Beretning 2008-2009

Bestyrelsens beretning 2008-09

 

AWE’s identitet

I mange år har bestyrelsen talt om AWE som en netværksorganisation, i 2008-09 er vi begyndt at tale mere om, hvad det vil sige at være en netværksorganisation. Hvad betyder det, når vi siger, at AWE er en netværksorganisation, der netværker om folkeoplysning?

I 2009 har AWE International – foranlediget af Alan Furth fra Cobscook Community Learning Center og med assistance fra Nöel Bonam – gennemført en spørgeskemaundersøgelse (et Survey) blandt vores Chapters, for at blive klogere på, hvad der foregår rundt om i AWE-chapters, og hvordan AWE kan bidrage til at støtte dette arbejde. Resultatet af undersøgelsen vil foreligge til generalforsamlingen – og den vil blive offentliggjort på AWE’s hjemmeside.

 

Confintea VI

Confintea – Conference International for Education of Adults

I de sidste 2 år har AWE Danmarks bestyrelse arbejdet målrettet for, at Confintea VI i Belem – Brasilien 2009 skulle markere ”et gennembrud” for AWE Internationalt – ikke mindst med EDU-game som omdrejningspunkt.

Imidlertid kom der sten i skoen. Først havde vi problemer med vores akkreditering ved UNESCO i relation til konferencen.  Det problem blev løst – dels ved at  AWE  ved Jakob Erle fik en plads i den officielle danske delegation til konferencen. Dels ved, at AWE blev godkendt med en Workshop – både på NGO-konferencen FISC og ved den officielle konference. Disse ggodkendelser kom imidlertid så sent, at det ikke kar muligt at få mange udenlandske AWE-medlemmer til Brasilien. Fra AWE var derfor tilmeldt

Fra Danmark: Jørn Boye Nielsen, Kirsten Bruun, Jakob Erle og Rikke Schultz

Fra Chapters: Edicio de la Torre, Filippinerne, Sherlie Walters Sydafrika og Ana Maria Barros Pinto fra Brasilien.

Som forberedelse var bl.a. produceret en Journal og der var indkøbt et antal eksemplarer af ”the Struggle of the people”af Ove Korsgaard.

Da alt var klart og billetterne købt – så kom der en meddelelse fra Brasilien – at konferencen var udsat  pga. risiko for spredning af influenza-A virus.

Resultatet blev, at den danske delegation trodsede farerne og tog til Belem, hvor vi fik en forrygende uge , der blev brugt til at opbygge en kontaktnetværk til folkeoplysning i Para-state – baseret på Paulo Freires tanker. Turen er beskrevet på.AWE Internationals blog:  http://www.awe-international.com/

Det er nu annonceret at konferencen gennemføres i dagene 28. -30. Nov. (FISC) og 1.-4. Dec (Confintea VI). Her deltager AWE med en workshop på begge konferencer.

 

Edugame og læringsplatform

I 2009 har AWE Danmark fået en bevilling på 55.400 kr af tipsmidlerne til etablering af en elektronisk Wiki , der kommer til at rummer spilbrikker og andet elektronisk materiale . Bestyrelsen har indgået en kontrakt med IAED om produktion af sitet.

 

Samarbejde med Rusland (Elisabeth)

Russiske AWE er repræsenteret 7 steder ( Bashkortostan, Cheliabinsk, Tatarstan, S.Petersburg, Moskva og 2 steder i Moskva regionen.

Desuden i Polotsk i Belarus og 2 steder i Ukraine (Kharkov og Kiev).

Alle steder findes lokale læringscentre, de fleste er tilknyttet skoler og/eller lærer uddannelsessteder.

Hvert center har en koordinator, som har forbindelse med Lida  Shkorkina, hvorfra de får alle relevante informationer.

Der afholdes konferencer/seminarer flere steder årligt, ofte med dansk AWE deltagelse.

Desuden oversætter Lida artikler, bøger og poesi til russisk, som de lokale læringscenter får gavn af. Der ud over arrangerer hun ”frivilliges” ophold.

Lida er i Danmark hvert år, af og til har hun en gruppe unge med, som så får et indblik i danske forhold.

Læs mere:

http://www.rawe.ru/

 

 

Samarbejde med Brasilien  (Jørn)

 

Gæstelærere/ elever  på Flakkebjerg efterskole (kirsten

Flakkebjerg Efterskole fik i skoleåret 2008 / 2009 stor glæde af AWEs internationale netværk.

Årets verdensborgerprojekt blev afholdt i uge 11 og 12 under overskriften ” Den globale opvarmning og hvordan det påvirker os alle” Vi inviterede med støtte fra Danidas omvendte rejsestipendier 6 unge fra henholdsvis Uganda, Ghana,Bangladesh, Indien og USA, til at deltage sammen med skolens øvrige elever. Vi havde 2 meget lærerige og fornøjelige uger for begge parter. Forløbet afsluttedes med en stor konference med 300 gæster hvor resultaterne blev vist frem.

 

 

 

Ny hjemmeside og Fanside på Facebook

AWE –Danmark har endnu engang fået ny og mere dynamisk hjemmeside. Hjemmeside adresse er den samme som tidligere: http://www.world-education.dk/. Samtidig har AWE fået en Fan-side på Facebook – denne fanside er tænkt som et fælles kommunikationscentrum for alle AWE-medlemmer og chapters. Der en mange af vores udenlandske medlemmer, der er meget aktive på Facebook – så der ligger nye muligheder for et styrket AWE-netværk her.

Små nyheder

AWE Danmark arrangerer i forbindelse med generalforsamlingen d. 25.9 et debatmøde med Peter Kemp

AWE Danmark har i 2009 fået bevilliget 20.000 af Tips og Lottomidlerne til fortsat udgivelse af Journal.

 

 

Rikke Schultz

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *