International Workshop om Fattigdomsbekæmpelse

International Workshop om Fattigdomsbekæmpelse

 AOF og AWE (Association of World Education) præsenterer

 2015-måls Tour,

FNs program til bekæmpelse af fattigdom.

 Oplæg ved:

 Roberto Nicolasora,

Philippine Folk High School & Local Leader Training Programme.

 Theophilus Kwesi Tefe,

Institute of Continuing and Distance Education, University of Ghana Legon

 Herefter workshop med debat og dilemmaer!

Arrangementet, der foregår på engelsk, er et resultat af et samarbejde mellem

AOF og AWE, og er støttet af Danida.

Fri Entré.

Tirsdag d. 2. november kl. 16.00 – 18.00

AOF Vestergade 23, Svendborg.

 

Jakob Erle genvalgt som præsident for AWE

AWE Councel meeting har genvalgt Jakob Erle som præsident. Derudover er der valgt syv vicepræsidenter og en international kasserer. Der er ligeledes vedtaget en ny struktur.

Direktør for IAED (International academy for Education and Democrazy Jakob Erle blev i dag genvalgt som præsident for AWE

Derudover blev der valgt syv vicepræsidenter og en kasserer.

Som vicepræsidenter blev valgt:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Lidia Shkorkina – Rusland

Ana Maria Barros Pinto – Brasilien

Sujit Kumar Paul – Indien

Theophilius Kwesi Tefe – Ghana

Lucie Cizkova – ACC (association for Community Colleges in Europe)

The precidency fungerer i praksis som organisationens bestyrelse.

Som noget nyt har AWE International også valgt formanden for det danske chapter  Eva Rikke Schultz  som international kasserer.

På det Internationale Council Meeting blev også vedtaget en ny struktur.

Fremover har AWE International tre typer af medlemmer:

Individuelle medlemmer – kontingent $ 40

Institutionelle medlemmer – kontingent $ 200

Chapters – kontingent $ 20 pr. medlem – dog min. $ 200

De nævnte takster gælder for højindkomstlande

Beslutningerne er i tråd med den beslutning, der blev taget på AWE Danmarks generalforsamling, hvor kontingentet til det danske chapter blev hævet til 250 kr. for individuelle medlemmer g 500 kr for institutioner.

Brasilien efter Lula – og som ny aktør på verdensscenen

 Debatmøde

Tid og Sted:

26. oktober 2010 klokken 19:00
Reventlowsgade 14, stuen (lige ved Hovedbanegården).

Debatør:

Ana Maria er journalist og har været med i flere NGOer i sin hjemby Porto Alegre. Er meget interesseret i menneskerettigheder og indfødte folk. Hun er AWE’s repræsentant i Brasilien.
Baggrund:
Brasilien er et af de 4 BRIC lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina), der er 4 opstigende regionale stormagter.
Karakteristisk for Brasilien er en stor økonomi i vækst og været Sydamerikas ledende stormagt. Præsident Lula, der i sine 2 perioder (a 4 år) ved magten, har bidraget til dels at rykke 20 mill mennesker ud af den yderste fattigdom, og flytte 30 mill. op i middelklassen Dette er sket ved en slags socialdemokratisk velfærdspolitik og omfordelingspolitik. En række ydelser er udviklet f.eks. børneydelse til hvert barn af fattige forældre, som de får, hvis de sender deres børn i skole.
Endvidere har Lula bidraget til at samle Sydamerika i en række regionale organisationer. Og som nævnt BRIC samarbejdet, hvor de 4 lande går sammen i internationale organisationer for at få større indflydelse.
I beg. af oktober afholdtes valg til præsident, parlament og guvernørposter. Lula kunne kun sidde 2 perioder. I første omgang valgtes Arbejderpartiets Dilma  Rousseff, men fordi hun ikke fik 50% skal hun ud i en anden omgang 31 okt.
Mødet afholdes i samarbejde med den danske afd. af AWE (Association of World Education) og Reko (Rådet for Internationalt konfliktløsning.

Pressemeddelelse

Hele verdens højskolefolk samles i Helsingør

En sjælden forsamling af ildsjæle mødes i Helsingør, når Association for World Education (AWE) holder International World Council den 21.-23. oktober. Ildsjælene henter til stadighed inspiration i den danske højskoletradition, når de bekæmper fattigdom, kæmper for landarbejderes rettigheder, skriver bøger eller er aktive i deres landes oplysningsarbejde.

Der findes stadig mennesker i verden, der tænker uddannelse og læring som andet og mere end optimering af mennesket som produktionsmiddel, og som tænker sådanne tanker ind i en global sammenhæng.

Om få dage lægger Den Internationale Højskole lokaler til et møde mellem sådanne aktive højskolefolk. De besøgende kommer i vid udstrækning fra de fremstormende BRIC-lande, Rusland, Indien og Brasilien, men blandt deltagerne er der også besøgende fra de mere hendøende økonomier som USA og Belgien.

De finder alle fortsat inspiration i Danmark, den danske samfundsmodel og i det folkelige engagement i uddannelse, som højskoleformen traditionelt repræsenterer.

AWE’s tre vicepræsidenter er eksempler fra den farverige gæsteliste:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Edicio De la Torre har kæmpet for landarbejdernes rettigheder på Filippinerne siden 1968. Han har tilbragt ni år i fængsel og efterfølgende 4½ år i Europa som flygtning. Edicio var i disse år blandt andet lærer på Den Internationale Højskole i Helsingør. I 1992 vendte han tilbage til Filippinerne og genoptog sit politiske virke.

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Chris Spicer er bogaktuel med værket ”Lifted by the heart”. Det er en fortælling om, hvordan den danske højskolebevægelse gennem Aage Rosendahls arbejde blev en inspirationskilde for progressive skolefolk i USA i begyndelsen af 1970’erne.

Lidia Shkorkina – Rusland

Lidia Shkorkina er en utrættelig forkæmper for pædagogisk udvikling og for frie og demokratiske skoler I Rusland, Ukraine og Hviderusland. Det russiske AWE-chapter organiserer oplysningsarbejde på en lang række skoler og uddannelsescentre i flere SNG-lande. Arbejdet har fokus på involvering af elever og forældre i aktiviteter, der kan fremme uddannelse, international forståelse, udvikling og demokrati i SNG-landene.

Præsident for AWE International er Jakob Erle, der også er direktør for det International Academy for Education and Democracy (IAED) i København.

Kontakt formand for AWE i Danmark, Rikke Schultz, på tlf. 6183 2169 for yderligere oplysninger eller læs mere på http://www.world-education.dk/?p=187

AWE Seminar in Ballerup 20. oktober

LEARNING, EDUCATION AND WORLD CITIZENSHIP
AWE Seminar at Aalborg University, Campus
Ballerup, Lautrupvang 15, DK 2750 Ballerup

Wednesday October 20th

10:00

Welcome and Introduction
by Tom Børsen, Department Campus Coordinator and Jakob Erle, AWE President

10:25

Education in Africa and the Distinction Between Training and Educating
by Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Institute of Coninuing and Distance Education in the University of Ghana, Legon

11:15
Social Enterprise
by Alan Furth, Director of CCLC – Cobscook Community Learning Center

12.00
Lunch

13:00
Rural Development and Reconstruction
by Sujit Kumar Paul, Vice-Principal, Institute of Rural Reconstruction, Palli Samgathana Vibhaga, Visva-Bharati, India

13:50
UN Development Goal no 1 Eradicate Extreme Powerty and Hunger
by Dr. Guido-Henri de Couvreur, President of Mondo, Belgium

14:40
Community Organizing
by Edicio dela Torre, President of the Education for LifeFoundation, Philippines

15:40
Panel discussion

Internationalt højskolemøde i Helsingør

Association for World Education (AWE) holder International Council Meeting på Den Internationale Højskole i Helsingør den 21.10 – 23.10 2010

I 1970erne skabte Aage Rosendal ”Æ Verdensuni­versitet” i Skyum Bjerge i Thy. Rosendal var inspireret af Grundtvigs højskole og Kolds friskole.

Engagement gennem fællesskab og samtaler var det bærende element. Verdensuniversitetet var for studerende, som ville fordybe sig i det fælles.

Foreningen Association for World Education byg­ger på de samme tanker og blev stiftet i de samme cirkler.

Mange mennesker fra hele verden kom i de år til Thy. Mest kendt er det, at John Lennon og Yoko Ono opholdt sig i en tid på Verdensuniversitetet.

I dag er AWE et netværk af institutioner og enkelt­personer, der arbejder for World Education. Grundt­vig er fortsat kilde til inspiration, men medlemmer henter også inspiration hos Tagore, Freire og andre store tænkere.

I dagene den 21.10 – 23.10 samles omkring 30 mennesker fra hele verden i Helsingør for at diskutere for at sætte verdensuddannelse på dagsordenen i lande som Rusland, Indien, Brasilien, USA, Tanzania, Ghana, Filippinerne og Belgien.

På gæstelisten er blandt andre AWE – Internationals 3 vicepræsidenter:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Edicio De la Torre har kæmpet for landarbejdernes rettigheder på Filippinerne siden 1968. Han har tilbragt 9 år i fængsel og efterfølgende 4½ år i Europa som flygtning, en del af disse år som lærer på Den Internationale Højskole i Helsingør. I 1992 vendte han tilbage til Filippinerne og genoptog sit politiske virke der.

Kort biografi: http://www.campaignforeducation.org/en/about/board

Blog: http://edicio.wordpress.com/

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Chris Spicer er bogaktuel med værket ”Lifted by the heart”. Det er en fortælling om, hvordan den danske højskolebevægelse gennem Aage Rosendahls arbejde blev en inspirationskilde for progressive skolefolk i USA i begyndelsen af 1970-erne.

http://www.popednews.org/newsletters/more%20on%20lifted%20review.html

Lidia Shkorkina – Rusland

Lidia Shkorkina er en utrættelig forkæmper pædagogisk udvikling og for frie og demokratiske skoler I Rusland, Ukraine og Hviderusland. Det russiske AWE-chapter organiserer oplysningsarbejde på en lang række skoler og uddannelsescentre i flere SNG-lande. Deres arbejde har fokus på involvering af elever og forældre i aktiviteter, der kan fremme uddannelse, international forståelse, udvikling og demokrati i SNG-landene.

http://www.awe-international.com/?page_id=313

Association for World Education har netop udgivet et temanummer af tidsskriftet Journal of World Education med fokus på  uddannelse i BRIC-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). I mødet deltager forfatterne til artikler fra Indien, Rusland, Brasilien og Ghana.

Temanummeret kan bestilles ved henvendelse til Kirsten Bruun på mail: kibruun@mail.tele.dk

http://www.awe-international.com/?p=559

Association for World Education har repræsentationer i FN i New York og i Genève. AWE fylder 40 år i november 2010.

http://www.uia.be/node/164085

AWE på Facebook

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Association-for-World-Education-AWE/213775695343

Hvis du vil vide mere, så kontakt Rikke Schultz på mobil: 6183 2169

Verdensuddannelse anno 2010

Debat om verdensuddannelse på Vartov den 17. september 2010

Formålet med debatmødet var at stille skarpt på spørgsmålet ”hvorfor verdensuddannelse”.

Underspørgsmål:

Hvordan adskiller verdensuddannelse sig fra andre former for uddannelse?

Hvad er det der konstituerer, at noget er verdensuddannelse?

Når vi vil fremme verdensuddannelse – hvad er det så for en form for uddannelse, vi vil fremme?

AWE Danmark havde inviteret tre oplægsholdere:

Lene Andersen,  forfatter, forlægger, debattør og verdensborger

Niels Larsen, Pædagogisk konsulent, Ph.d. Cand Pæd. BA i kultursociologi, UC Lillebælt

Jakob Erle Direktør i IAED, kultursociolog, World President of AWE

Hvorfor verdensuddannelse

Lene Andersen præsenterede os for et udviklingsbillede af menneskelig civilisation:

Menneskets barndom er tiden før Mesopotamien: i de tider var mennesket optaget af at være til i verden – den gang var fortællinger og myter vejen til erkendelsen af, hvordan mennesket som et kollektiv hænger sammen med verdenen.

Menneskets pubertet strækker sig fra Mesopotamien til renæssancen: I den periode er mennesket gennem sine fortællinger og myter optaget af at skabe sig en identitet som menneske – mennesket som skabt i guds billede, og dermed som noget, der adskiller sig fra andre levende væsener.

I renæssancen bliver mennesket voksent: Vi erkender at verden kan ændres og jo mere vi lærer om ”de andres fortællinger” jo bedre forstår vi, at de også er mennesker.

Så i Lenes perspektiv er verdensuddannelse, at vi lærer hinandens fortællinger at kende – ved at lære at læse og skrive og ved herigennem at få adgang til at spejle os selv i alverdens fortællinger.

Men – siger Lene – Verdensuddannelse kan også forstås som noget, der har sit eget curriculum.

Det spor forfølger de næste 2 oplægsholdere.

Niels Larsen pointere, at det ikke skal være et strengt curriculum, som vi finder det i det formelle uddannelsessystem – men at det kunne være et curriculum, der baserede sig på bæredygtighed.

Et sådan curriculum må baseres på idealer om, hvordan verden kan komme til at se ud, hvis:

 • Vi tør forpligte os mellem generationerne – til at tænke i et fremtidsperspektiv. Vi skal ikke måle vores handlinger på, hvad vores forældre ville have gjort, men derimod måle vores handlinger på, hvordan vi gerne vil have den verden ser ud, som vi giver videre til vores børn.
 • Vi tør arbejde med komplekse problemstillinger og derigennem blive i stand til at overvinde konfliktorienterede løsningsmodeller
 • Vi tør arbejde med et bredt uddannelsesbegreb, hvor man både lærer om verden og om at være i verden

 

Nøglebegreber i et verdensuddannelsescurriculum er i Niels perspektiv værdier som tolerance, handlekompetence og demokratisk dannelse.

Jakob Erle tog udgangspunkt i, at vi alle er mennesker og at verdensuddannelse er nødvendig, fordi vi går rundt og støder ind i og irriterer hinanden.  

Verdensuddannelse handler om at lære, hvordan vi håndtere de problemer, der opstår, når vi irriterer hinanden. Hvordan vi kan afværge noget negativt når vi nu – set i et globaliseringsperspektiv – er gensidigt afhængige af hinanden.

Jakob Erle tog derefter udgangspunkt i den amerikanske sociolog G. John Ikenberry  bevægelse ”From empire to communities”.

Imperier er kendetegnet ved at basere sig på en voldelig udbredelse af magten, og hans pointe er, at Imperier holder ikke i længden. De er med andre ord ikke bæredygtige. Hvis man vil lave noget bæredygtigt, så laver man samfund. Hvis samfund skal eksisterer side om side forudsætter det ligestilling, retsnormer og erkendelse af behovet for fælles regler.

Verdensuddannelse skal muliggøre den globale samtale – og uddannelse er nødvendig fordi det bare ikke sker af sig selv.

Diskussion

Den efterfølgende diskussion tog sit udgangspunkt i Lene Andersens billede: Hvilke værdier skal kendetegne det voksne menneskes globale fællesskab?

Her var bred enighed om at dialogen mellem samfund forudsætter fælles forestillinger, der indbefatter:

 • Retstilstande på tværs af samfund
 • Dialog på tværs af samfund
 • Retssamfund
 • Ret til borgerskab
 • Ret til forskellige forestillinger om ex demokrati
 • Viden om hinandens fortællinger, samfund og idealer

Beretning 2009

Beretning 2009 (September 2010)

Fra vedtægterne
AWE er en international, ikke statslig, frivillig organisation af enkeltpersoner og institutioner. Medlemmerne er af den overbevisning, at det at lære om sig selv og samfundet giver større individuelle udbytte, når uddannelsen afspejler menneskers universelle samhørighed.
Derfor forsøger AWE at fremme de opfattelser, der lægger vægt på sammenhænge mellem det lokale og det globale.

Det gør vi ved at:
Invitere gæstelærer fra andre dele af verden til Danmark, hvor de indgår i oplysnings- og uddannelsesaktiviter i folkeskoler, på efterskoler, højskoler, gennem folkeoplysning og ved højere uddannelsesinstitutioner.
Ved at deltage i konferencer arrangeret af AWE medlemmer andre steder i verden for at sætte fokus på dette spørgsmål
Gennem artikler i Journal of World Education, der sætter fokus på problemstillingen.
AWE vil være virksom i bestræbelserne på at imødegå og afbøde virkningerne af de kendte og forudsigelige farer, der truer livet på Jorden.
Det gør vi ved at:
Iagttage og diskutere globale udviklingsspørgsmål bl.a. i forbindelse med COP 15 – og ved at udvikle ex. undervisningsmaterialer som edu-game, der kan anvendes i folkeoplysning om sådanne farer og som kan give anledning til at diskutere mulige løsningsmodeller
Ved at sprede oplysninger gennem vores internationale netværk for at bidrage til global opmærksomhed på problemstillingerne.
I 2009 har vi styrket den del af arbejdet ved at skaffe midler til en internationel nyhedstjeneste, der er under opbygning.

Gennem tilhørsforholdet(associeringen) til AWE har foreningen mulighed for at gøre brug af AWEs status som anerkendt NGO og deraf følgende rettigheder i FN som de i de tilknyttede organisationer.

AWE Danmark bidrager aktivt til at understøtte foreningens arbejde i UN. I 2009 deltog vi med en workshop på NGO Konferencen FISC og på Confintea VI arrangeret af Unesco i Belem, Brasilien. Endvidere er vi i løbende dialog med Mary Cattani fra det amerikanske AWE Chapter, der løbende følger FN’s arbejde i New York gennem forskellige NGO-forums som DPI og ECOSOC.
Under henvisning til, at AWE blev grundlagt som Association of World Colleges and Universities”, vil foreningen ikke mindst lægge vægt på denne side af virksomheden.

AWE Danmark arbejder løbende med at være i kontakt med vores rødder. Det gælder i Danmark, hvor vi har en tæt samarbejde med De danske Folkehøjskoler, i vores samarbejde med den europæiske organisation ACC (Association for Community Colleges) og i vores globale samarbejde med universiteter og Community Colleges andre steder i verden.

AWE on tour om 2015- målene

‘2015- måls’ AWE tour,
educational visit programme to schools and institutions, 24.10 – 5.11. 2010
organized by Rex O. Schade & Gulli Jacobsen, AWE board members

21-23.10
testing the programme during International Council meeting at IPC, Den Internationale
Højskole, Helsingør
25.10
at 13.30 o’clock/15.00 Idrætshøjskolen Bosei, Headmaster Erling Joensen
arriving at Flakkebjerg Efterskole
26.10
programme at Flakkebjerg Efterskole
teacher and member of AWE’s board Kirsten Bruun
arriving at Løgumkloster Højskole 26.10 late evening
28.10
programme at Løgumkloster Højskole 10/11.45 Headmaster Vita Andreasen
arriving at Rødding Højskole at supper time/stay overnight att. Headmaster Mads Rykind
29.10
programme at Ry Højskole, 10 o’clock /12 Headmaster Ole Toftdahl Andersen
30-31.10 private visit programme, Fanø – Svendborg
1-2.11
programme at Den Frie Lærerskole, Ollerup (Independent Teacher Training College)
1.11 at 10 o’clock meeting with Director Thorstein Balle
programme & meeting, supper with ‘World Citizens Group’ att Monica Brodnicke
visit to national ‘Knowledge Center for the Free Schools’ in DK att. Annette Vilhelmsen
3.11
a day programme with AOF-Svendborg & LO International dept. (education & enlightenment)
arriving at Højskolen på Helnæs
4.11
morning programme at Højskolen på Helnæs att. teacher on duty Kristian Falk-Rønne
afternoon in Odense
arriving to Ryslinge Efterskole and Højskole
5.11
Programme at Ryslinge Efterskole, Headmaster Torben Vind
in charge of line subject Birgitte Rasmussen
13.00 End of 2015 programme and return to Copenhagen ! Final edition/5th of Oct.2010/Rex

Programmer er støttet af Danidas oplysningsbevilling

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i AWE

Fredag den 17.september 2010 kl. 19 på Vartov

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Godkendelse af regnskab for 2009
 4. Fremlæggelse af ½ års regnskab og budget for 2010
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand og næstformand
 7. Valg af mindst 5 medlemmer til bestyrelsen
 8. Evt.

Kontingent på 125 kr. for perioden fra 1.oktober 2010 til 30.september 2011 indsættes senest 31.august på AWE Danmarks konto i Sydbank konto nr. 0570-1420992

Spørgsmål vedr. kontingentindbetaling rettes til foreningens kasserer: Dorit Myltoft, Ludvig Hansensvej 13, 5800 Nyborg tlf. +4565301088 eller email Dorit.Myltoft@mail.dk