Livsoplysning i det 21. århundrede

Viswanathan and Sujit Kumar Paul at the Enlightenment seminar, Feb. 2012 

Mitraniketan Seminar 29. januar – 2. februar 2012

AWE repræsentanter fra USA, Belgien, Danmark og Indien er samlet i Mitraniketan for at diskutere Enlightenment i det 21. århundrede.

Seminaret er bygget om omkring tre hovedspøgsmål:

Hvordan kan værdierne fra 1800 og 1900-tallets livsoplysning gentænkes i fremtidens livsoplysning, hvilke fremtidige uddannelsesmuligheder ligger der i at afdække og nære oplysningstanken og hvad er livsoplysende undervisning?

Mandag formiddag mundede ud i en række udsagn om livsoplysning:

Livsoplysning er, når fortællinger og erfaringer fra fortiden bliver guidelines for den ungdom, der skal forme fremtiden

Livsoplysning er, når vi gennem studier sammenligner forhold forskellige steder i verden

Livsoplysning er, når vi er villige til at ofre vores egne interesser for fællesskabet og når vi er villige til at tjene en fælles sag

Livsoplysning er, når vi bygger bro mellem krop, sjæl og ånd

Livsoplysning er, hvad der opstår i fællesskaber, hvor mennesker mødes og deler deres ideer og tanker (levende vekselvirkning)

Mandag eftermiddag var vi på rundtur på Mitraniketan og blev klogere på de tanker og ideer, der er fundamenter under skolecenteret her.

Mandag aften fortsatte vores snak om livsoplysningens magi. Både formiddag og aften har vi haft den glæde, at Mahatma Viswanathan har taget del i vores dialoger.

Vi ser frem til fem meget spændende dage på dette fantastiske sted.

Læs rapporten fra hele seminaret på:

http://www.multilayereddemocracy.com/groups/enlightenmentinthe21centery/