Beretning 2009

Beretning 2009 (September 2010)

Fra vedtægterne
AWE er en international, ikke statslig, frivillig organisation af enkeltpersoner og institutioner. Medlemmerne er af den overbevisning, at det at lære om sig selv og samfundet giver større individuelle udbytte, når uddannelsen afspejler menneskers universelle samhørighed.
Derfor forsøger AWE at fremme de opfattelser, der lægger vægt på sammenhænge mellem det lokale og det globale.

Det gør vi ved at:
Invitere gæstelærer fra andre dele af verden til Danmark, hvor de indgår i oplysnings- og uddannelsesaktiviter i folkeskoler, på efterskoler, højskoler, gennem folkeoplysning og ved højere uddannelsesinstitutioner.
Ved at deltage i konferencer arrangeret af AWE medlemmer andre steder i verden for at sætte fokus på dette spørgsmål
Gennem artikler i Journal of World Education, der sætter fokus på problemstillingen.
AWE vil være virksom i bestræbelserne på at imødegå og afbøde virkningerne af de kendte og forudsigelige farer, der truer livet på Jorden.
Det gør vi ved at:
Iagttage og diskutere globale udviklingsspørgsmål bl.a. i forbindelse med COP 15 – og ved at udvikle ex. undervisningsmaterialer som edu-game, der kan anvendes i folkeoplysning om sådanne farer og som kan give anledning til at diskutere mulige løsningsmodeller
Ved at sprede oplysninger gennem vores internationale netværk for at bidrage til global opmærksomhed på problemstillingerne.
I 2009 har vi styrket den del af arbejdet ved at skaffe midler til en internationel nyhedstjeneste, der er under opbygning.

Gennem tilhørsforholdet(associeringen) til AWE har foreningen mulighed for at gøre brug af AWEs status som anerkendt NGO og deraf følgende rettigheder i FN som de i de tilknyttede organisationer.

AWE Danmark bidrager aktivt til at understøtte foreningens arbejde i UN. I 2009 deltog vi med en workshop på NGO Konferencen FISC og på Confintea VI arrangeret af Unesco i Belem, Brasilien. Endvidere er vi i løbende dialog med Mary Cattani fra det amerikanske AWE Chapter, der løbende følger FN’s arbejde i New York gennem forskellige NGO-forums som DPI og ECOSOC.
Under henvisning til, at AWE blev grundlagt som Association of World Colleges and Universities”, vil foreningen ikke mindst lægge vægt på denne side af virksomheden.

AWE Danmark arbejder løbende med at være i kontakt med vores rødder. Det gælder i Danmark, hvor vi har en tæt samarbejde med De danske Folkehøjskoler, i vores samarbejde med den europæiske organisation ACC (Association for Community Colleges) og i vores globale samarbejde med universiteter og Community Colleges andre steder i verden.

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *