AWE Council Meeting 2013 First Announcement

Call for International Council Meeting 2013

Association for World Educations International Council Meeting 2013 and the organisational development seminar will take place in Denmark from 24. October to 29. October 2013.

According to the constitution §8 the council meeting shall:

a) The International Council shall determine the policy of the Association for World Education.

b) The International Council shall approve or disapprove applications from national or regional Chapters and from independent members.

c) The International Council shall elect AWE-delegates to the various United Nations organizations with which the AWE has consultative status.

d) The International Council shall elect the President of the Association along with at least four Vice-Presidents and a Treasurer. For candidates to be eligible for elections, they have to be members of AWE and it is not necessary for interested candidates to be members of the International Council.

e) Minutes of the International Council meetings shall be sent to all Chapters.

f) Every year the Chapters will submit a report to the International Council.

g) The Council will determine its own order of proceedings.

Who can participate:

AWE chapters can send delegates

AWE Institutional Members can send representatives

Elected Vice-presidents

Elected UN-representatives

Individual Members

Special invited guests

Final agenda and meeting details will be send out before 24th July 2013.

The Council Meeting will be arranged in corporation with AWE Denmark.

AWE Denmark will assist participants with Visa-application.

Please contact the Chairman of AWE Denmark for further information.

Email: eva.rikke.schultz@gmail.com

Seminar Mitraniketan 29. January – 4. February 2012

World Education for XXI Century Enlightenment

MITRANIKETAN, Kerala INDIA   29.January – 4.February 2012

 Arranged by Association for World Education (AWE) and Mitraniketan

 What is the state of human growth and evolution in the early years of this 21st Century?  What is called for from our beings to step into this new era? What kind of education can support this development? This two-part AWE Seminar is designed to examine these questions through an in-depth dialogue with educators from around the world, with special attention to the circumstances and experience in Kerala, India.

AWE educators invite their members and colleagues to join this working seminar to explore our perspectives on opportunities for enlightenment, along with our best practices for creating whole, world- centric human beings. Our dialogue and research will center around the following questions: 

  • What is Enlightenment for the 21st Century?
  • What are the opportunities for uncovering and nurturing enlightenment?
  • What is an enlightened teacher for the 21st century?

 It is our goal to better define our AWE common ground on the essential questions listed above.

 Special Seminar: Life Enlightenment through World Education

 A special two-day event will include regional (India) educators, community  leaders, and students for presentations and dialogue focusing on Indian perspectives on world education.

Themes for this seminar include: Personal enlightenment of teachers; Global Networking for educators; New technology and social media as a new challenge in pedagogical work.

 Logistics

Price: $600 (US) – AWE members $450 (US). Includes:  Lodging: in the Mitraniketan guesthouse: The Guesthouse is a basic facility with cots, beds, table, chair, fan, Indian toilets. Double rooms have shared toilets. Those with special needs requiring a single room are asked to send a special request. Meals:  Indian breakfast, lunch & dinner at 8am, 1.00, & 7 pm. (Dinner Wednesday evening is not included.) Transportation: Transportation from Trivandrum (airport) to Mitraniketan and return.

To Register, contact Rikke Schultz, Landevejen 6, DK 5683 Haarby. E-mail: Treasurer@awe-international.com

 MITRANIKETAN is an experimental non-profit social and educational project, founded by K.Viswanathan in the state of Kerala (south India). The organization focuses on alternative education methods for education and development.   http://www.mitraniketan.org

 Association for World Education (AWE) is an international NGO with consultative status in the United Nations and with more than 20 chapters across the world. AWE works primarily in the areas of Education, Democracy and Human Rights.  http://www.awe-international.com

Læs mere:

MITRANIKETAN_announcement

Location map of Mitraniketan

Dialogmøde

Fredag den 23. september kl. 16 – 18. Vartov

De Nordafrikanske demokratibevægelser

Velkomst ved Rikke Schultz, Formand for Association for World Education Denmark.

Oplæg og efterfølgende debat ved Rasmus Boserup tidligere leder af Dansk Egyptisk Dialog Institut.

                      Status over et halv års demokratibevægelser i Nord Afrika

                      Hvordan kan vi – danske NGOer samarbejde med dem?

Der serveres sandwich og vand eller vin efter oplæg og debat. Pris kr. 75,-

Tilmelding senest lørdag den 17. september på e-mail dorit.myltoft@turbopost.dk

Arrangør: Grundtvigsk Forum og AWE Association for World Education

Kl 19.00 afholdes generalforsamling i AWE

UNESCO publikation om uddannelse for bæredygtig udvikling

I anledning af FN’s tiår for uddannelse for  bæredygtig udvikling (UBU) har UNESCO udgivet en publikation med eksempler på undervisning for bæredygtig udvikling i hele verden.

Tomorrow – Today hedder puplikationen og den blev præsenteret i går af Carl Lindberg på en konference i Fællessalen på Christiansborg, der satte fokus på, hvad Danmark skal gøre for at fremme uddannelse for bæredygtighed i Danmark.

Konferencen var tilrettelagt af 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling og Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/ Økonet.

Publikationen kan downloades fra:

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=189880&set=4CDC5D44_1_300&gp=1&lin=1&ll=1

Jakob Erle genvalgt som præsident for AWE

AWE Councel meeting har genvalgt Jakob Erle som præsident. Derudover er der valgt syv vicepræsidenter og en international kasserer. Der er ligeledes vedtaget en ny struktur.

Direktør for IAED (International academy for Education and Democrazy Jakob Erle blev i dag genvalgt som præsident for AWE

Derudover blev der valgt syv vicepræsidenter og en kasserer.

Som vicepræsidenter blev valgt:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Lidia Shkorkina – Rusland

Ana Maria Barros Pinto – Brasilien

Sujit Kumar Paul – Indien

Theophilius Kwesi Tefe – Ghana

Lucie Cizkova – ACC (association for Community Colleges in Europe)

The precidency fungerer i praksis som organisationens bestyrelse.

Som noget nyt har AWE International også valgt formanden for det danske chapter  Eva Rikke Schultz  som international kasserer.

På det Internationale Council Meeting blev også vedtaget en ny struktur.

Fremover har AWE International tre typer af medlemmer:

Individuelle medlemmer – kontingent $ 40

Institutionelle medlemmer – kontingent $ 200

Chapters – kontingent $ 20 pr. medlem – dog min. $ 200

De nævnte takster gælder for højindkomstlande

Beslutningerne er i tråd med den beslutning, der blev taget på AWE Danmarks generalforsamling, hvor kontingentet til det danske chapter blev hævet til 250 kr. for individuelle medlemmer g 500 kr for institutioner.

Brasilien efter Lula – og som ny aktør på verdensscenen

 Debatmøde

Tid og Sted:

26. oktober 2010 klokken 19:00
Reventlowsgade 14, stuen (lige ved Hovedbanegården).

Debatør:

Ana Maria er journalist og har været med i flere NGOer i sin hjemby Porto Alegre. Er meget interesseret i menneskerettigheder og indfødte folk. Hun er AWE’s repræsentant i Brasilien.
Baggrund:
Brasilien er et af de 4 BRIC lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina), der er 4 opstigende regionale stormagter.
Karakteristisk for Brasilien er en stor økonomi i vækst og været Sydamerikas ledende stormagt. Præsident Lula, der i sine 2 perioder (a 4 år) ved magten, har bidraget til dels at rykke 20 mill mennesker ud af den yderste fattigdom, og flytte 30 mill. op i middelklassen Dette er sket ved en slags socialdemokratisk velfærdspolitik og omfordelingspolitik. En række ydelser er udviklet f.eks. børneydelse til hvert barn af fattige forældre, som de får, hvis de sender deres børn i skole.
Endvidere har Lula bidraget til at samle Sydamerika i en række regionale organisationer. Og som nævnt BRIC samarbejdet, hvor de 4 lande går sammen i internationale organisationer for at få større indflydelse.
I beg. af oktober afholdtes valg til præsident, parlament og guvernørposter. Lula kunne kun sidde 2 perioder. I første omgang valgtes Arbejderpartiets Dilma  Rousseff, men fordi hun ikke fik 50% skal hun ud i en anden omgang 31 okt.
Mødet afholdes i samarbejde med den danske afd. af AWE (Association of World Education) og Reko (Rådet for Internationalt konfliktløsning.

Pressemeddelelse

Hele verdens højskolefolk samles i Helsingør

En sjælden forsamling af ildsjæle mødes i Helsingør, når Association for World Education (AWE) holder International World Council den 21.-23. oktober. Ildsjælene henter til stadighed inspiration i den danske højskoletradition, når de bekæmper fattigdom, kæmper for landarbejderes rettigheder, skriver bøger eller er aktive i deres landes oplysningsarbejde.

Der findes stadig mennesker i verden, der tænker uddannelse og læring som andet og mere end optimering af mennesket som produktionsmiddel, og som tænker sådanne tanker ind i en global sammenhæng.

Om få dage lægger Den Internationale Højskole lokaler til et møde mellem sådanne aktive højskolefolk. De besøgende kommer i vid udstrækning fra de fremstormende BRIC-lande, Rusland, Indien og Brasilien, men blandt deltagerne er der også besøgende fra de mere hendøende økonomier som USA og Belgien.

De finder alle fortsat inspiration i Danmark, den danske samfundsmodel og i det folkelige engagement i uddannelse, som højskoleformen traditionelt repræsenterer.

AWE’s tre vicepræsidenter er eksempler fra den farverige gæsteliste:

Edicio De la Torre – Filippinerne

Edicio De la Torre har kæmpet for landarbejdernes rettigheder på Filippinerne siden 1968. Han har tilbragt ni år i fængsel og efterfølgende 4½ år i Europa som flygtning. Edicio var i disse år blandt andet lærer på Den Internationale Højskole i Helsingør. I 1992 vendte han tilbage til Filippinerne og genoptog sit politiske virke.

Chris Spicer – Massachusetts – USA

Chris Spicer er bogaktuel med værket ”Lifted by the heart”. Det er en fortælling om, hvordan den danske højskolebevægelse gennem Aage Rosendahls arbejde blev en inspirationskilde for progressive skolefolk i USA i begyndelsen af 1970’erne.

Lidia Shkorkina – Rusland

Lidia Shkorkina er en utrættelig forkæmper for pædagogisk udvikling og for frie og demokratiske skoler I Rusland, Ukraine og Hviderusland. Det russiske AWE-chapter organiserer oplysningsarbejde på en lang række skoler og uddannelsescentre i flere SNG-lande. Arbejdet har fokus på involvering af elever og forældre i aktiviteter, der kan fremme uddannelse, international forståelse, udvikling og demokrati i SNG-landene.

Præsident for AWE International er Jakob Erle, der også er direktør for det International Academy for Education and Democracy (IAED) i København.

Kontakt formand for AWE i Danmark, Rikke Schultz, på tlf. 6183 2169 for yderligere oplysninger eller læs mere på http://www.world-education.dk/?p=187

Hvorfor verdensuddannelse

 

Indbydelse til debatmøde den 17.9 kl. 16.00 – 18.00 på Vartov

 Hvorfor verdensuddannelse

 Drømmen om fred og forsoning har til alle tider været knyttet til begreber som viden, fornuft og tolerance og til forestillinger om universelle rettigheder og værdier, der kan rumme kulturelle modsætninger. Ofte har disse drømme manifesteres sig i opbygningen af fælles institutioner: Parthenon i Rom var drømmen om at forene samtidens religioner i et tempel. Comenius var den første store europæiske uddannelsestænker, der formulerede drømmen om et verdensuniversitet. Kant introducerede idéen om en verdensborger. Tagore i Indien arbejdede for at gøre Shantiniketan til et verdensuniversitet og AWE’s stifter Åge Rosendahl Nielsen forsøgte at realisere drømmen ved at grundlægge æ’ Verdensuniversitet i Thy. I FN og UNESCO er drømmen om fred og forsoning gennem international forståelse og uddannelse levende.

Hvad er formålet med at tale om verdensuddannelse i år 2010?

 

Korte oplæg fra:

Lene Andersen,  forfatter, forlægger, debattør og verdensborger

Niels Larsen, Pædagogisk konsulent, Ph.d. Cand Pæd. BA i kultursociologi, UC Lillebælt

Jakob Erle, Direktør IAED, kultursociolog, World President AWE

 

I den efterfølgende debat vil vi søge at indkredse hvilke uddannelsespolitiske og pædagogiske mål, AWE fremover skal arbejde for at fremme i danske og internationale sammenhænge.

Ordstyrer: Rikke Schultz