Debatmøde om de 17 verdensmål og menneskerettighederne

Invitation til debatmøde

Hvordan virkeliggøres de 17 verdensmål og
menneskerettighederne
25 Januar kl. 17.30 hos Mellemfolkeligt Samvirke
Møderiet, Fælledvej 12, 2200 København N

Paneldeltagere:

  • Sille Stidsen, specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder
  •  Helle Munk Ravnborg, seniorforsker ved DIIS, Forkvinde MS

 Vi har i AWE stillet dem flg. spørgsmål

  1. Hvordan virkeliggøres de 17 verdensmål.
  2. Hvad er forholdet mellem verdensmålene og menneskerettighederne (både de politiske & civile samt de sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder)?
  3. Er menneskerettighederne en del af verdensmålene? Hvis de er – hvordan?
  4. Mener I at menneskerettigheder føles som universelle i ikke-vestlige samfund, og er verdensmålene mere universelle bl.a. fordi alle ulande har været med i beslutningsdannelsen?
  5. Fortæl om den danske regerings holdning til verdensmålene?
  6. Hvad kan NGO’erne gøre for at virkeliggøre verdensmålene?  

Tilmelding: senest 15 januar 2018 til kirstenbbruun@gmail.com

5827_DANIDA_Ikoner4_JPG18

Læs om baggrunden for mødet her

 

 

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *