AWE-Danmark

Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York, 27.-29. august 2014

  Posted on August 25th, 2014 Rikke Schultz No comments

  UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York,  27.-29. august 2014

  AWE har den store fornøjelse at være repræsenteret ved FN’s 65. konference i Department for Public Information, DPI, 2014 i New York. Den sidste DPI konference fandt sted i Bonn i 2011, hvor AWE ligeledes var repræsenteret.

  Emnet for konferencen er: ”2015 and Beyond: Our Action Agenda”

  Dette emne er en klar henvisning til FN’s 2015 Millennium Development Goals, MDG, hvis ’efterfølger’ FN-systemet, EU og nationale fora er i fuld gang med at forhandle på plads.

  Samtidig hænger det fint sammen med AWE’s engagement i netop dette emne fra  International Council møde i 2007 og i forbindelse med såkaldte uddannelses og informationskampagner om MDG i både 2010 og 2013. En lang række frie skoler, aftenskoler og uddannlsesinstitutioner fik besøg af kampagnerne.

  AWE deltagerne  New York er Rex O. Schade, bestyrelsesmedlem i AWE DK og Noël Bonam, AWE international præsident. I ugerne efter konferencen besøges en lang række medlemmer i Main og New York og deltagelse også i Climate Change Summit ekstra aktiviteter sidst i September.

  Ud over selve konferencen foregår der et antal workshops, og vi har søgt om og fået bevilget tid og plads til at afholde en workshop sammen med en amerikansk NGO. I den anledning har vi med bidrag fra mange af vores medlemmer rundt om i verden sammensat nogle dokumenter, som fortæller deltagerne om, hvem vi er og hvilke aktiviteter vores medlemmer er engageret i med relation til World Education og bæredygtighed.

  Dokumenterne kan også fås i hard copy på AWE DK årsmøde og generalforsamling den 8. september 2014 i Vartov (se program andetsteds på hjemmesiden).

   

   

 • Invitation til Brunch, Debat og generalforsalling

  Posted on July 31st, 2014 Rikke Schultz No comments

  Årsmøde og Generalforsamling AWE Danmark
  Mandag den 8.september 2014 Kl. 11 – 16
  Vartov, Farvergade 271463 København K
  3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Årsmødet begynder med brunch, hvorefter der er temadebat om internationalt samarbejde mellem foreninger, skoler og undervisere.

  Temamøde
  11.45 – 12.30
  Korte fortællinger (max. 5 min.) om medlemmers praksis med internationalt arbejde

  12.30 – 13.30
  Korte oplæg (10 min) fra Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen (FFD) om udfordringer i internationalt samarbejde med efterfølgende diskussion.

  Generalforsamling
  Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling
  Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Valg af formand (Rikke Schultz genopstiller ikke)
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  11. Evt.
  Venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Kontingent for 2014 er 250 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner. Heraf går 100 kr. hhv. 200 kr. til AWE International.
  Kontingentet for 2014 bedes indsat på konto 0570-0001420992 i Sydbank senest 1.september 2014

 • AWE International Council Meeting in Bisserup

  Posted on November 5th, 2013 Rikke Schultz No comments

  International Council Meeting i Bisserup blev 5 intense dage med fokus på AWE’s fremtidige internationale ledelse og med idéer til, hvilken vej organisationen skal udvikle sig.

  Jakob Erle havde inden mødet annonceret sin afgang som Præsident.

  Noel Bonam blev valgt som ny præsident. Noel Bonam er født og opvokset i Hyderabad i Indien, men han har i en årrække boet i Main i USA. I de sidste 6 år har han haft et tæt samarbejde med  AWE’s Internationale ledelse. Han er stifter af The Global Institute, der er institutionelt medlem af AWE.

  Som vicepræsidenter valgtes:

  Rikke Schultz (Danmark), Vicepræsident for Europe

  Alan Furth, Vicepræsident for Nordamerika

  Ana Maria Barros Pinto, Vicepræsident for Latin Amerika

  Sujit Kumar Paul, Vicepræsident for Indien

  Roberto Nicolasora, Vicepræsident for Filippinerne

  Palle Møldrup blev valgt som kasserer

  Derudover blev der nedsat en komité, der fremover skal samarbejde med AWE’s repræsentanter i FN.

  AWE repræsentanter i FN er fremover:

  New York: Noel Bonam, Maty Cattani, Ben Villiams and Vera Francis

  Geneve: Rex Schade og Lida Skhorkina

  Wien: Kirsten Bruun og Guido-Henri De Couvreur

  Følgende mål blev udpeget som fremtidige guidelines for vores fælles arbejde:

  1. At vi bliver kendt som en organisation, der arbejder på at fremme folkeoplysning og uddannelse baseret på pædagogiske tænkere som Grundtvig, Paulo Freire, Tagore og andre tænkere, der er nævnt i vores vedtægter.

  2. At vi arbejder for at fremme og rumme globale forbindelser gennem arbejde med projekter, der er knyttet til globale temaer både regionalt og internationalt. Særlig prioritet har emner, der knytter sig til FN’s fredsarbejde og emner, der kan understøtte en bæredygtig udvikling.

  Seminaret er støttet af

  Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed.

   

 • Flygtninge i Kerteminde laver Forumteater

  Posted on October 16th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Fredag og lørdag bliver der liv i Frivillige centeret i Kerteminde. Byen får besøg af to instruktører i Forumteater, Roberto Nicolasora fra Filippinerne og Rosa Lavecchia fra Argentina.

  Sammen med en gruppe flygtninge, der har fået asyl i Danmark, og som er bosatte i Kerteminde, vil de arbejde på en forestilling, der har fået titlen Håbets Farver.

  Titlen refererer til den kamp, der skal gennemleves, for at man kan forstå sig selv som borger i et nyt samfund og om de udfordringer, der er forbundet med at være forældre, når ens børn skal vokse op i et samfund, man dårligt nok selv kender.

  Det er foreningen Link i Kerteminde, der har indbudt til teaterworkshoppen. Den arrangeres i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl på Fyn. De to instruktører er i Danmark som Association for World Educations gæsten.

  Arbejdet i Frivilligcenteret munder ud i en forestilling, der vises den 22. Oktober kl. 19.30 i Kulturhuset i Vollsmose.Flere oplysninger kan fås hos:

  Rikke Schultz på tel. 6183 2169 eller på e-mail: eva.rikke.schultz@gmail.com

  Se reportage fra workshop og forestilling her:

   

 • Håbets farver

  Posted on October 16th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Colours of hope

  Forumteater forestilling

  Kulturhuset i Vollsmose,  Vollsmose Alle 14

  Tirsdag den 22. Oktober 2013

  Kl 19.30

  Et spil om at være i asyl i Danmark

  Instruktører: Roberto Nicolasora fra Filippinerne 0g Rosa Lavecchia fra Argentina

  Arrangør: Bedsteforældre for asyl

  i samarbejde med

  Link i Kerteminde og Association for World Education

 • Brunch og AWE generalforsamling 8. september fra Kl. 10

  Posted on August 31st, 2013 Rikke Schultz No comments

  Generalforsamling AWE Danmark

  Søndag den 8.september 2013

  Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh. K

  Kl. 12 – 14 på 3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN, herunder orientering om regnskab
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Bestyrelsen foreslår udsendelse af elektronisk post til medlemmer med mail-adresse
   1. Valg af formand
   2. Valg af næstformand
   3. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer

  10.  Valg af revisor og revisorsuppleant

  11.  Evt.

  Inden generalforsamlingen  fra kl. 10.00 – 12.00

  AWE Brunch på 3. Sal opgang H. Og mulighed for socialt samvær med tre AWE – gæster fra Syd, der netop har afsluttet en turné rundt på danske Efter- og Folkehøjskoler:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Lida Skhorkina med en gruppe skolefolk fra Rusland vil også deltage

  Tilmelding til brunch til Dorit Myltoft på mail: dorit.myltoft@turbopost.dk

  8. September er Grundtvigs fødselsdag. Der er derfor mange aktiviteter på Vartov den dag, man kan deltage i. Fødselsdagsaktiviteter på Vartov kan ses på  www.vartov.dk

 • AWE på Tour i Danmark 2013

  Posted on July 30th, 2013 Rikke Schultz No comments

  AWE on tour 2013

  I dagene 22.8 – 10.9 har AWE Danmark inviteret 3 gæster fra syd til et turprogram til danske høj- og efterskoler og diverse folkeoplysende aktiviteter.

  De tre gæster er:

  Roberto D. Nicolasora, (Boi), Filippinerne

  Dr. Theophilus Kwesi Tefe, Ghana

  Asmaa Ahmed Abdel Hafez Sleem, Egypt

  Læs deres CV her

  Tour-programmet ser således ud:

  23.8 – 26.8 IPC i Helsingør

  27.8 Formiddag: Krogerup Højskole

  28.8 Flakkebjerg Efterskole

  29.8 Oure Højskole

  30.8 kl. 14.30 – 16.30  Offentligt møde

  Fyraftensmøde om bæredygtighed i samarbejde mellem AOF Center Svendborg, Økonet og AWE Danmark

  Sted: AOF Center Svendborg, Vestergade 23, Svendborg. Gratis adgang. Der serveres kaffe, te og kage

  1.9 Kl. 11.00 – 16.00  Offentligt møde

  Images Festival - OCCUPY UTOPIA – Carolinelunden i Aalborg. Åbning af Æ Verdensuniversit med et symposium, hvor udvalgte deltagere holder et oplæg om deres perspektiv på verdensuniversitetet /verdensuddannelse. Læs mere om Images Festival her

  Entre: Armbånd 100 kr, der gælder til aktiviteter i Carolinelunden fra 1. – 7. September.

  2.9 Den frie lærerskole i Ollerup (Formiddag)

  2.9 Ryslinge Høj- og efterskole (Aften)

  3.9 Langelands Efterskole

  4.9 Nordfyns Folkehøjskole

  5.9 Engelsholm Højskole

  6.9 – 7.9 København

  8.9 kl. 10.00 – 12.00 AWE Åbent Hus

  Vartov, Farvergade, København K

  Hvis nogen har interesse i at mødes med gruppen under turen, så bedes I kontakte Rex Schade på e-mail: Rex.Schade@gmail.com eller Rikke Schultz på Eva.Rikke.Schultx@gmail.com

  Materiale til skolerne findes på http://www.multilayereddemocracy.net/groups/mdg/

 • AWE Council Meeting 2013 First Announcement

  Posted on June 7th, 2013 Rikke Schultz No comments

  Call for International Council Meeting 2013

  Association for World Educations International Council Meeting 2013 and the organisational development seminar will take place in Denmark from 24. October to 29. October 2013.

  According to the constitution §8 the council meeting shall:

  a) The International Council shall determine the policy of the Association for World Education.

  b) The International Council shall approve or disapprove applications from national or regional Chapters and from independent members.

  c) The International Council shall elect AWE-delegates to the various United Nations organizations with which the AWE has consultative status.

  d) The International Council shall elect the President of the Association along with at least four Vice-Presidents and a Treasurer. For candidates to be eligible for elections, they have to be members of AWE and it is not necessary for interested candidates to be members of the International Council.

  e) Minutes of the International Council meetings shall be sent to all Chapters.

  f) Every year the Chapters will submit a report to the International Council.

  g) The Council will determine its own order of proceedings.

  Who can participate:

  AWE chapters can send delegates

  AWE Institutional Members can send representatives

  Elected Vice-presidents

  Elected UN-representatives

  Individual Members

  Special invited guests

  Final agenda and meeting details will be send out before 24th July 2013.

  The Council Meeting will be arranged in corporation with AWE Denmark.

  AWE Denmark will assist participants with Visa-application.

  Please contact the Chairman of AWE Denmark for further information.

  Email: eva.rikke.schultz@gmail.com

 • RCE Danmark

  Posted on March 2nd, 2013 Rikke Schultz No comments

  Foreningen læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – RCE Danmark

  AWE Danmark var mandag den 25. Februar med til at stifter foreningen Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – RCE Danmark. Niels Larsen fra AWE er valgt som medlem af foreningens bestyrelse.

  Foreningen Læring og uddannelse for bæredygtig udvikling (LUBU) – RCE Danmark er en dansk afdeling under United Nation University. Over hele verden er etableret omkring 100 RCE centre (Center of Regional Expertice), hvis formål det er at være fortalere for uddannelse for bæredygtig udvikling.

  Læs mere her: http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=108&ddlID=183

  Behov for en bæredygtig omstilling

  Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Center for Design, Innovation and Sustainable Transition (DIST) på Aalborg Universitets afdeling i København. DIST har besluttet at stille sekretariatsbistand til rådighed for RCE Danmark. Centerleder Ulrik Jørgensen indledte mødet med at begrunde denne beslutning i en betragtning om, at vi befinder os i en tid, hvor der er behov for en helt ny samfundskontrakt, for at vi som samfund kan rumme de forandringer, som en omstilling til et bæredygtigt samfund kommer til at indebære. Omstillingen vil udfordre både vores velfærdsstat og de eksisterende økonomiske modeller for samfundsudvikling. Derfor vil Ulrik Jørgensen hellere tale om bæredygtig opstilling end bæredygtig udvikling.

  En af de udfordringer vi står over for er ifølge Ulrik Jørgensen, at omstilling er en uforudsigelig proces, der er styret af holdningsskred, der ofte sker mod alle odds. Af samme grund har vi heller ikke noget klart billede af, hvordan den nye samfundskontrakt skal se ud.

  Omlægning af institutioner

  En af Ulrik Jørgensens hovedpointer er at den nuværende institutionsstruktur, der i dag styrer produktionsprocessen, er forankret i enkeltvirksomheder, der ikke alene kan håndtere en forandringsproces. Omstillingsprocessen skal håndteres på et mere systemisk niveau. Og på det niveau spiller uddannelsessektoren en central rolle.

  Vi er nødt til at nytænke uddannelsesindhold i et tværfagligt perspektiv, når der skal uddannes fagøkonomer, ingeniører og ikke mindst undervisere og lærere. For at løse denne opgave på DIST er underviser- og forskerteams ex. sammensat af ingeniører, økonomer, sociologer og antropologer.

  Oplægget fra Ulrik Jørgensen bidrog positivt til den efterfølgende diskussion på den stiftende generalforsamling. Forening og bestyrelse står over for en stor opgave, når der skal advokeres for at fremme læring og uddannelse for bæredygtig udvikling i et uddannelsessystem, der over hele kloden er forankret i en flere hundrede år gammel fagprofessionel tænkning.

  Den nye forening er dannet på skuldrene af det tidligere RCE Danmark, der var forankret i DPU – Aarhus universitet.

  Læs mere: http://ubu.emu.dk/tvaers/profiler/rcedenmark.html

 • Ruslandskonference tegnede et ret dystert billede af Ruslands fremtid

  Posted on December 9th, 2012 Rikke Schultz No comments
  Foto: Rikke Schultz Lida Skhorkina

  Lida Skhorkina

  Spektakulær Ruslandskonference tegnede et ret dystert billede af Ruslands fremtid

  Awe vicepræsident Lida Skhorkina var i Danmark for at deltage i konferencen ”Efter valgene: Rusland og omverdenen”. Konferencen var arrangeret af Dansk-russisk forening i samarbejde med FN-Forbundet og Det radikale Venstre.

  Hovedtaler på konferencen var Mikhail Delyagin, leder af institut for globaliseringsproblemer i Moskva. Han understregede at de synspunkter, han fremførte på konferencen, var hans personlige mening.

  Kort fortalt så han de forandringer, der er blæst over Rusland de sidste 25 år som skift af ledere, skift i politik, skift i retorik – men systemet er grundlæggende det samme: et system domineret af korruption og af en elite, der placerer deres penge i europæiske banker og deres børn i europæiske skoler.

  Væksten i russisk økonomi efter Putin er en vækst, der overvejende er baseret på stigende oliepriser. I en årrække har væksten ligget over de magiske 5% årligt, der er forudsætningen for at alle russere oplever stigende velstand.  Men det er vanskeligt at se, hvordan denne vækst kan fastholdes i en situation, hvor de globale energipriser stagnerer. Ifølge Delyagin faldt 90% af russernes årlige rådighedsbeløb med 7% i 2011.

  Delyagin fremhævede at den russiske elites menneskesyn er, at mennesker lever alene for eget forbrug, derfor er spørgsmål som ytringsfrihed og retssikkerhed underordnet spørgsmålet om økonomisk vækst. Regeringen ser det derfor som sin vigtigste opgave er at sikre den økonomiske vækst. En konsekvens heraf er, at man nu har udpeget en finansminister, der har forstand på økonomi.

  Men for den politiske elite vil en bekæmpelse af korruption være et røveri mod de rige. Derfor vender man sig mod andre løsninger: Man forringer der sociale ydelser og man hæver skoleafgifterne. Delyagin citerer en russisk politiker:

  Man skal ikke give folk en god uddannelse, hvis man giver folk en god uddannelse, så bliver de utilfredse med magthaverne.

  Putins popularitet er faldende. Delyagin forudsiger, at der vil komme et opgør med de siddende magthavere indenfor de næste 5 år. Det opgør vil komme fra de store industribyer. Han ser følgende drivkræfter i opgøret med den siddende elite:

  • En nedslidt infrastruktur grundet manglende vedligeholdelse
  • Kræften fra det internationale samarbejde
  • Forestillinger fra den omgivende verden

  Næste taler, den tidligere danske udenrigsminister Per Stig Møller, lod i det store hele Delyagin indlæg stå uimodsagt. Men Per Stig Møller lagde i sin analyse vægt på, at Rusland og EU har mange fælles interesser på det økonomiske felt – og en fælles interesse i at begrænse både Kinas og Islams indflydelse – Rusland for at beskytte sine grænser mod syd og øst – Europa i at begrænse Kina og Islams indflydelse i et globalt perspektiv.