysning er, når vi gennem studier sammenligner forhold forskellige steder i verden

  Livsoplysning er, når vi er villige til at ofre vores egne interesser for fællesskabet og når vi er villige til at tjene en fælles sag

  Livsoplysning er, når vi bygger bro mellem krop, sjæl og ånd

  Livsoplysning er, hvad der opstår i fællesskaber, hvor mennesker mødes og deler deres ideer og tanker (levende vekselvirkning)

  Mandag eftermiddag var vi på rundtur på Mitraniketan og blev klogere på de tanker og ideer, der er fundamenter under skolecenteret her.

  Mandag aften fortsatte vores snak om livsoplysningens magi. Både formiddag og aften har vi haft den glæde, at Mahatma Viswanathan har taget del i vores dialoger.

  Vi ser frem til fem meget spændende dage på dette fantastiske sted.

  Læs rapporten fra hele seminaret på:

  http://www.multilayereddemocracy.com/groups/enlightenmentinthe21centery/