Bestyrelsesmøde den 6. december

 

AWE Danmark holder bestyrelsesmøde den 6. december i Odense

Dagsorden:

 Siden sidst

Opsamlig på Council meeting og aktiviteterne i forlængelse heraf

AWE Danmark – fremtiden i en ny situation: Med et styrket AWE international – og Jakob i Cairo

Økonomi

Medlemmer – hvordan følger vi op, så vi får nye betalende medlemmer?

–          Herunder fremtidig medlemsdatabase og kommunikationsstrategi

Journal – status

Nyhedsbrev

Hvilke organisationen skal AWE Danmark være medlem af – og med hvilket formål?

Ny ansøgning til Tips og Lotte (dato for ansøgning er flyttet til 3. jan)

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *