Pressemeddelelse

Hele verdens højskolefolk samles i Helsingør

En sjælden forsamling af ildsjæle mødes i Helsingør, når Association for World Education (AWE) holder International World Council den 21.-23. oktober. Ildsjælene henter til stadighed inspiration i den danske højskoletradition, når de bekæmper fattigdom, kæmper for landarbejderes rettigheder, skriver bøger eller er aktive i deres landes oplysningsarbejde.

Der findes stadig mennesker i verden, der tænker uddannelse og læring som andet og mere end optimering af mennesket som produktionsmiddel, og som tænker sådanne tanker ind i en global sammenhæng.

Om få dage lægger Den Internationale Højskole lokaler til et møde mellem sådanne aktive højskolefolk. De besøgende kommer i vid udstrækning fra de fremstormende BRIC-lande, Rusland, Indien og Brasilien, men blandt deltagerne er der også besøgende fra de mere hendøende økonomier som USA og Belgien.

De finder alle fortsat inspiration i Danmark, den danske samfundsmodel og i det folkelige engagement i uddannelse, som højskoleformen traditionelt repræsenterer.

AWE’s tre vicepræsidenter er eksempler fra den farverige gæsteliste:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Edicio De la Torre har kæmpet for landarbejdernes rettigheder på Filippinerne siden 1968. Han har tilbragt ni år i fængsel og efterfølgende 4½ år i Europa som flygtning. Edicio var i disse år blandt andet lærer på Den Internationale Højskole i Helsingør. I 1992 vendte han tilbage til Filippinerne og genoptog sit politiske virke.

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Chris Spicer er bogaktuel med værket ”Lifted by the heart”. Det er en fortælling om, hvordan den danske højskolebevægelse gennem Aage Rosendahls arbejde blev en inspirationskilde for progressive skolefolk i USA i begyndelsen af 1970’erne.

Lidia Shkorkina – Rusland

Lidia Shkorkina er en utrættelig forkæmper for pædagogisk udvikling og for frie og demokratiske skoler I Rusland, Ukraine og Hviderusland. Det russiske AWE-chapter organiserer oplysningsarbejde på en lang række skoler og uddannelsescentre i flere SNG-lande. Arbejdet har fokus på involvering af elever og forældre i aktiviteter, der kan fremme uddannelse, international forståelse, udvikling og demokrati i SNG-landene.

Præsident for AWE International er Jakob Erle, der også er direktør for det International Academy for Education and Democracy (IAED) i København.

Kontakt formand for AWE i Danmark, Rikke Schultz, på tlf. 6183 2169 for yderligere oplysninger eller læs mere på http://www.world-education.dk/?p=187

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *