16. April 2024

Local work on the 17 Sustainable Development Goals in three different places in the World: Manila-Zambales in the Philippines, and Furesø/Herlev Copenhagen-Kinshasa,

Denmark-DR.Congo, and in Kyiv – SDG Hub in Ukraine.

Association for World Education’ UN-Committee members invite you to a fine session:

Content, Educational Aim, and Goals:

YOU can expect an exploration of how members are working hard with different local obstacles and possibilities to obtain and include the 17 Goals in practice, in their volunteer work to make their local World & Community a better place.

The organization and the three introductions in this session have been created with inspiration and influence of the coming UN CSO, Civil Society Organisations Conference In Nairobi, Kenya 11/10 May. It is a stepping stone to the coming Pact for the Future event, in September 2024.

 • A clear message and objective is: Our work happens now in a global hopeful atmosphere that it

matters what WE and YOU do wherever you are living. Another objective of this Session is ‘to provide a platform for Civil Society to share ideas and learn from each other in the common pursuit of solving problems’.

 • In the current work on contributions for the UN CSO Conference in Kenya, you will find demand and a focus on at least three main categories: be Inclusive, Impactful, and Innovative. So showcases, what you are doing, and going to deliver to the world and UN must cover these three categories. We are trying our best to focus on similarities in our work for AWE and in the three following presentations.

The session includes a Q&A and a final Resume.

date: Saturday 27 April 2024

time: 8.00 am New York, 9.00 am Brasilia, 2.00 pm Copenhagen/Kinshasa, 8.00 pm Manila duration of 90 minutes

Registration:

https://iaed.nemtilmeld.dk/5

Introduction by The Co-Presidents and Moderators of AWE, Association for World Education Main speakers: members of the AWE UN-Committee:

Gina Nzeba Hagebro, Denmark- DR.Congo, May Cinco, the Philippines, Igor Folvarochnyi, Ukraine May will be speaking with Epang Domulot-Balbin and Gina with Kim Henriksen.

Moderators: Vice Presidents of AWE, Alla Nazarova, Belgium & Rex O. Schade, Denmark Facilitator:                      Director Jakob Erle, IAED, International Academy of Education and Democracy Summary at end of the session: Vice President Sujit Paul Kakali, India.

The full program, including the main speaker’s summary, and written introduction, is attached to the Invitation, Monday 15. April. Time to register now, sender Rex O. Schade, Vice President, UN-C Chair.

Association for World Education, AWE is

An NGO with consultative status to the UN ECOSOC since 1975.

Aligned with the UN GC CS-Unit since 2011,

United Nations Global Communication Civil Society Organisation’s Unit, & GNEC.

Lokalt-Globalt Projekt Verdensmål

INFORMATION om ’Lokalt-Globalt Projekt’, Verdensmål.                                                                                                 Udgangspunkt Svendborg. Juni 2021.

BÆREDYGTIGHED, VERDENSMÅL MED KANT – på Den Blå Kant?

I juni 2019 viste Svendborg Kommune sit engagement i bæredygtighed ved at afholde Borgermøde om Bæredygtighed. Nu har Svendborg kommune bekræftet og forstærket sit engagement i at styrke samarbejde mellem erhvervsliv, offentlige organisationer og civilsamfund i Svendborg om FN’s Verdensmål for Bæredygtighed. Det er sket ved at Svendborg Kommune gennem Natur- og Miljøudvalget har bevilget støtte til et grundlæggende kortlægnings- og oplysningsarbejde.

Siden Borgermødet i 2019, har herboende medlemmer af den globale civilsamfundsorganisation, Association for World Education, AWE fulgt med i hvad der er sket i forhold til bæredygtighed og Verdensmål. AWE har samtidig været i kontakt med en lang række initiativer og har i løbet af 2020 afholdt to offentlige møder, det seneste på FN-dagen 24 oktober ved et offentligt arrangement i Borgerforeningen.

AWE – som har konsultativ status i FN og er fast deltager i FN’s NGO-topmøder har etableret et samarbejde med IAED (International Academy for Education and Democracy) som bl.a. har udviklet et spil/dialogværktøj om Verdensmålene. Samarbejdet har resulteret i et langsigtet projekt hvis første fase begynder nu: En kortlægning af alle aktører i kommunen som Verdensmålene er relevante for – virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfund/foreninger/NGO’er. Dette overblik over aktørerne og deres engagement i Verdensmålene vil åbne mulighederne for nye samarbejder og for nye måder at arbejde med bæredygtighed på. Resultaterne af kortlægningen vil blive tilgængelige for alle online – og de vil blive præsenteret ved offentlige møder i Svendborg sidst på sommeren, f.eks. på Torvet, Den Blå Kant, Skoleaulaer, Borgerforening, på en Øko-net farm. De vil ligeledes blive præsenteret ved FN’s internationale NGO-konference når den får lov at blive afholdt efter Covid samt ved COP26 i Glasgow til november.

Projektledelsen er ved at starte projektet op – og vil samarbejde med de mange foreninger, organisationer og virksomheder som vi har og vil få kontakt til om et forstærket engagement i bæredygtighed. Udgangspunktet er godt, der er et stærkt engagement mange steder som kan bidrage til udviklingen af et bedre og mere bæredygtigt Svendborg og en bedre og mere bæredygtig verden.

FN’s 17 Verdensmål og deres 169 delmål er den fælles samlede dagsorden for bæredygtig udvikling – som tager hensyn til natur, til menneskers sociale behov og til økonomi. Det er dagsordenen for at skabe et holdbart lokalsamfund i Svendborg – som hænger sammen med resten af Danmark og den store Verden. Svendborg har en gammel rolle som mødested mellem det nære og det fjerne, mellem polis, byen og kosmos, den store verden.

Projektledelsen i partnerskabet mellem AWE og IAED

Kirsten Bruun, Jakob Erle, Rex O. Schade,
sidstnævnte er svendborger!

Flere oplysninger:

Local-Global Project, Verdensmål                                                                                                                                                               AWE- IAED Partnerskab

Dansk Hjemmeside, Association for World Education, AWE:

AWE-Danmark – Association for World Education – Danmark (world-education.dk)

AWE, Internationale hjemmeside:

Association for World Education (world-education.org)

International Academy for Education and Democracy:

En ny Hjemmeside / database for Projekt ’Local-Global Verdensmål’ med udgangspunkt i Svendborg følger omkr. 1. Juli.

Ugentlige nyhedsbreve og informationer om hvad der foregår i det officielle FN, og aktiviteter hos NGO’ernes og Civilsamfundsorganisationerne. Siden har fungeret siden 1 September 2014. Her findes vigtige dokumenter om vores aktiviteter i forbindelse med  bl.a. FN’ NGO årlige konferencer:

(15) AWE – educators sans frontiers! | Facebook

Tilmelding månedlige online workshops, Plenary, konferencer, samtaler

Association for World Education (world-education.org)                                                                                                                                     

Find announcement.

https://world-education.org/activities/sdg/sdg

27 June følger AWE’s FN-Udvalgs Internationale Plenary

KOM MED IND I FN -med SVENDBORGS BÆREDYGTIGE PROJEKTER

Den 24. oktober 2020 kl. 13.00 – 17.00
Kulturhus Svendborg  BorgerforeningenRamsherred 4, 5700 Svendborg

KOM MED IND I FN MED SVENDBORGS BÆREDYGTIGE PROJEKTER

Alt det der foregår i Svendborg området med og for Verdensmålene, bæredygtige projekter blandt foreninger, politisk uafhængige organisationer, på skoler og i uddannelsesinstitutioner, kommunens egen 2030 plan og blandt private firmaer burde af mange gode grunde dokumenteres i FN i New York, på Civilsamfundsorganisationernes Topmøde – næste gang i august 2021! Det ønsker vi i Foreningen for Verdens Uddannelse, AWE at være brobyggere for kunne ske! Ud fra devisen Verdensmålene er vores Og altså ikke kun FNs.
Tilmelding nødvendig af hensyn til Corona regler, lokale og kaffe
til: rex.schade@gmail.com   

Oplæg af: 

KIRSTEN BRUUN
Lærer på Global linjen på Flakkebjerg Efterskole
Medlem af internationalt udvalg i Efterskoleforeningen
Formand for AWE Danmark. Vicepresident AWE International. Medlem af bestyrelsen for organisationen Crossing Borders 

JAKOB ERLE
President for AWE International fra 2007-2013. Nuv. Bestyrelsesmedlem AWE Danmark.
Direktør for International Academy for Education and Democracy. Generalsekretær for Network for Arab Civic Education. Tidl. Direktør for Dansk Egyptisk Dialog Institut 2011 – 2014.                                   

REX O. SCHADE:
AWE-bestyrelse siden 2007. Næstformand AWE Danmark
Chair v. AWE’s FN-Committee & FN-repræsentant i UN NGO-samlinger siden 2011
Medl. af et FN CSO-ekspert panel som godkendte workshops til UN NGO samlingen i Salt Lake City August 2019. Tovholder ved FN-dagen 24.10.2020
Højskolelærer ved Ryslinge Højskole, 1974 – 2009 i Politik og Pædagogik.

CHRISTINA YDERSTRÆDE
Undervisningskonsulent med speciale i transformativ læring, interkulturel dialog, filosofi og FNs Verdensmål. Medlem af AWE og arbejdsgruppe i Svendborg

LARS MYRTHU-NIELSEN
Lars har mere end 30 års praktisk erfaring med økologi, miljø og grøn omstilling, som influencer, aktivist og praktiker. Nyeste projekt er portalen for Bæredygtig Udvikling: www.bu.dk 
Den praktiske tilgang kan følges på www.levoglær.dk

Program:

AWE Association for World Education, som også er en global NGO (ikke regeringsstyrede organisationer) har repræsentation i FN’s anden halvdel ved NGO’ernes egne topmøder, ønsker at tage et initiativ til at få den proces i gang nu. AWE hylder SDG 4 om Undervisning og uddannelse, men arbejder også for at tænke målene sammen.                                                                                                                                                                         Vi ønsker at være brobyggere ved at invitere til et igangsættende idemøde, et indledende partnerskabsmøde (SDG 16 og 17) på den årlige FN-dag 24 oktober. Mødet holdes lørdag d. 24 Oktober fra 13.00 til 17, et sted i Svendborg.

AWE, er global ved at have medlemmer i 2o lande i fire kontinenter og har siden 1975 haft repræsentation i FNs NGO’er samlinger hvert andet år siden 1945.                                                                                  
Det sidste tiår har vores repræsentanter især arbejdet med millenniummålene og fra 2014 med Verdensmålene, de såkaldte SDG’er, og med menneskerettigheds-aspekterne i sammenhæng med enkelte mål. Faktisk deltog vores repræsentanter i tilblivelsen af Verdensmålene igennem en månedlang proces i August 2014, hvor de 17 mål blev valgt ud af et forslag på 24 mål. Alle kender historien om at de 17 efterfølgende blev anbefalet for al verden af FN’ Generalforsamling ved Topmødet i Paris 21 til 23 september 2015.
Vi har i AWE en ambition på Svendborgs vegne: KOM MED ind i FN New York 2021 med det bæredygtige projekt DU brænder for. Første skridt:  møde i Svendborg på den årlige FN-dag 24 oktober. 

                                                                                                          
        

Årsmøde 2020

Reportage af Rikke Schultz

Jakob Erle præsenterer verdensmål på spil

AWE Danmarks årsmøde og generalforsamling 2020 blev afholdt på Nordfyns Folkehøjskole i Bogense.

Der var engagerede oplæg fra Rex O. Schade, Jakob Erle og Garba Diallo.

Rex O. Schade
Garba Diallo

Rex O Schade fortalte om sine oplevelser som AWE Danmarks repræsentant i FN, og om FN’s fokus på, at verdensmålene kun kan nås, hvis NGO’er, uddannelser, lokalpolitikere og erhvervsliv arbejder sammen. Med sig havde han et FN-symbol – smeden, der smeder sværet om til en plov.

Jakob Erle fortalte om sit arbejde med at sætte Verdensmålene på spil. Spillet er et dialogspil, der skal hjælpe deltagerne til at skabe scenarier for, hvordan verden kan komme til at se ud, hvis man tager målene alvorligt. Jakob lagde vægt på, at de udfordringer, der ligger bag målene er vidt forskellige, afhængigt af, hvor i verden man befinder sig. Derfor vil handlemulighederne også være forskellige.

Garba Diallo talte om sit arbejde med Crossing Borders. Hans pointe var, at alle bør have tid og mulighed for at tænke og skabe i fællesskab. Her giver højskolerne en helt særligt platform til udvikling af globale fællesskaber og aktiviteter.

På den efterfølgende generalforsamling blev højskoleforstander Mogens Godballe, tidligere MF for Radikale Venstre Dorit Myltoft og troubaduren Johan Toft nyvalgt til bestyrelsen.
Der var genvalg til Formand Kirsten Bruun, Rex O. Schade og Jakob Erle.

  

Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2020

AWE Danmark

Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2020

I indbydes hermed til årsmøde og generalforsamling  for AWE Danmark.

Vi har i år fornøjelse af at Nordfyns Højskole har sagt ja til at huse arrangementet.

Tirsdag den  8.september kl. 16.00 -17.30

Efterfølgende Generalforsamling kl. 18.30 – 20.00

Nordfyns Højskole Fælledvej 11   5400 Bogense

Årsmødets tema er:

Folkeoplysning, FN og Verdensmål

Program  

Velkomst Kirsten Bruun

Oplæg 

1   Rex O Schade. Hvordan kan NGoer, uddannelser, lokalpolitikere og erhvervsliv arbejde 

     sammen om deltagelse i FNs arbejde for verdensmålene.

2   Jakob Erle. Verdensmål på spil – introduktion

3   Garba Diallo .  Om Crossing Borders. Et internationalt højskoleforløb og en platform for 

     globale fællesskaber og aktiviteter

Pause   Sandwich og forfriskninger 

Generalforsamling 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Beretning om aktiviteter i AWE og i FN
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
 7. Forslag til vedtægtsændringer
 8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

(Dagsordenens punkt 8-10 er udformet efter forslaget til vedtægtsændring – og forudsætter at det vedtages under punkt 7).

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne                

Kirsten Bruun Formand

Af hensyn til praktiske forberedelser giv gerne besked om deltagelse på mail  

kirstenbbruun@gmail.com

Indbydelse til workshop om FN’s Verdensmål – Fra tanke til handling

Torsdag den 20. Februar 2020 kl. 14.00 – 17.00
Sted: SEF – Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Fra tanke til handling
– gennem partnerskaber, engagement og læring

Program

Velkomst ved Jesper Vognsgaard, SEF

  Præsentation af AWE’s erfaringer i at samarbejde med FN
  Rikke Schultz & Rex O. Schade. AWE

Idégenererende Work Spaces med korte inspirerende oplæg fra partnerne – i relation til titlerne på Workshops:

Spil om verdensmålene
  v Nyt Europa Skoleprojekt Cecilie Jacobsen

Bæredygtighed på skoleskemaet
v. Mark Sundstrøm, SEF

Landsstævne og klimatopmøde for unge i 2021
v. Jesper Vognsgaard , SEF 

Et stærkt budskab til FN – ved NGO-konferencen i 2020
v. AWE’s formand Kirsten Bruun og tidl. AWE Præsident Jakob Erle

Kaffepause

Generering af arbejdsgrupper og brainstorm i arbejdsgrupper for den videre proces

Grupperne afrunder og giver bud på et opfølgende arbejde

Wind up – også i relation til mulig præsentation af Workshop ved ved  FN’s Civilsamfunds Samlinger i  New York, September 2020 eller v. den niogtresindstyvende FN NGO Civilsamfunds Samling, 2021.

Tilmelding senest tirsdag den 18. februar 2020 på awe.nemtilmeld.dk
Tilmeldingsgebyr 25 kr. Mødet er gratis. SEF er vært med en forfriskning. 

Hvorfor

Mange af os er fyldt med tanker om, hvordan grøn omstilling og de 17 verdensmål kan gøre verden til et bedre sted. Men der er et stykke vej fra tanke til handling.

Formålet med mødet er at udveksle og generere idéer mellem undervisere, NGO’er og erhvervsliv. Hvordan vi kan forstå og arbejde konkret med Verdensmålene? Hvordan kan vi være med til at inspirere andre og selv blive inspireret til handling i Danmark, i EU og i FN?

Hvad

På mødet vil vi tage udgangspunkt i konkrete eksempler på, hvordan handlingsorienteret undervisning kan være med til at forme vores fælles fremtid. Vi skal blive klogere på, hvordan FN’s Civilsamfund arbejder, for at målene bliver til virkelighed.

Hvordan

På mødet vil der være en række korte inspirerende oplæg, og derefter vil der blive arbejdet videre i workshops inden for de tematikker, der bliver bragt frem på mødet.  

Der vil bl.a. være Workshops omkring

Et stærkt budskab til FN – ved NGO konferencen i 2020
Bæredygtighed på skoleskemaet
Landstævne og klimatopmøde for unge i 2021
Spil om verdensmålene

Arrangør

Association for World Education

AWE er en organisation, der arbejder på at udbrede folkeoplysning globalt. Vi har medlemmer og Chapters på 5 kontinenter – og konsultativ status i ECOSOC FN’s økonomiske og sociale Forum. 

AWE har mange års erfaring med at arrangere workshops i forbindelse med møder i FN’s NGO Samlinger.

Partnere

SEF

SEF er det lokale energiselskab der leverer el, energirådgivning og sikrer bredbånd på Sydfyn. SEF arbejder for at skabe synergier og fremme en bæredygtig udvikling her på Sydfyn. Vi betoner at vægte rationel anvendelse af energi og ressourcer.

Disse værdier har været afsættet for at udvikle nye undervisningsmaterialer sammen med en række aktører, bl.a. skoleforvaltningen, børneskoler, Vand og Affald, biblioteket og mange andre. 

Det er tanken, at alle børn og unge på Sydfyn skal stifte bekendtskab med en række naturfaglige spørgsmål, som går hånd i hånd med etisk dilemmaer – når emnet er energi og ressourcer.

SEF er desuden i gang med at udvikle et materiale til Landsstævnet 2021 sammen med repræsentanter fra såvel Svendborgs skoleforvaltning som DGI og Efterskoleforeningen. Her er det tanken, at skabe et stort klimatopmøde for unge mennesker ifm. Landsstævnet i 2021 – men også at udvikle undervisningsmateriale, hvor den unge stemme kommer til udtryk på nye måder. Vi arbejder bl.a. på at skabe en klimakanal på YouTube, udvikle forskellige innovative løsninger på tidens klimaproblematikker sammen med ungdommen og at give unge mennesker mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk og kreativt – ift. klimadiskussionen.

På en lang række områder er SEF inspireret af FN´s Verdensmål. Disse værdier vil i den kommende tid blive indarbejdet i den måde SEF arbejder på og den måde, som SEF er synlig på overfor bl.a. skolesøgende unge mennesker.

Nyt Europa

Nyt Europa arbejder for et bæredygtigt og demokratisk EU. Vi tror på, at EU kan udgøre et godt redskab i bestræbelsen på at skabe en bæredygtig verden. Det skal være en verden og et EU, der er kendetegnet af demokrati, menneskerettigheder, gode sociale, medmenneskelige og miljømæssige forhold. 

Rammerne for Nyt Europas arbejde er med udgangspunkt i de 17 verdensmål. Vi ser det som et mål, at de Europæiske lande også forpligter sig og sikrer succesfuld implementering. Vi mener at det er vigtigt, at Europa og Danmark er frontløbere for resten af verden for at sikre en mere grøn og bæredygtig fremtid, både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Invitation

International seminar

“State of World Education as we see it”
Glimpses from around the world spoken from our hearts
Ubuntu House, Købmagergade 43, 1150 Copenhagen
Saturday the 19. October 2019  2 PM 

Program:
Welcome note by Noel Bonam

Alan Furth – USA
Transforming Rural Experience in Education in US today

Roberto Nicolasora – Philippines
How the political situation affect education in Philippines

Egypt (more speakers)
Egyptian call for peace building

Yumiko Miura – Japan
UNIVER-CITIES based on EDUCATION FOR LIFE

Munk Owen – Myanmar
Challenges working as an educator in Myanmar

Rikke Schultz – Denmark
Enlightenment – a tool to sustainable education

17.00 – 18.30 

Sharing thoughts about how to cope with  worldeducations biggest challenges

19.00 
Food for Thoughts
Social interaction and networking

På gensyn: Rehab – Egypt, Rikke – Denmark, Roberto (Boi) – Philippines , Yumiko – Japan, Khaled – Egypt and Alan – USA

Nyhedsbrev

2019  Nyhedsbrev

Flakkebjerg 27. August 2019

AWE Danmark

I dette  nyhedsbrev kan du læse om AWE Danmarks årsmøde og generalforsamling, vores arbejde med folkeoplysning og SDG’ere og om det tilstundende International Council Møde i efterårsferien på Flakkebjerg efterskole.

I indbydes hermed til årsmøde for AWE Danmark

På grund af ændrede lejebetingelser på Vartov afholder AWE Danmark nu møder og arrangementer i Ubuntu Huset, Købmagergade 43, 1.sal i København.

Læs mere om Ubuntu Huset her http://www.holdt.us/to/ubuntu/

Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2019

Mød Reghu Rama Das og Edicio de la Torre til AWE’s årsmøde

Årsmødets bliver en rundbordssamtale om folkeoplysningens vilkår og rolle i verden i det 21. Århundrede. 

Mødet finder sted i forlængelse af ffd’s international folk high school summit 2019. Det betyder, at vi har fået mulighed for bl.a. at invitere Reghu Rama Das fra Mitraniketan og Edicio de la Torre fra Filippinerne til mødet.

Endvidere kommer vores næstformand Rex Schade til mødet med nyt fra the 68th United Nations Civil Society Conference.

Dagsorden til generalforsamlingen ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Beretning om aktiviteter i AWE og i FN
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant

Der serveres sensommerkage, frugt og kaffe og te     25 kr.

Folkeoplysning og SDG’ere

Det sidste år i AWE har som resten af samfund været præget af FNs 17 verdensmål.

Vi afhold den  6. maj debatarrangement med fokus på bæredygtige byer. 

I skrivende stund er AWE repræsenteret på FN conference  i Salt lake city under overskriften

” Building Inclusive and sustanable communities”.

Både Rex og Noel har siddet med i planlægnings-komiteen op til konferencen og Rex har ydet et kæmpe stykke arbejde med at godkende 180 Workshops forud for konferencen. 

Rex Schade (tv) og Noel Bonam  repræsenterer AWE i Salt Lake City

International Council Møde (ICM) på Flakkebjerg Efterskole

I efterårsferien får vi besøg af vores internationale medlemmer, når der afholdes International Council Møde på flakkebjerg efterskole.

På deltagerlister er foreløbigt medlemmer fra Danmark, USA, Indien, Japan, Filippinerne og Egypten. Medlemmerne fra Sydamerika og Afrika vil deltage i visse sessioner digitalt via Zoom.

Mødet er fra 13. Til 17. Oktober. Hele programmet er vedhæftet.

Aktiviteter i forbindelse med ICM

Weekenden den 19. og 20. oktober afholder AWE International en række workshops i Ubuntuhuset. 

Tidspunkter fremgår af programmet for ICM. 

Der kommer senere et mere detaljeret program vedr. indholdet.

Book en workshops i Danmark arrangeret af det Egyptiske Chapter

Det Egyptiske chapter er stærkt repræsenteret på ICM og en gruppe unge egyptiske medlemmer er parat med en række workshops, de gerne vil tilbyde til efter- og højskoler i DK i ugen efter efterårsferien.

3 workshops handler om kulturmøde og to om Egypten. De bygger alle sammen på høj grad af interaktion og dialog.

 1. Lad os blive ven med vores frygt for hinanden
 2. Hvem er jeg
 3. Albatros øen
 4. Hvad ved du Egypten
 5. Farao’s tabte skat

En workshop varer fra 1,5 – 3 timer

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne             

Kirsten Bruun Formand

kirstenbbruun@gmail.com