UNESCO publikation om uddannelse for bæredygtig udvikling

I anledning af FN’s tiår for uddannelse for  bæredygtig udvikling (UBU) har UNESCO udgivet en publikation med eksempler på undervisning for bæredygtig udvikling i hele verden.

Tomorrow – Today hedder puplikationen og den blev præsenteret i går af Carl Lindberg på en konference i Fællessalen på Christiansborg, der satte fokus på, hvad Danmark skal gøre for at fremme uddannelse for bæredygtighed i Danmark.

Konferencen var tilrettelagt af 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling og Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/ Økonet.

Publikationen kan downloades fra:

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=189880&set=4CDC5D44_1_300&gp=1&lin=1&ll=1

Jakob Erle genvalgt som præsident for AWE

AWE Councel meeting har genvalgt Jakob Erle som præsident. Derudover er der valgt syv vicepræsidenter og en international kasserer. Der er ligeledes vedtaget en ny struktur.

Direktør for IAED (International academy for Education and Democrazy Jakob Erle blev i dag genvalgt som præsident for AWE

Derudover blev der valgt syv vicepræsidenter og en kasserer.

Som vicepræsidenter blev valgt:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Lidia Shkorkina – Rusland

Ana Maria Barros Pinto – Brasilien

Sujit Kumar Paul – Indien

Theophilius Kwesi Tefe – Ghana

Lucie Cizkova – ACC (association for Community Colleges in Europe)

The precidency fungerer i praksis som organisationens bestyrelse.

Som noget nyt har AWE International også valgt formanden for det danske chapter  Eva Rikke Schultz  som international kasserer.

På det Internationale Council Meeting blev også vedtaget en ny struktur.

Fremover har AWE International tre typer af medlemmer:

Individuelle medlemmer – kontingent $ 40

Institutionelle medlemmer – kontingent $ 200

Chapters – kontingent $ 20 pr. medlem – dog min. $ 200

De nævnte takster gælder for højindkomstlande

Beslutningerne er i tråd med den beslutning, der blev taget på AWE Danmarks generalforsamling, hvor kontingentet til det danske chapter blev hævet til 250 kr. for individuelle medlemmer g 500 kr for institutioner.

Brasilien efter Lula – og som ny aktør på verdensscenen

 Debatmøde

Tid og Sted:

26. oktober 2010 klokken 19:00
Reventlowsgade 14, stuen (lige ved Hovedbanegården).

Debatør:

Ana Maria er journalist og har været med i flere NGOer i sin hjemby Porto Alegre. Er meget interesseret i menneskerettigheder og indfødte folk. Hun er AWE’s repræsentant i Brasilien.
Baggrund:
Brasilien er et af de 4 BRIC lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina), der er 4 opstigende regionale stormagter.
Karakteristisk for Brasilien er en stor økonomi i vækst og været Sydamerikas ledende stormagt. Præsident Lula, der i sine 2 perioder (a 4 år) ved magten, har bidraget til dels at rykke 20 mill mennesker ud af den yderste fattigdom, og flytte 30 mill. op i middelklassen Dette er sket ved en slags socialdemokratisk velfærdspolitik og omfordelingspolitik. En række ydelser er udviklet f.eks. børneydelse til hvert barn af fattige forældre, som de får, hvis de sender deres børn i skole.
Endvidere har Lula bidraget til at samle Sydamerika i en række regionale organisationer. Og som nævnt BRIC samarbejdet, hvor de 4 lande går sammen i internationale organisationer for at få større indflydelse.
I beg. af oktober afholdtes valg til præsident, parlament og guvernørposter. Lula kunne kun sidde 2 perioder. I første omgang valgtes Arbejderpartiets Dilma  Rousseff, men fordi hun ikke fik 50% skal hun ud i en anden omgang 31 okt.
Mødet afholdes i samarbejde med den danske afd. af AWE (Association of World Education) og Reko (Rådet for Internationalt konfliktløsning.

Pressemeddelelse

Hele verdens højskolefolk samles i Helsingør

En sjælden forsamling af ildsjæle mødes i Helsingør, når Association for World Education (AWE) holder International World Council den 21.-23. oktober. Ildsjælene henter til stadighed inspiration i den danske højskoletradition, når de bekæmper fattigdom, kæmper for landarbejderes rettigheder, skriver bøger eller er aktive i deres landes oplysningsarbejde.

Der findes stadig mennesker i verden, der tænker uddannelse og læring som andet og mere end optimering af mennesket som produktionsmiddel, og som tænker sådanne tanker ind i en global sammenhæng.

Om få dage lægger Den Internationale Højskole lokaler til et møde mellem sådanne aktive højskolefolk. De besøgende kommer i vid udstrækning fra de fremstormende BRIC-lande, Rusland, Indien og Brasilien, men blandt deltagerne er der også besøgende fra de mere hendøende økonomier som USA og Belgien.

De finder alle fortsat inspiration i Danmark, den danske samfundsmodel og i det folkelige engagement i uddannelse, som højskoleformen traditionelt repræsenterer.

AWE’s tre vicepræsidenter er eksempler fra den farverige gæsteliste:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Edicio De la Torre har kæmpet for landarbejdernes rettigheder på Filippinerne siden 1968. Han har tilbragt ni år i fængsel og efterfølgende 4½ år i Europa som flygtning. Edicio var i disse år blandt andet lærer på Den Internationale Højskole i Helsingør. I 1992 vendte han tilbage til Filippinerne og genoptog sit politiske virke.

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Chris Spicer er bogaktuel med værket ”Lifted by the heart”. Det er en fortælling om, hvordan den danske højskolebevægelse gennem Aage Rosendahls arbejde blev en inspirationskilde for progressive skolefolk i USA i begyndelsen af 1970’erne.

Lidia Shkorkina – Rusland

Lidia Shkorkina er en utrættelig forkæmper for pædagogisk udvikling og for frie og demokratiske skoler I Rusland, Ukraine og Hviderusland. Det russiske AWE-chapter organiserer oplysningsarbejde på en lang række skoler og uddannelsescentre i flere SNG-lande. Arbejdet har fokus på involvering af elever og forældre i aktiviteter, der kan fremme uddannelse, international forståelse, udvikling og demokrati i SNG-landene.

Præsident for AWE International er Jakob Erle, der også er direktør for det International Academy for Education and Democracy (IAED) i København.

Kontakt formand for AWE i Danmark, Rikke Schultz, på tlf. 6183 2169 for yderligere oplysninger eller læs mere på http://www.world-education.dk/?p=187

Hvorfor verdensuddannelse

 

Indbydelse til debatmøde den 17.9 kl. 16.00 – 18.00 på Vartov

 Hvorfor verdensuddannelse

 Drømmen om fred og forsoning har til alle tider været knyttet til begreber som viden, fornuft og tolerance og til forestillinger om universelle rettigheder og værdier, der kan rumme kulturelle modsætninger. Ofte har disse drømme manifesteres sig i opbygningen af fælles institutioner: Parthenon i Rom var drømmen om at forene samtidens religioner i et tempel. Comenius var den første store europæiske uddannelsestænker, der formulerede drømmen om et verdensuniversitet. Kant introducerede idéen om en verdensborger. Tagore i Indien arbejdede for at gøre Shantiniketan til et verdensuniversitet og AWE’s stifter Åge Rosendahl Nielsen forsøgte at realisere drømmen ved at grundlægge æ’ Verdensuniversitet i Thy. I FN og UNESCO er drømmen om fred og forsoning gennem international forståelse og uddannelse levende.

Hvad er formålet med at tale om verdensuddannelse i år 2010?

 

Korte oplæg fra:

Lene Andersen,  forfatter, forlægger, debattør og verdensborger

Niels Larsen, Pædagogisk konsulent, Ph.d. Cand Pæd. BA i kultursociologi, UC Lillebælt

Jakob Erle, Direktør IAED, kultursociolog, World President AWE

 

I den efterfølgende debat vil vi søge at indkredse hvilke uddannelsespolitiske og pædagogiske mål, AWE fremover skal arbejde for at fremme i danske og internationale sammenhænge.

Ordstyrer: Rikke Schultz

Efterårets program er ved at være klar

Vigtige datoer:

17. September kl. 16.00 – 18.00

AWE debatmøde om “Verdensuddannelse i år 2010 ”

Sted: Vartov, Farvergade 27, København K

 m. efterfølgende generalforsamling kl. 19.00 – 20.00

Den 18.10 – 19.10 2010

Workshop for undervisere i forbindelse med kampagnen om 2015-målene

Sted: Biblioteket i Vejle

21.10 – 23.10 2010

AWE workshop og International Council meeting på Den internationale Højskole i Helsingør

25.10 – 29.10 2010

Fællesprogram med skolerne i Vejle om 2015 målene

Gæstelærere: Sujit Kumar Paul fra Indien og Livingstone Byekwaso fra Tanzania

25.10 – 5.11 2010

On tour program til Højskoler, efterskoler og folkeoplysningsinstitutioner om 2015 målene

Gæstelærere:  Theophilus Kwesi Tefe fra Ghana og Roberto D. Nicolasora (Boi) fra Filippinerne

Dertil kommer en række enkeltarrangementer, der løbende vil blive offentliggjort.

International Council Meeting og aktiviter i Danmark

AWE Danmark planlægger en række aktiviteter i Danmark i forbindelse med International Council Meeting, der afholdes den 23.10 2010 på Den internationale højskole i Helsingør.

Vi har søgt Styrelsen for internationalt samarbejde om midler til at afholde en Workshop i uge 42 på IPC – International Peoples College ( Den internationale højskole i Helsingør). Workshoppen planlægges under titlen ”Globalisation and participation”. Hvis den workshop bliver en realitet, vil det give anledning til, at en række Europæiske borgere kan komme til Danmark og mødes med nogle af vores gæster fra resten venden. Det kan være afsæt til en spændende diskussion om Europas rolle i en globaliseret verden og om  indholdet i en europæisk verdensuddannelse.

Vi arbejder også på, at internationale gæster kan indgå i den oplysningskampagne om 2015-målene, som NGO-Forum står i spidsen for i perioden august-oktober 2010.