Fra det Internationale AWE 2015

FN arbejdet 2014 – 2015

Det danske Chapter støttede Rex O.Schades deltagelse i NGO’ernes årsmøde i New York August
2014 med 3.000 kr til at dække nogle af transportudgifterne. AWE International har som bekendt
repræsentation i FN’s NGO organisation via vores godkendelse i ECOSOC.
AWE blev godkendt som NGO i ECOSOC  i 1974 ved Åge Rosendals egenhændige indsats.
NGO’ernes Årsmøde var den ”65. UN  DPI  NGO konference”, 26.-29.8.2014 om CSO’ernes
deltagelse i og indflydelse på den kommende debat i FN om bæredygtighed, fattigdoms-
bekæmpelse, menneskerettighedsundervisning og initiativer imod klimaforandringerne. Nøjagtig
den omfattende debat der foregår netop nu (juni 2015).

Deltagelsen i den ’65’ DPI konference omfattede også gennemførelsen af en Workshop (m. Noel
Bonam og Rex i panel), en AWE udstilling sammen med 14 andre NGO’er i Woodrow Wilson
Room i FN’s hovedbygning, deltagelse i en stribe workshops og i vigtige Town Hall møder om
’outcome documents’. Desuden fulgte en måneds studium i FN frem til 22.9.2014 med privat
ophold hos AWE grand old members, Ellie og Hans Speigel i Lenonia, NJ, besøg hos Noël Bonam i
Portland, Maine og hos Allan Furth & CCLC, (Cobscook Community Learning Center) Down East
Maine, med en uges ophold her. Mødte højskoleholdet og deltog i AWE oplæg på Maine University
sammen med Alan Furth, Ben Williams og Noël Bonam.

Flere resultater af  deltagelse i NGO’ernes årsmøde 2014 og studier i FN, NewYork fulgte:
For det første: etablering af en Facebook, ’AWE – Educators Sans Frontières ’1.9.2014:

Hensigt at støtte AWE’s  arbejde om at
’rykke tættere på FN’ og samtidig skabe et sted for kommunikation om FN policy og events. Siden
1.9.2014 er der foregået ugentlige opdateringer på facebook.

En stribe rapporter fulgte til hele AWE International omkring årsskiftet om deltagelsen, ikke bare i
den 65’ DPI konference men også om møde i ECOSOC og netværksmøde m. DPI
bestyrelsesrepræsentanter, om ’Momentum’ i Klimakmapen, deltagelse i FN’s ’Climate Change
uge’, 15.-22.9.2014  og i ’Peoples Climate Change March’ 21.9.2014.

Tredje resultat blev en arbejdsgruppe i regi af AWE’s UN Committee etableret i februar i år: ’UN
Work Group’ har medlemmer fra syv lande og gennemfører forskellige kommunikationsrunder
online, med den hensigt at komme med ’statements’ og forslag til AWE International om, hvordan
vi kan forholde os til de mange UN anbefalinger, events og udfordringer til NGO’erne, især
kommende efterår og til følgerne af COP 21(december  i år).

En oversigt ’UN Events 2015’ og et materiale med relevante ’UN likes’ links findes på AWE.dk’s
hjemmeside og på omtalte facebook).

Rex er AWE’s repræsentant i UN Geneva. Etablering af en ny representation her er i gang, og
deltagelse i NGO arrangementer kommende efterår er på kalenderen. AWE International har ikke
haft kontakt til FN Geneva siden sent i 90’erne/år 2000.

NYT  fra / nyt om:

UN City Copenhagen

24. Oktober 2014 deltog AWE i ’FN-Forbundets FN-dags arrangement i UN City,
Købehavn. Hovedtaler var Folkektingets formand Mogens Lykketoft (S), kommende formand for
FN-forsamlingens møder, New York i et år fra 1.9.15. Efterfølgende reception med ML og FN
forbundets ledelsesgruppe.  Programmet indeholdt ogsåe en rundvisning i den nye FN-By hvor
blandt andre ’UN Women Organisation’ holder til.

ESD & UNESCO ’GAP’ på Christiansborg, konferrence og høring:

23. Januar 2015 AWE deltagere, i  dags arrangement og høring på Christiansborg (Fællessalen) .
citat fra Øko-nets hjemmeside: to day 23.1.15:
ESD, Education for Sustainable Development, Conference of 10 years evaluation of ESD (in
Danish UBU) Friday 23.1 at Borgen. Parliament building Christiansborg. Arranged by, NGO
networks in DK: Øko-Net, 92-group National Forum for SD, – supported by Danish council for
Enligtenment Group, RCE DK, and recommended by Danish UNESCO national commission /
UNESCO’s 70 Anniversary Celebrations, Niels Larsen & Rex O.Schade and others from AWE
participated. UNESCO’s nye ’ESD plan of Action’ (GAP, Global Action Programme)  &
Declaration: Aichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development, blev
offentliggjort på mødet ved medlem af UNESCO High Panel og en af Agenda 21 skaberne,
Charles Hopkins. Ordstyrer hele dagen, Lars Myrthu Eco-Net & Troels Dam Christensen, 92-
gruppen, med et bragende bifald fra en over fyldt sal.

Nyt fra RCE:

Niels Larsen er AWE’s repræsentant i RCE Danmark, der arbejder for Uddannelse og læring for
bæredygtig udvikling. Netværket har en del repræsentanter for universiteter, mellemlange
videregående uddannelser, grundskoler, virksomheder og NGO’ere. På det seneste har NGO’en
ChoraConnection meldt sig ind i RCE netværket. ChoraConnection blev etableret sidste år og
arbejder ligeledes med uddannelse og bæredygtighed.  RCE Danmark er forbundet med mere end
110 RCE’ere rund omkring i verden og har derfor rig mulighed for at knyttet forskellige grupper og
projekter sammen, der arbejder med uddannelse og bæredygtig udvikling. Der er dannet flere adhoc
grupper som arbejder med forskellige temaer, både online og ved fysiske møder. Blandt andet
indgår Rikke fra AWE og Niels i gruppen, der arbejder med det internationale og efteruddannelse.

AWE arbejder stadig på at udvikle noget sammen med RCE Danmark om uddannelse, livslang
læring og bæredygtighed.

Fra RIKO – En udenrigspolitisk tænketank:

AWE  nyder godt af at Jørn sidder i RIKO og er formand for bestyrelsen her. RIKO deltog i
folkemødet på Bornholm i Judni i år, hvor Jørn holdt indlæg om Konfliktløsning om: 12 principper
i konfliktløsning! som Jørn også havde på programmet på AWE’s MDG tour 2013. Se mere på
RIKO’s  hjemmeside
Jørn’s oplæg om 12 principper i Konfliktløsning blev også præsenteret på Folkemødet på Bornholm
i år.

Jørn udgiver snart sammen med Vibeke Vindeløv og Isabel Bramsen introduktionsbog om
international konfliktløsning.

Fra Baltic Sea NGO netværket:

Vi får fortsat invitationer til netærkets møde, primært i København og til deres årlige netværksmøder
i Skandinavien/de Baltiske lande. Deværre klippede et møde/konference om Ukraine,
da det lå samme dag som ’ESD’/UNESCO mødet, 23.1.15 – vi håber det lykkes i 15/16 at deltage i
nogle af arrangementerne.

’UN Participation’ – Presidency’s seneste initiativ, Juni 2015

Rikke Schultz, Vice President
Et af mange mål for UN Work Group er at flere medlemmer af AWE International skulle kunne
deltage i FN konferencer og møder af vigtighed for AWE. Men vi fattes penge og funding til at
kunne nå dette mål! Som illustration på hvad der foregår i FN regi, er der blevet udarbejdet en
kalenderoversigt med markering af de vigtigste FN events. Presidency har taget initiativ til at
økonomisk støtte i begrænset omfang kan gives til registreringsudgifter.  En egentlig UN Fund for
AWE medlemmer er under etablering.

Vil du bidrage økonomisk til dette vigtige arbejde, så kontakt AWE International kasserer, Palle
Møldrup og Vice-President Rikke Schultz.

Følg annonceringer og omtaler af diverse møder bl.a. på UN Work Gruppen’ facebook  og ved
kontakt til Rex.

Samlet og redigeret af
Kirsten Bruun og Rex O. Schade
korrektur: Gulli Jacobsen
Redaktion afsluttet 6.7. 2015

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *