AWE-Danmark

Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • Grundtvigkonference med mere i Rusland

  Posted on November 2nd, 2014 Rikke Schultz No comments

  Det var spændende og tankevækkende at besøge AWE-aktive i Rusland. Fra AWE deltog Jørn Boye, Jørgen Hinsby, Rikke Schultz, Palle Møldrup og Elisabeth Jørgensen. Fra Dansk-russisk forening deltog Karsen Fledelius, Gunvor Andersen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Lars Poulsen Hansen, Anne Hedeager Krag, Gitta Scheer og Helle Vallø Christensen.

  Overalt blev vi modtaget med gæstfrihed og der var stor interesse for dialog og samtaler. Et højdepunkt på turen var et møde med  Dumaens uddannelsesudvalg. Men under den imødekommende facade ulmede en russiske centralisme og en nationalisme, der på forskellig vis af og til stak hovedet frem.

  Netop af denne grund er mange perspektiver i at arbejde målrettet for et fremtidigt samarbejde mellem AWE Danmark og medlemmer af AWE i Rusland. En del konkrete initiativer med besøg i Danmark fra Rusland i første halvdel af 2015 er i støbeskeen. Derudover har Alla Nazarova (AWE-koordinator i Rusland) netop været i Danmark med en delegation på 9 Russere. De kom for at lære mere om Grundtvig og demokratiet i Danmark. Besøget var koordineret af Vartov ved formand Torstein Balle.

  Man kan læse om turen til Rusland og om selve konferencen på Dansk Russisk forenings hjemmeside. Her kan man finde alle oplæggende fra Grundtvig konferencen i Rusland og rapporter fra besøg i Moskva og i landsbyen Staraja Potlovka. Dette besøg var arrangeret af Lida Skhorkina. Her deltog Jørn Boye Nielsen, Jørgen Hinsby og Elisabeth Jørgensen. Læs her

   

 • Ruslandskonference 2014

  Posted on October 11th, 2014 Rikke Schultz No comments

  <Program 2014 dansk.pdf>

 • AWE Danmark deltager i Grundtvig Konference i Rusland

  Posted on September 23rd, 2014 Rikke Schultz No comments

  International Conference

  “N.F.S. Grundtvig and Russia” III

  Moscow

  Sept.25, 2014

   

  This conference continues the work of two previous conferences, which took place in Denmark, organized by the Danish – Russian Association in the Region of Sjælland at Udby Kro (March 23, 2012) and Rønnebæksholm (August 24, 2013).

  Organizers: – the Danish-Russian Association in the Region of Sjælland  (Gunvor Andersen, President, Denmark);

  –    Moscow Humanistic and Economic Institute (L.A. Demidova, rector, RF);

  –    Regional NGO “Quality of Life” (А. Nazarova, chairperson of the NGO, RF);

  Under auspices: – Committee of Education of the State Duma RF;

  – The Royal Danish Embassy in Moscow (Galina Simonova, Cultural Attaché);

  – Association for World Education (The general Assembly. Oct. 26 2013).

   

  The goal: - to get acquainted with Grundtvig’s spiritual heritage and to show the importance of his ideas in the modern world;

  -  to develop the connection and further collaboration between Denmark and Russia.

   

  Participants:

  – representatives of  the Danish-Russian Association

  –  representatives of the Danish system of education;

  – representatives of  AWE;

  – representatives of Russian institutions of culture, education and NGOs;

  –  representatives of NGOs from the countries of CIS..

  The  place: –           Conference hall of Moscow Humanistic and Economic Institute. The Leninsky Prospect 8, building 16. Moscow (Metro station “Oktyabrjskaya).

  The languages of the conference: Russian, English

   

  Program

  09.30-10.00    Registration of the participants.

  10.00 – 10.30   Opening the conference. Greeting speeches:

  L.A. Demidova, Rector of Moscow Humanistic and Economic Institute;

  Thomas Winkler, Ambassador of the Royal Danish Embassy in Moscow

  10.30 – 10.50 – “Some key points in Danish and Russian historical relations” –  Lars P. Polsen-Hansen, MA of Slavonic philology, interpreter, writer (Denmark).

  10.50 – 11.00                     – Questions

  11.00 – 11.20 – “Grundtvig’s ideas on importance of enlightenment in educational process” – Jorgen Hinsby, MA of culture, former teacher of the Danish Folk High School for more than 20 years, coordinator of the joint Danish and Russian educational programs (Denmark).

  11.20 – 11.30                     – Questions

  11.30 – 11.45 – “Democratizing educational process in Russia: experience, challenges and perspectives” (sharing the experience of work of the International Association of Promoting school bodies) – Irina Kurdyumova, prof., Doctor of Pedagogical Sciences. Russian Academy of Education (RF).

  11.45 – 11.55                      – Questions

  11.55 – 12.15Coffee break

  12.15 – 12.35 – “Folk High Schools is an example of popular enlightenment” –  Jorn Nielsen, chairman of the Council for International Conflict Resolution; member of the Board of IPC (International people’s college) and former IPC teacher for 28 years; member of the board of the Danish AWE Chapter (Denmark).

  12.35  – 12.45                     – questions

  12.45 – 13.00 – “AWE Activity” – Rikke Schultz, vice-president of AWE (Denmark).

  13.00 – 13.10                     – Qustions.

  13.10-13.25 -”Collaboration with the Danish colleagues in the field of democratizing educational process” (Sharing the experience of joint work between Moscow school No. 865 and AWE,  Russian AWE Chapter and International Association of Promoting school bodies) – Olga Zvyagina, director of municipal secondary school No.865 (RF).

  13.25 – 13.35 – Questions

  13.35 – 14.05 – “Importance of Grundtvig’s ideas and how Grundtvig can contribute to modern Russia” – Karsten Fledelius, MA, associate professor at the University of Copenhagen, President of the Danish-Russian Association, President of the Danish Helsinki Committee for Human Rights.

  14.05 – 14.15 – Questions

  14.15 – 14.45 – Discussion and proposals for developing the relations between Denmark and Russia.  Making conclusions.

  14.45 – 15.45 – Non-formal communication

   

   

   

 • UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York, 27.-29. august 2014

  Posted on August 25th, 2014 Rikke Schultz No comments

  UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York,  27.-29. august 2014

  AWE har den store fornøjelse at være repræsenteret ved FN’s 65. konference i Department for Public Information, DPI, 2014 i New York. Den sidste DPI konference fandt sted i Bonn i 2011, hvor AWE ligeledes var repræsenteret.

  Emnet for konferencen er: ”2015 and Beyond: Our Action Agenda”

  Dette emne er en klar henvisning til FN’s 2015 Millennium Development Goals, MDG, hvis ’efterfølger’ FN-systemet, EU og nationale fora er i fuld gang med at forhandle på plads.

  Samtidig hænger det fint sammen med AWE’s engagement i netop dette emne fra  International Council møde i 2007 og i forbindelse med såkaldte uddannelses og informationskampagner om MDG i både 2010 og 2013. En lang række frie skoler, aftenskoler og uddannlsesinstitutioner fik besøg af kampagnerne.

  AWE deltagerne  New York er Rex O. Schade, bestyrelsesmedlem i AWE DK og Noël Bonam, AWE international præsident. I ugerne efter konferencen besøges en lang række medlemmer i Main og New York og deltagelse også i Climate Change Summit ekstra aktiviteter sidst i September.

  Ud over selve konferencen foregår der et antal workshops, og vi har søgt om og fået bevilget tid og plads til at afholde en workshop sammen med en amerikansk NGO. I den anledning har vi med bidrag fra mange af vores medlemmer rundt om i verden sammensat nogle dokumenter, som fortæller deltagerne om, hvem vi er og hvilke aktiviteter vores medlemmer er engageret i med relation til World Education og bæredygtighed.

  Dokumenterne kan også fås i hard copy på AWE DK årsmøde og generalforsamling den 8. september 2014 i Vartov (se program andetsteds på hjemmesiden).

   

   

 • Invitation til Brunch, Debat og generalforsalling

  Posted on July 31st, 2014 Rikke Schultz No comments

  Årsmøde og Generalforsamling AWE Danmark
  Mandag den 8.september 2014 Kl. 11 – 16
  Vartov, Farvergade 271463 København K
  3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Årsmødet begynder med brunch, hvorefter der er temadebat om internationalt samarbejde mellem foreninger, skoler og undervisere.

  Temamøde
  11.45 – 12.30
  Korte fortællinger (max. 5 min.) om medlemmers praksis med internationalt arbejde

  12.30 – 13.30
  Korte oplæg (10 min) fra Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen (FFD) om udfordringer i internationalt samarbejde med efterfølgende diskussion.

  Generalforsamling
  Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling
  Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Valg af formand (Rikke Schultz genopstiller ikke)
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  11. Evt.
  Venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Kontingent for 2014 er 250 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner. Heraf går 100 kr. hhv. 200 kr. til AWE International.
  Kontingentet for 2014 bedes indsat på konto 0570-0001420992 i Sydbank senest 1.september 2014

 • AWE International Council Meeting in Bisserup

  Posted on November 5th, 2013 Rikke Schultz No comments

  International Council Meeting i Bisserup blev 5 intense dage med fokus på AWE’s fremtidige internationale ledelse og med idéer til, hvilken vej organisationen skal udvikle sig.

  Jakob Erle havde inden mødet annonceret sin afgang som Præsident.

  Noel Bonam blev valgt som ny præsident. Noel Bonam er født og opvokset i Hyderabad i Indien, men han har i en årrække boet i Main i USA. I de sidste 6 år har han haft et tæt samarbejde med  AWE’s Internationale ledelse. Han er stifter af The Global Institute, der er institutionelt medlem af AWE.

  Som vicepræsidenter valgtes:

  Rikke Schultz (Danmark), Vicepræsident for Europe

  Alan Furth, Vicepræsident for Nordamerika

  Ana Maria Barros Pinto, Vicepræsident for Latin Amerika

  Sujit Kumar Paul, Vicepræsident for Indien

  Roberto Nicolasora, Vicepræsident for Filippinerne

  Palle Møldrup blev valgt som kasserer

  Derudover blev der nedsat en komité, der fremover skal samarbejde med AWE’s repræsentanter i FN.

  AWE repræsentanter i FN er fremover:

  New York: Noel Bonam, Maty Cattani, Ben Villiams and Vera Francis

  Geneve: Rex Schade og Lida Skhorkina

  Wien: Kirsten Bruun og Guido-Henri De Couvreur

  Følgende mål blev udpeget som fremtidige guidelines for vores fælles arbejde:

  1. At vi bliver kendt som en organisation, der arbejder på at fremme folkeoplysning og uddannelse baseret på pædagogiske tænkere som Grundtvig, Paulo Freire, Tagore og andre tænkere, der er nævnt i vores vedtægter.

  2. At vi arbejder for at fremme og rumme globale forbindelser gennem arbejde med projekter, der er knyttet til globale temaer både regionalt og internationalt. Særlig prioritet har emner, der knytter sig til FN’s fredsarbejde og emner, der kan understøtte en bæredygtig udvikling.

  Seminaret er støttet af

  Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed.

   

 • Flygtninge i Kerteminde laver Forumteater

  Posted on October 16th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Fredag og lørdag bliver der liv i Frivillige centeret i Kerteminde. Byen får besøg af to instruktører i Forumteater, Roberto Nicolasora fra Filippinerne og Rosa Lavecchia fra Argentina.

  Sammen med en gruppe flygtninge, der har fået asyl i Danmark, og som er bosatte i Kerteminde, vil de arbejde på en forestilling, der har fået titlen Håbets Farver.

  Titlen refererer til den kamp, der skal gennemleves, for at man kan forstå sig selv som borger i et nyt samfund og om de udfordringer, der er forbundet med at være forældre, når ens børn skal vokse op i et samfund, man dårligt nok selv kender.

  Det er foreningen Link i Kerteminde, der har indbudt til teaterworkshoppen. Den arrangeres i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl på Fyn. De to instruktører er i Danmark som Association for World Educations gæsten.

  Arbejdet i Frivilligcenteret munder ud i en forestilling, der vises den 22. Oktober kl. 19.30 i Kulturhuset i Vollsmose.Flere oplysninger kan fås hos:

  Rikke Schultz på tel. 6183 2169 eller på e-mail: eva.rikke.schultz@gmail.com

  Se reportage fra workshop og forestilling her:

   

 • Håbets farver

  Posted on October 16th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Colours of hope

  Forumteater forestilling

  Kulturhuset i Vollsmose,  Vollsmose Alle 14

  Tirsdag den 22. Oktober 2013

  Kl 19.30

  Et spil om at være i asyl i Danmark

  Instruktører: Roberto Nicolasora fra Filippinerne 0g Rosa Lavecchia fra Argentina

  Arrangør: Bedsteforældre for asyl

  i samarbejde med

  Link i Kerteminde og Association for World Education

 • Brunch og AWE generalforsamling 8. september fra Kl. 10

  Posted on August 31st, 2013 Rikke Schultz No comments

  Generalforsamling AWE Danmark

  Søndag den 8.september 2013

  Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh. K

  Kl. 12 – 14 på 3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN, herunder orientering om regnskab
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Bestyrelsen foreslår udsendelse af elektronisk post til medlemmer med mail-adresse
   1. Valg af formand
   2. Valg af næstformand
   3. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer

  10.  Valg af revisor og revisorsuppleant

  11.  Evt.

  Inden generalforsamlingen  fra kl. 10.00 – 12.00

  AWE Brunch på 3. Sal opgang H. Og mulighed for socialt samvær med tre AWE – gæster fra Syd, der netop har afsluttet en turné rundt på danske Efter- og Folkehøjskoler:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Lida Skhorkina med en gruppe skolefolk fra Rusland vil også deltage

  Tilmelding til brunch til Dorit Myltoft på mail: dorit.myltoft@turbopost.dk

  8. September er Grundtvigs fødselsdag. Der er derfor mange aktiviteter på Vartov den dag, man kan deltage i. Fødselsdagsaktiviteter på Vartov kan ses på  www.vartov.dk

 • AWE på Tour i Danmark 2013

  Posted on July 30th, 2013 Rikke Schultz No comments

  AWE on tour 2013

  I dagene 22.8 – 10.9 har AWE Danmark inviteret 3 gæster fra syd til et turprogram til danske høj- og efterskoler og diverse folkeoplysende aktiviteter.

  De tre gæster er:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Læs deres CV her

  Tour-programmet ser således ud:

  23.8 – 26.8 IPC i Helsingør

  27.8 Formiddag: Krogerup Højskole

  28.8 Flakkebjerg Efterskole

  29.8 Oure Højskole

  30.8 kl. 14.30 – 16.30  Offentligt møde

  Fyraftensmøde om bæredygtighed i samarbejde mellem AOF Center Svendborg, Økonet og AWE Danmark

  Sted: AOF Center Svendborg, Vestergade 23, Svendborg. Gratis adgang. Der serveres kaffe, te og kage

  1.9 Kl. 11.00 – 16.00  Offentligt møde

  Images Festival – OCCUPY UTOPIA – Carolinelunden i Aalborg. Åbning af Æ Verdensuniversit med et symposium, hvor udvalgte deltagere holder et oplæg om deres perspektiv på verdensuniversitetet /verdensuddannelse. Læs mere om Images Festival her

  Entre: Armbånd 100 kr, der gælder til aktiviteter i Carolinelunden fra 1. – 7. September.

  2.9 Den frie lærerskole i Ollerup (Formiddag)

  2.9 Ryslinge Høj- og efterskole (Aften)

  3.9 Langelands Efterskole

  4.9 Nordfyns Folkehøjskole

  5.9 Engelsholm Højskole

  6.9 – 7.9 København

  8.9 kl. 10.00 – 12.00 AWE Åbent Hus

  Vartov, Farvergade, København K

  Hvis nogen har interesse i at mødes med gruppen under turen, så bedes I kontakte Rex Schade på e-mail: Rex.Schade@gmail.com eller Rikke Schultz på Eva.Rikke.Schultx@gmail.com

  Materiale til skolerne findes på http://www.multilayereddemocracy.net/groups/mdg/