Lokalt-Globalt Projekt Verdensmål

INFORMATION om ’Lokalt-Globalt Projekt’, Verdensmål.                                                                                                 Udgangspunkt Svendborg. Juni 2021.

BÆREDYGTIGHED, VERDENSMÅL MED KANT – på Den Blå Kant?

I juni 2019 viste Svendborg Kommune sit engagement i bæredygtighed ved at afholde Borgermøde om Bæredygtighed. Nu har Svendborg kommune bekræftet og forstærket sit engagement i at styrke samarbejde mellem erhvervsliv, offentlige organisationer og civilsamfund i Svendborg om FN’s Verdensmål for Bæredygtighed. Det er sket ved at Svendborg Kommune gennem Natur- og Miljøudvalget har bevilget støtte til et grundlæggende kortlægnings- og oplysningsarbejde.

Siden Borgermødet i 2019, har herboende medlemmer af den globale civilsamfundsorganisation, Association for World Education, AWE fulgt med i hvad der er sket i forhold til bæredygtighed og Verdensmål. AWE har samtidig været i kontakt med en lang række initiativer og har i løbet af 2020 afholdt to offentlige møder, det seneste på FN-dagen 24 oktober ved et offentligt arrangement i Borgerforeningen.

AWE – som har konsultativ status i FN og er fast deltager i FN’s NGO-topmøder har etableret et samarbejde med IAED (International Academy for Education and Democracy) som bl.a. har udviklet et spil/dialogværktøj om Verdensmålene. Samarbejdet har resulteret i et langsigtet projekt hvis første fase begynder nu: En kortlægning af alle aktører i kommunen som Verdensmålene er relevante for – virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfund/foreninger/NGO’er. Dette overblik over aktørerne og deres engagement i Verdensmålene vil åbne mulighederne for nye samarbejder og for nye måder at arbejde med bæredygtighed på. Resultaterne af kortlægningen vil blive tilgængelige for alle online – og de vil blive præsenteret ved offentlige møder i Svendborg sidst på sommeren, f.eks. på Torvet, Den Blå Kant, Skoleaulaer, Borgerforening, på en Øko-net farm. De vil ligeledes blive præsenteret ved FN’s internationale NGO-konference når den får lov at blive afholdt efter Covid samt ved COP26 i Glasgow til november.

Projektledelsen er ved at starte projektet op – og vil samarbejde med de mange foreninger, organisationer og virksomheder som vi har og vil få kontakt til om et forstærket engagement i bæredygtighed. Udgangspunktet er godt, der er et stærkt engagement mange steder som kan bidrage til udviklingen af et bedre og mere bæredygtigt Svendborg og en bedre og mere bæredygtig verden.

FN’s 17 Verdensmål og deres 169 delmål er den fælles samlede dagsorden for bæredygtig udvikling – som tager hensyn til natur, til menneskers sociale behov og til økonomi. Det er dagsordenen for at skabe et holdbart lokalsamfund i Svendborg – som hænger sammen med resten af Danmark og den store Verden. Svendborg har en gammel rolle som mødested mellem det nære og det fjerne, mellem polis, byen og kosmos, den store verden.

Projektledelsen i partnerskabet mellem AWE og IAED

Kirsten Bruun, Jakob Erle, Rex O. Schade,
sidstnævnte er svendborger!

Flere oplysninger:

Local-Global Project, Verdensmål                                                                                                                                                               AWE- IAED Partnerskab

Dansk Hjemmeside, Association for World Education, AWE:

AWE-Danmark – Association for World Education – Danmark (world-education.dk)

AWE, Internationale hjemmeside:

Association for World Education (world-education.org)

International Academy for Education and Democracy:

En ny Hjemmeside / database for Projekt ’Local-Global Verdensmål’ med udgangspunkt i Svendborg følger omkr. 1. Juli.

Ugentlige nyhedsbreve og informationer om hvad der foregår i det officielle FN, og aktiviteter hos NGO’ernes og Civilsamfundsorganisationerne. Siden har fungeret siden 1 September 2014. Her findes vigtige dokumenter om vores aktiviteter i forbindelse med  bl.a. FN’ NGO årlige konferencer:

(15) AWE – educators sans frontiers! | Facebook

Tilmelding månedlige online workshops, Plenary, konferencer, samtaler

Association for World Education (world-education.org)                                                                                                                                     

Find announcement.

https://world-education.org/activities/sdg/sdg

27 June følger AWE’s FN-Udvalgs Internationale Plenary

Published by

Rikke Schultz

Member of AWE Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *