Sommerlejr for russiske studerende i Helsingør i 2018

IMG_4654

Tolv unge russiske studerende besøgte i August 2018 Danmark, for at lære om vores dagligdag, vores syn på demokrati og om aktivt medborgerskab.

Gennem samvær med elever fra Espergærde Gymnasium, Krogerup Folkehjskole og IPC og gennem besøg i private hjem i Helsingør og København fik de gode diskussioner med unge danskere om livet i Danmark.

De blev introduceret til lokale demokratiske institutioner gennem aktiviteter på Helsingør Rådhus i samarbejde med ungdomsrådet i Helsingør. Frivilligecenteret i Helsingør introducerede dem til frivilligt arbejde, bl.a ved besøg i Vapnagaards frivillige haver.

En af deltagerne evaluerede besøget således:

I love Danish democracy very much. When people sit down together in the evening and discuss what they will do tomorrow. I love people who meet you in any home with a host. I love the infrastructure of Denmark and bicycles, soon I will be a real Dane in Moscow

 I learned how to work in the garden,

I learned to respect other people’s time and wishes

I learned to listen to people around me, because nowadays it is important to be able to listen. In Denmark, people are ready to discuss and listen to everything

   I’m happy to promote this way of life, as in Denmark, I would like for people in Moscow to turn city into a city of love and happiness, as in Denmark. To teach people patience, to teach people to love and respect each other.

 Læs hele rapporten her

Rapport tll Folmer Visti Fonden

Møde med Alla Nazarova

Møde med Alla Nazarova i København
den 8. juni 2017 kl 13.45 – 16.30

Sted: Den Danske Helsinki-Komité for Menneske-rettigheder, Bredgade 36 B, 1.tv
Alla Nazarova er AWE’s internationale koordinator i Rusland. Hun er i sit professionelle liv ansat som sekretær for uddannelsesudvalget i den russiske DUMA. Alla Nazarova er dybt inspireret af Grundtvigs tanker og hendes arbejde er drevet af et ønske om at demokratisere det russiske uddannelsessystem.
Alla Nazarova har siden 15. januar i år været på studieophold på Den internationale Højskole i Helsingør.

 Awe Danmark og Dansk Russisk forening vil gerne indbyde interesserede til at mødes med Alla den 8. juni, hvor Alla vil præsentere et projekt hun har arbejdet på under sit ophold på IPC. Planer er at projektet skal sættes i værk, når hun efter den 1. juli vender tilbage til Moskva.

Program
  • Velkomst
  • Præsentation af projekt v/ Alla
  • Feed back på projektet fra mødedeltagerne
  • Diskussion af, hvilke dele af projektet, det er muligt for Dansk-Russisk forening og AWE at støtte op om og på forskellig vis være med til at arbejde videre med.
  • Evt. – herunder en kort orientering om et samarbejdsprojekt med Tajikistan, som AWE også arbejder med. Alle gode kræfter er velkomne.
    Tilmelding til: eva.rikke.schultz1@gmail.com senest den 7. juni 2017.

Grundtvigkonference med mere i Rusland

Det var spændende og tankevækkende at besøge AWE-aktive i Rusland. Fra AWE deltog Jørn Boye, Jørgen Hinsby, Rikke Schultz, Palle Møldrup og Elisabeth Jørgensen. Fra Dansk-russisk forening deltog Karsen Fledelius, Gunvor Andersen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Lars Poulsen Hansen, Anne Hedeager Krag, Gitta Scheer og Helle Vallø Christensen.

Overalt blev vi modtaget med gæstfrihed og der var stor interesse for dialog og samtaler. Et højdepunkt på turen var et møde med  Dumaens uddannelsesudvalg. Men under den imødekommende facade ulmede en russiske centralisme og en nationalisme, der på forskellig vis af og til stak hovedet frem.

Netop af denne grund er mange perspektiver i at arbejde målrettet for et fremtidigt samarbejde mellem AWE Danmark og medlemmer af AWE i Rusland. En del konkrete initiativer med besøg i Danmark fra Rusland i første halvdel af 2015 er i støbeskeen. Derudover har Alla Nazarova (AWE-koordinator i Rusland) netop været i Danmark med en delegation på 9 Russere. De kom for at lære mere om Grundtvig og demokratiet i Danmark. Besøget var koordineret af Vartov ved formand Torstein Balle.

Man kan læse om turen til Rusland og om selve konferencen på Dansk Russisk forenings hjemmeside. Her kan man finde alle oplæggende fra Grundtvig konferencen i Rusland og rapporter fra besøg i Moskva og i landsbyen Staraja Potlovka. Dette besøg var arrangeret af Lida Skhorkina. Her deltog Jørn Boye Nielsen, Jørgen Hinsby og Elisabeth Jørgensen. Læs her

 

AWE Danmark deltager i Grundtvig Konference i Rusland

International Conference

“N.F.S. Grundtvig and Russia” III

Moscow

Sept.25, 2014

 

This conference continues the work of two previous conferences, which took place in Denmark, organized by the Danish – Russian Association in the Region of Sjælland at Udby Kro (March 23, 2012) and Rønnebæksholm (August 24, 2013).

Organizers: – the Danish-Russian Association in the Region of Sjælland  (Gunvor Andersen, President, Denmark);

–    Moscow Humanistic and Economic Institute (L.A. Demidova, rector, RF);

–    Regional NGO “Quality of Life” (А. Nazarova, chairperson of the NGO, RF);

Under auspices: – Committee of Education of the State Duma RF;

– The Royal Danish Embassy in Moscow (Galina Simonova, Cultural Attaché);

– Association for World Education (The general Assembly. Oct. 26 2013).

 

The goal: – to get acquainted with Grundtvig’s spiritual heritage and to show the importance of his ideas in the modern world;

–  to develop the connection and further collaboration between Denmark and Russia.

 

Participants:

– representatives of  the Danish-Russian Association

–  representatives of the Danish system of education;

– representatives of  AWE;

– representatives of Russian institutions of culture, education and NGOs;

–  representatives of NGOs from the countries of CIS..

The  place: –           Conference hall of Moscow Humanistic and Economic Institute. The Leninsky Prospect 8, building 16. Moscow (Metro station “Oktyabrjskaya).

The languages of the conference: Russian, English

 

Program

09.30-10.00    Registration of the participants.

10.00 – 10.30   Opening the conference. Greeting speeches:

L.A. Demidova, Rector of Moscow Humanistic and Economic Institute;

Thomas Winkler, Ambassador of the Royal Danish Embassy in Moscow

10.30 – 10.50 – “Some key points in Danish and Russian historical relations” –  Lars P. Polsen-Hansen, MA of Slavonic philology, interpreter, writer (Denmark).

10.50 – 11.00                     – Questions

11.00 – 11.20 – “Grundtvig’s ideas on importance of enlightenment in educational process” – Jorgen Hinsby, MA of culture, former teacher of the Danish Folk High School for more than 20 years, coordinator of the joint Danish and Russian educational programs (Denmark).

11.20 – 11.30                     – Questions

11.30 – 11.45 – “Democratizing educational process in Russia: experience, challenges and perspectives” (sharing the experience of work of the International Association of Promoting school bodies) – Irina Kurdyumova, prof., Doctor of Pedagogical Sciences. Russian Academy of Education (RF).

11.45 – 11.55                      – Questions

11.55 – 12.15Coffee break

12.15 – 12.35 – “Folk High Schools is an example of popular enlightenment” –  Jorn Nielsen, chairman of the Council for International Conflict Resolution; member of the Board of IPC (International people’s college) and former IPC teacher for 28 years; member of the board of the Danish AWE Chapter (Denmark).

12.35  – 12.45                     – questions

12.45 – 13.00 – “AWE Activity” – Rikke Schultz, vice-president of AWE (Denmark).

13.00 – 13.10                     – Qustions.

13.10-13.25 -”Collaboration with the Danish colleagues in the field of democratizing educational process” (Sharing the experience of joint work between Moscow school No. 865 and AWE,  Russian AWE Chapter and International Association of Promoting school bodies) – Olga Zvyagina, director of municipal secondary school No.865 (RF).

13.25 – 13.35 – Questions

13.35 – 14.05 – “Importance of Grundtvig’s ideas and how Grundtvig can contribute to modern Russia” – Karsten Fledelius, MA, associate professor at the University of Copenhagen, President of the Danish-Russian Association, President of the Danish Helsinki Committee for Human Rights.

14.05 – 14.15 – Questions

14.15 – 14.45 – Discussion and proposals for developing the relations between Denmark and Russia.  Making conclusions.

14.45 – 15.45 – Non-formal communication

 

 

 

Ruslandskonference tegnede et ret dystert billede af Ruslands fremtid

Foto: Rikke Schultz Lida Skhorkina
Lida Skhorkina

Spektakulær Ruslandskonference tegnede et ret dystert billede af Ruslands fremtid

Awe vicepræsident Lida Skhorkina var i Danmark for at deltage i konferencen ”Efter valgene: Rusland og omverdenen”. Konferencen var arrangeret af Dansk-russisk forening i samarbejde med FN-Forbundet og Det radikale Venstre.

Hovedtaler på konferencen var Mikhail Delyagin, leder af institut for globaliseringsproblemer i Moskva. Han understregede at de synspunkter, han fremførte på konferencen, var hans personlige mening.

Kort fortalt så han de forandringer, der er blæst over Rusland de sidste 25 år som skift af ledere, skift i politik, skift i retorik – men systemet er grundlæggende det samme: et system domineret af korruption og af en elite, der placerer deres penge i europæiske banker og deres børn i europæiske skoler.

Væksten i russisk økonomi efter Putin er en vækst, der overvejende er baseret på stigende oliepriser. I en årrække har væksten ligget over de magiske 5% årligt, der er forudsætningen for at alle russere oplever stigende velstand.  Men det er vanskeligt at se, hvordan denne vækst kan fastholdes i en situation, hvor de globale energipriser stagnerer. Ifølge Delyagin faldt 90% af russernes årlige rådighedsbeløb med 7% i 2011.

Delyagin fremhævede at den russiske elites menneskesyn er, at mennesker lever alene for eget forbrug, derfor er spørgsmål som ytringsfrihed og retssikkerhed underordnet spørgsmålet om økonomisk vækst. Regeringen ser det derfor som sin vigtigste opgave er at sikre den økonomiske vækst. En konsekvens heraf er, at man nu har udpeget en finansminister, der har forstand på økonomi.

Men for den politiske elite vil en bekæmpelse af korruption være et røveri mod de rige. Derfor vender man sig mod andre løsninger: Man forringer der sociale ydelser og man hæver skoleafgifterne. Delyagin citerer en russisk politiker:

Man skal ikke give folk en god uddannelse, hvis man giver folk en god uddannelse, så bliver de utilfredse med magthaverne.

Putins popularitet er faldende. Delyagin forudsiger, at der vil komme et opgør med de siddende magthavere indenfor de næste 5 år. Det opgør vil komme fra de store industribyer. Han ser følgende drivkræfter i opgøret med den siddende elite:

  • En nedslidt infrastruktur grundet manglende vedligeholdelse
  • Kræften fra det internationale samarbejde
  • Forestillinger fra den omgivende verden

Næste taler, den tidligere danske udenrigsminister Per Stig Møller, lod i det store hele Delyagin indlæg stå uimodsagt. Men Per Stig Møller lagde i sin analyse vægt på, at Rusland og EU har mange fælles interesser på det økonomiske felt – og en fælles interesse i at begrænse både Kinas og Islams indflydelse – Rusland for at beskytte sine grænser mod syd og øst – Europa i at begrænse Kina og Islams indflydelse i et globalt perspektiv.

Ruslandskonferencer

Lida Shkorkina fotograferet sammen med Jakob Erle, Chris Spicer og Edicio de la Torre, Vallekilde, 2007

AWE’s russiske vicepræsident Lida Shkorkina kommer til Danmark i slutningen af november måned.

Anledningen er den 24. Ruslandskonference arrangeret af den Dansk-Russiske forening i samarbejde med FN-forbundet og Det radikale Venstre.

Der afholdes to konferencer

Provinskonference i Århus den 29.11.2012

Konference i Fællessalen på Christiansborg den 30.11.2012

Begge konferencer er fra kl. 13.00 -17.30

Temaet for konferencerne er

Efter valgene: Rusland og omverdene

Læs mere her om program, sted  og tilmelding