Debatmøde og generalforsamling

Indbydelse til debatmøde og generalforsamling i AWE Danmark, Vartov, Farvergade 27
1463 København K

Fredag d. 25. September kl. 15.30 – 19.30

Debatmøde

Kaffe fra. kl. 15.00

 15.30 til ca. 17.00 v. prof. Peter Kemp, DPU

“EN NY BEGYNDELSE”
 
Det moderne og det postmoderne er fortid. Hvad kommer efter det postmoderne? Giver det sig selv, at den tid vi er på vej ind i – som vi for nemheds skyld kan kalde postpostmoderne – er kosmopolitisk? I så fald er spørgsmålet, hvilket politisk og kulturelt opgør vi så er inde i.

Den nye tid er sat til debat.

Prof.Peter Kemp, DPU indleder mødet med foredrag og oplæg til debat om tendenser i den aktuelle politisk-filosofiske debat!

 Generalforsamling

18.00 – 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning 

4. Foreningens regnskab for 2008

5. Fastsættelse af kontingent

6.  Evt. forslag 

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand 

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

10. Eventuelt

Der er mulighed for at tilmelde sig arrangementet og at bestille en Sandwich til pausen. Tilmelding og bestilling til Kasserer Dorit Myltoft, Ludvig Hansensvej 13, 5800 Nyborg. Mail: dorit.myltoft@mail.dk

 Entre:  50 kr

Gratis for medlemmer af AWE

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *