Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2020

AWE Danmark

Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2020

I indbydes hermed til årsmøde og generalforsamling  for AWE Danmark.

Vi har i år fornøjelse af at Nordfyns Højskole har sagt ja til at huse arrangementet.

Tirsdag den  8.september kl. 16.00 -17.30

Efterfølgende Generalforsamling kl. 18.30 – 20.00

Nordfyns Højskole Fælledvej 11   5400 Bogense

Årsmødets tema er:

Folkeoplysning, FN og Verdensmål

Program  

Velkomst Kirsten Bruun

Oplæg 

1   Rex O Schade. Hvordan kan NGoer, uddannelser, lokalpolitikere og erhvervsliv arbejde 

     sammen om deltagelse i FNs arbejde for verdensmålene.

2   Jakob Erle. Verdensmål på spil – introduktion

3   Garba Diallo .  Om Crossing Borders. Et internationalt højskoleforløb og en platform for 

     globale fællesskaber og aktiviteter

Pause   Sandwich og forfriskninger 

Generalforsamling 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Beretning om aktiviteter i AWE og i FN
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Forslag til vedtægtsændringer
  8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

(Dagsordenens punkt 8-10 er udformet efter forslaget til vedtægtsændring – og forudsætter at det vedtages under punkt 7).

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne                

Kirsten Bruun Formand

Af hensyn til praktiske forberedelser giv gerne besked om deltagelse på mail  

kirstenbbruun@gmail.com

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *