Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i AWE

Fredag den 17.september 2010 kl. 19 på Vartov

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Godkendelse af regnskab for 2009
  4. Fremlæggelse af ½ års regnskab og budget for 2010
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand og næstformand
  7. Valg af mindst 5 medlemmer til bestyrelsen
  8. Evt.

Kontingent på 125 kr. for perioden fra 1.oktober 2010 til 30.september 2011 indsættes senest 31.august på AWE Danmarks konto i Sydbank konto nr. 0570-1420992

Spørgsmål vedr. kontingentindbetaling rettes til foreningens kasserer: Dorit Myltoft, Ludvig Hansensvej 13, 5800 Nyborg tlf. +4565301088 eller email Dorit.Myltoft@mail.dk

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *