Grundtvigkonference med mere i Rusland

Det var spændende og tankevækkende at besøge AWE-aktive i Rusland. Fra AWE deltog Jørn Boye, Jørgen Hinsby, Rikke Schultz, Palle Møldrup og Elisabeth Jørgensen. Fra Dansk-russisk forening deltog Karsen Fledelius, Gunvor Andersen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Lars Poulsen Hansen, Anne Hedeager Krag, Gitta Scheer og Helle Vallø Christensen.

Overalt blev vi modtaget med gæstfrihed og der var stor interesse for dialog og samtaler. Et højdepunkt på turen var et møde med  Dumaens uddannelsesudvalg. Men under den imødekommende facade ulmede en russiske centralisme og en nationalisme, der på forskellig vis af og til stak hovedet frem.

Netop af denne grund er mange perspektiver i at arbejde målrettet for et fremtidigt samarbejde mellem AWE Danmark og medlemmer af AWE i Rusland. En del konkrete initiativer med besøg i Danmark fra Rusland i første halvdel af 2015 er i støbeskeen. Derudover har Alla Nazarova (AWE-koordinator i Rusland) netop været i Danmark med en delegation på 9 Russere. De kom for at lære mere om Grundtvig og demokratiet i Danmark. Besøget var koordineret af Vartov ved formand Torstein Balle.

Man kan læse om turen til Rusland og om selve konferencen på Dansk Russisk forenings hjemmeside. Her kan man finde alle oplæggende fra Grundtvig konferencen i Rusland og rapporter fra besøg i Moskva og i landsbyen Staraja Potlovka. Dette besøg var arrangeret af Lida Skhorkina. Her deltog Jørn Boye Nielsen, Jørgen Hinsby og Elisabeth Jørgensen. Læs her

 

Folkelig – universalisme

Ove Korsgaard
Ove Korsgaard

Årsmøde i AWE Danmark

Vartov, Farvergade 27,  1463 København K
 den 28. september 2012 kl. 16

Professor Ove Korsgaard fra DPU causerer over begrebet folkelig universalisme

Folkelig – universalisme: Er det et meningsfyldt begreb?

I dagens diskussion trækkes der ofte en skarp modsætning op mellem ‘det nationale’ og ‘det globale’, mellem det at betragte sig som nationsborger og verdensborger. Men skal man vælge mellem det ene og det andet. Kan man ikke være begge dele? I denne sammenhæng rejser jeg spørgsmålet: Er folkelig universalisme et meningsfuldt begreb, der kan bygge bro mellem ‘det nationale’ og ‘det globale’? Mellem nationsborgerskab og verdensborgerskab?    

Efterfølgende debat

Livsoplysning i det 21. århundrede

Viswanathan and Sujit Kumar Paul at the Enlightenment seminar, Feb. 2012 

Mitraniketan Seminar 29. januar – 2. februar 2012

AWE repræsentanter fra USA, Belgien, Danmark og Indien er samlet i Mitraniketan for at diskutere Enlightenment i det 21. århundrede.

Seminaret er bygget om omkring tre hovedspøgsmål:

Hvordan kan værdierne fra 1800 og 1900-tallets livsoplysning gentænkes i fremtidens livsoplysning, hvilke fremtidige uddannelsesmuligheder ligger der i at afdække og nære oplysningstanken og hvad er livsoplysende undervisning?

Mandag formiddag mundede ud i en række udsagn om livsoplysning:

Livsoplysning er, når fortællinger og erfaringer fra fortiden bliver guidelines for den ungdom, der skal forme fremtiden

Livsoplysning er, når vi gennem studier sammenligner forhold forskellige steder i verden

Livsoplysning er, når vi er villige til at ofre vores egne interesser for fællesskabet og når vi er villige til at tjene en fælles sag

Livsoplysning er, når vi bygger bro mellem krop, sjæl og ånd

Livsoplysning er, hvad der opstår i fællesskaber, hvor mennesker mødes og deler deres ideer og tanker (levende vekselvirkning)

Mandag eftermiddag var vi på rundtur på Mitraniketan og blev klogere på de tanker og ideer, der er fundamenter under skolecenteret her.

Mandag aften fortsatte vores snak om livsoplysningens magi. Både formiddag og aften har vi haft den glæde, at Mahatma Viswanathan har taget del i vores dialoger.

Vi ser frem til fem meget spændende dage på dette fantastiske sted.

Læs rapporten fra hele seminaret på:

http://www.multilayereddemocracy.com/groups/enlightenmentinthe21centery/