Baggrund for AWE’s møde om SDG og Menneskerettigheder

Baggrund:
Vi har i AWE deltaget i det fælles udspil som CISU og Dansk Institut for Menneskerettighederne har sat i værk (8 Marts 2017), med fokus på spørgsmålet ’Where are Human Rights in the Sustainable Development Goals?’. For at hjælpe NGO’er på vej har (DIfM) etableret en database, en art Menneskerettighedsguide til Verdensmålene: med hele feltet af vigtigste menneskerettigheder og standarder. Sille Stidsen er hoveraktør i dette projekt. Læs mere her

Om AWE,
Association for World Education

AWE er en dansk og global NGO og Netværks civil organisation, etableret i 1970’erne.
AWE er en organisation der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og kulturmøder.

AWE har siden 2000 arbejdet med de bæredygtige principper og siden 2013 med FN’s Verdensmål, de såkaldte SDG’er (Sustainable Development Goals, officielt vedtage i FN, 23.9.2015).
Vi har deltaget i internationalt teams i vor internationale medlemsorganisation, AWE og i FN om bæredygtigheds målene.

Vi har i AWE’ globale FN gruppe arbejdet med 4 områder, som fra 2014 var NGO’ernes prioritet:
• Bæredygtighed
• Afskaffelse af fattigdommen
• Menneskerettighedsundervisning
• Klimaspørgsmål.

Det er vigtigt at vi arbejder for at få verdensmålenes implementering højt op på dagsordenen i samfundet – det må være en opgave for NGO’s og hele civilsamfundet. Vi må lægge et pres på regering og folketing.
Mødeledere: Jørn Boye Nielsen (medlem af bestyrelsen) & RIKO
Rex O. Schade (medlem af bestyrelsen, UN Committee & UN rep./ECOSOC)

Gode eksempler på artikler: Steen Hildebrandts blog i Politiken,15.7.17 ’Danmark har en stor gæld til verden, og nu skal den betales’.
Oliver Milman i The Guardian, 2.8.17,
siger at der kun er 5% chance for at klimamålene i Paris-aftalen nås.
Mange inputs og synspunkter fra danske og international civilorganisationer forefindes.

AWE på facebook og hjemmesider:
https://www.facebook.com/groups/1155396627818165/?fref=ts

AWE UN Information platform:
https://www.facebook.com/groups/rex.schade/?fref=ts