Hvorfor verdensuddannelse

 

Indbydelse til debatmøde den 17.9 kl. 16.00 – 18.00 på Vartov

 Hvorfor verdensuddannelse

 Drømmen om fred og forsoning har til alle tider været knyttet til begreber som viden, fornuft og tolerance og til forestillinger om universelle rettigheder og værdier, der kan rumme kulturelle modsætninger. Ofte har disse drømme manifesteres sig i opbygningen af fælles institutioner: Parthenon i Rom var drømmen om at forene samtidens religioner i et tempel. Comenius var den første store europæiske uddannelsestænker, der formulerede drømmen om et verdensuniversitet. Kant introducerede idéen om en verdensborger. Tagore i Indien arbejdede for at gøre Shantiniketan til et verdensuniversitet og AWE’s stifter Åge Rosendahl Nielsen forsøgte at realisere drømmen ved at grundlægge æ’ Verdensuniversitet i Thy. I FN og UNESCO er drømmen om fred og forsoning gennem international forståelse og uddannelse levende.

Hvad er formålet med at tale om verdensuddannelse i år 2010?

 

Korte oplæg fra:

Lene Andersen,  forfatter, forlægger, debattør og verdensborger

Niels Larsen, Pædagogisk konsulent, Ph.d. Cand Pæd. BA i kultursociologi, UC Lillebælt

Jakob Erle, Direktør IAED, kultursociolog, World President AWE

 

I den efterfølgende debat vil vi søge at indkredse hvilke uddannelsespolitiske og pædagogiske mål, AWE fremover skal arbejde for at fremme i danske og internationale sammenhænge.

Ordstyrer: Rikke Schultz

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *