Bevægelsen uden jord

Bevægelsen uden jord

I efterårsferien genlæste jeg Inge Eriksens bog Victoria og verdensrevolutionen fra 1976. Jeg læste den for at erindre, hvad vi tænkte og diskuterede i 70’erne om revolutionsromantikken – som Inge Eriksen senere gør op med i en hel anden bog fra en hel anden del af verden – i bogen Hjertets femte kammer fra 1992, der refererer til borgerkrigen i Libanon.

Og billeder fra Victoria og verdensrevolutionen popper op i mit hoved, mens vi sidder på et kontor i Belem med udsigt over Amazonas og vægge beklædt med plakater. Vi snakker med to kvinder fra bevægelsen Movemento Sem Terra, der her i 2009 kæmper for at realisere Victorias drøm om kollektivisering af landbruget. Teofila er fra Para State. Hun er lærer og har været en del af bevægelsen i 20 år. Vi har tidligere besøgt hende i bosættelsen Icoaraci ca. 8o km fra Belem.  Mercedes er ung, veluddannet og veltalende, hun kommer fra Sao Paulo og hun er ansvarlig for bevægelsens uddannelsesprogram.  Missionen er at skaffe jord til de jordløse, at erstatte agrobusiness med agroecology. De vil ikke kendes ved begrebet ”bæredygtig udvikling” – det antyder, at man kan reparerer på kapitalismen – de vil agroøkologi: produktion af gode, varierede, sunde og billige fødevarer, der skal sælges i byerne. De ved, at det er svært. De er oppe mod stærke kræfter.

Bosættelsen Icoaraci er en forladt kokosnødplantage på 3000 ha land som 400 kollektivister besatte i 1999. De har nu skøde på jorden og regeringen har hjulpet med materialer, så der kunne bygges huse til beboerne.  Bevægelsen arbejder med alfabetisering og skoling af beboerne i samarbejde med de humanistiske fakulteter på universitetet. I Sao Paulo driver de en højskolelignende uddannelsesinstitution, hvor man kan have 200 personer interneret på forskellige kurser med fokus på agronomi, pædagogik, filosofi, socialhjælp, historie og journalistik.

Icoaraci’s største udfordring er produktionen. Man mangler viden om effektive dyrkningsformer og man mangler redskaber og maskiner. På de felter er der ikke megen hjælp af hente. Universiteternes forskning i landbrug er betalt af agrobussines industrien og er rettet mod deres interesser. Regeringen vil ikke investere i organisationer, der kan støtte en agroøkologisk udvikling, og de vil ikke støtte økonomisk med midler til produktionsudstyr.

Særligt i Para State er det politiske klima giftigt for organisationen. Højrefløjen arbejder på at få organisationen kriminaliseret og få den sat på listen over terrororganisationer. Kampen er blevet intensiveret det sidste år, højrefløjen arbejder på et politisk comeback næste år, når Lula’s efterfølger til præsidentposten skal vælges. Bevægelsen er udsat for paramilitære trusler og chikane. 18 medlemmer har været kidnappet og familier udsættes for trusler om vold.  Tre ledere er flygtet ud af Para State, fordi der er udstedt arrestordrer.

Bevægelsen ser sig selv som en politisk bevægelse, der arbejder til gavn for udviklingen i hele Brasilien. Bevægelsens basis er familierne, man kæmper for familiers ret til jord, en god bolig, uddannelse, sundhed, tryghed og trivsel.  Kampmidlet er pression og MST har ry for at være en stærk organisation med et godt netværk til andre sociale bevægelser. Der er i Brasilien over en million mennesker, der er involveret i kollektive jordbesættelser som Icoaraci. Men med en befolkning på 200 millioner, så er det  ½ pct. af befolkningen. Lige nu oplever de, at kampen handler om at overleve – især i Para State.

Gensynets dag

Gensynets dag

Søndag formiddag går vi en tur på i Belem. Her er så varmt og luften er præcis så tung det er behageligt, når man kryber af sted i skyggen og til at holde ud, at bevæge sig ud i skyggen. Vi sætter os på en café på havnefronten og drikker friskpresset appelsinjuice, strækker benene ud og langsomt slettet sporene af 24 timers flyrejse i kroppen. Vi snakker om den uge der kommer, som vi endnu kun har vage forestillinger om, hvad skal bringe. Vi taler om missionen: At komme længere ind under huden på landet, regionen, de lokale fællesskaber – håbet, drømmene og udfordringerne.

Vi er ikke uforberedte. Vi var her for 5 måneder siden. Vi har allerede talt med mange. Vi laver en liste med de udfordringer, vi ser som de største:

Ulighed – klasseforskellene er gigantiske.  Her er folk der er rigere end vi kan forestille os, mens middelklassen – læger, sygeplejersker og lærere har løn og ansættelsesvilkår, der betyder, at selv om man har 3 jobs, er det svært at få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk.

Isolation – her lever man i isolerede boligområder. Fysisk er de hegnet ind af store mure med pigtråd på toppen, om med væbnede vagter ved indgangen. Men ikke nok med det. I slumkvartererne er de enkelte huse også hegnet ind og der er store hængelåse på gitterlågerne ind til de enkelte boliger. Dette er ikke de fattiges kamp mod de rige. Det er de fattiges kamp med sig selv og hinanden.

Kriminalitet og vold – er en følgevirkning af det hele, men det er det, befolkningen oplever som det største problem, fortæller Gilvandro. Man er bekymret over, at politiet ikke længere har kontrol over banderne i Sao Paulo, kriminaliteten breder sig som en kræftsvulst til alle landets større byer.  Han var vores chauffør sidste gang vi var her, og han samler os op, da vi efter at have runder det særlige søndagsmarked med kunsthåndværk er på vej for at finde et sted at spise frokost. Han kører os ud, hvor floden slår et sving, til et af de steder, middelklassen samles om søndagen, bader og spiser frokost på en af restauranterne langs flodbredden. Kriminalitet eller ej, det føles trygt at være her, også selv om luftet ind i mellem brydes af lyde, der kunne være skudsalver.

Senere mødes vi med Salomao. Salomaos familie kommer fra Libanon, og Salomao selv  er af udseende ikke ulig den tidligere palæstinensiske leder Arafat. Han er ansat på Para State University som forsker, og i Para States kulturdepartement. Han er en af de lokalt ansvarlige for afviklingen af Fisc og Confintea VI. Det er ham der er nøglen til det netværk, der skal hjælpe os til at forstå i det lokale univers i Para State.

Ana Maria er kommet til Belem fra Porto Alegro for at arbejde sammen med os. Hun er journalist, brasilianer og hun har for år tilbage været lærer på IPC i Helsingør

Gensyn med Belem

Så er Kirsten, Jokob og jeg igen i Belem, hvor vi forbereder vores deltagelse i FISC og Confintea VI konferencen arrangeret af Unesco.

Fisc er NGO-forum for uddannelse som forberedelse til Confintea VI. Confintea konferencerne har været afholdt med 12 års mellemrum siden 1949, hvor den første konference blev afholdt på IPC (international peoples college) i Henlingør. Det skal fejres ved årets konference.

Senere i dag kommer Ana Maria fra Porto Allegro og senere på ugen slutter Noel fra USA/ Indien sig til os.

Referat af generalforsamlingen den 25.9

Referat af ordinær generalforsamling i AWE-Danmark.

25.9.2009 i Vartov, Kbh.

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Foreningens regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Evt. forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10.  Eventuelt.

 

Ad 1 valg af dirigent

Jakob Erle valgtes til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

 Dagsordenen godkendtes.

 

Ad.3 Bestyrelsens beretning

 Rikke Schultz startede med at overbringe hilsener fra Ove Korsgaard, Henning Kjær og Ole Borgå, der alle beklagede, at de ikke kunne deltage i generalforsamlingen.

 

Hun spurgte derefter: Hvem er vi i AWE?  I 2008-09 er vi begyndt at tale mere om at AWE er en netværksorganisation, der netværker om folkeoplysning.

For at finde ud af hvad der foregår omkring i verden i AWE Chapters har Alan Furth fra Cobscook Community Learning Center, USA, foranlediget gennemført en spørgeskema undersøgelse. Resultatet vil blive offentliggjort på AWE’s hjemmeside.

 

Jakob Erle fortalte om det internationale arbejde. Der er nu 20 Chapters i AWE-International. Jakob fortalte derefter om en tur til USA, hvor han havde besøgt Alan Furth, og de var sammen taget til Washington for at møde politikere og fonde med henblik på at fund-raise til AWE. Som et resultat af rejsen blev man enige om at forsøge at ansætte en inder Noel Bonam som fund raiser for AWE for midler som CCLC vil prøve at skaffe. Noel havde sammen med Alan besøgt DK i foråret. Efter DK besøget var Noel rejst til Indien for bl.a. at besøge indiske chapters: Santiniketan og Mitraniketan, for at se på hvilke aktiviteter de havde.

 

Rikke og Jakob fortalte derefter om CONFINTEA VI konferencen (Conference International for Education of Adults). AWE-DK har målrettet arbejdet for at CONFINTEA VI i 2009 skulle markere et gennembrud for AWE internationalt – ikke mindst med EDU-Game som omdrejningspunkt.

Desværre blev både NGO konferencen FISC og regeringskonference udskudt fra maj i år til senere på året slutn. nov./beg. dec. i år pg.a. svineinfluenzafaren. Maj konferencerne annulleredes så sent at vi ikke kunne få vore billetter refunderet, så vi tog afsted – Jakob, Rikke, Kirsten og Jørn – og havde en forrygende uge med mange besøg på voksenuddannelsesprojekter og organisationer.

Oprindelig havde vi akkreditering til UNESCO via UNESCO instituttet for Adult Learning i Hamburg , men det viste sig at UNESCO i dag ikke har os akkrediteret. Derfor har vi ikke umiddelbart adgang til CONFINTEA VI. Imidlertid har vi opfordret Chapters til at søge at blive inkluderet i nationale delegationer, hvilket er lykkedes i Danmark (Jakob deltager i danske delegation.) og Filippinerne – hvor Edicio dela Torre dog ikke kan deltage alligevel efter flytningen af CONFINTEA VI.

På både NGO konferencen og Reg. konferencen har AWE adgang til at præsentere EDU-Game. Og på FISC (NGO) konferencen kan der tilmeldes alle interesserede.

Til nov./dec CONFINTEA deltager fra DK: Rikke, Kirsten, Jakob.

AWE-Int. arbejder videre på at blive accepteret som akkrediterings berettiget til UNESCO.

 

Rikke fortalte derefter om edu-game. Vi har fået 55.400 kr. fra tipsmidlerne til etablering af en elektronisk platform, der kommer til at indeholde spilbrikker og andet elektronisk materiale. Bestyrelsen har indgået en kontrakt med IAED om produktion af sitet, og flere sprogversioner.

 

Derefter fortalte Elisabeth Jørgensen om samarbejdet med Rusland. Russisk AWE er repræsenteret 7 steder i Rusland, 2 steder i Ukraine og i Belarus (Hviderusland). De fleste steder er de tilknyttet lokale læringssteder (skoler, uddannelsessteder), og  hvert center har en koordinator, som har forbindelse med Lida Shkorkina som national koordinator. Der afholdes konferencer/seminarer flere steder årligt, ofte med dansk deltagelse. Læs mere på www.rawe.ru.

 

Jørn Boye Nielsen fortalte om samarbejde med Brasilien.

   AWE´s repræsentant i Brasilien Ana Maria Barros Pinto har taget initiativ til at arrangere et højskolekursus om menneskerettigheder m.m. i Brasilien. Kurset vil bl.a. handle om de oprindelige folk, landarbejdere, hjemløse, Paulo Freire grupper. Der vil være foredrag om disse grupper, og man vil desuden få lejlighed til at besøge en oprindelig stamme hvor de bor, besøg til landløse arbejdere der har besat jord og lavet kollektivt landbrug. Endvidere vil der være information om forskellige sider af det brasilianske samfund, om den nye udenrigspolitik som Brasilien fører, og om Brasiliens og Sydamerikas selvstændige centrum venstre politiske udvikling. Der vil også være kulturelle aftener med besøg på en brasiliansk sambaskole, gaucho sans.. Kurset vil finde sted fra 10- 23  januar,  2010. Kursus afgiften 750 euro (ca. 5.580 kr.) + rejse, som vi sikkert kan lave som grupprejse. Kontaktperson i DK: Jørn Boye Nielsen: daninfo@email.dk. eller 29904512.   

Kirsten Bruun fortalte om gæstelærere/elever på Flakkebjerg Efterskole. Flakkebjerg Efterskole fik i skoleåret 2008-09 besøg af 6 unge fra hhv Uganda, Ghana,, Bangladesh, Indien og USA. De var inviteret til et 2 ugers ophold på efterskolen med støtte fra DANIDAs omvendte rejsestipendier. De deltog i årets verdensborgerprojekt under overskriften ” Den globale opvarmning og hvordan den påvirker os alle”. Forløbet afsluttedes med en stor konference med 300 gæster hvor resultaterne blev vist frem.

John Petersen fortalte og viste AWE-DKs nye og dynamiske hjemmeside www.world-education.dk Samtidig har AWE fået en ny Fan-side på Facebook- denne fan-side er tænkt som et fælles kommunikationsforum for alle AWE – medlemmer og chapters.

Endelig tilføjede Rikke at AWE-DK i 2009 har fået bevilget 20.000 kr. af Tips-og Lottomidlerne til fortsat udgivelse af journal.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

4. Foreningens regnskab for 2008.

Kasseren Dorit Myltoft fremlagde resultatopgørelse for 2008. Regnskabet blev enstemmigt godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

 Forslag om uændret kontingent vedtaget.

6.Evt. forslag

 Ingen indkomne forslag.

7. Valg af formand. Rikke Schultz blev genvalgt.

8  Valg af næstformand. Kirsten Bruun blev genvalgt.

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer. Elisabeth Jørgensen, Dorit Myltoft, Jørn Boye Nielsen, John Petersen, Rex Schade genvalgtes. Gulli Jakobsen nyvalgtes.

10 Eventuelt. Johan Toft fortalte om et projekt om klima og velfærd han var involveret i.

Jakob Erle, AWE- International, takkede det danske Chapter for samarbejdet det forløbne år.

Referat: Jørn Boye Nielsen

To ugers kursus i Porto Alegro i Januar

Menneskerettigheder – drømme – udfordringer – realiteter
 
Få indsigt i levevilkår i Brasilien gennem oplevelser, besøg og spændende foredrag i 14 forrygende dage fra 10. – 24. jauuar 2010.
Undervisningssproget et engelsk.
Efterfølgende er der mulighed for at deltage i Social Summit 2010

Læs mere om kurset på www.upinbrasil.wordpress.com

Peter Kemp og AWE

 

 Reflektioner over Peter Kemps foredrag

“En ny begyndelse”

Peter Kemp begrunder sit foredrags titel ”en ny begyndelse” med, at begrebet verdensborger har fået en betydning efter murens fald.

Det første verdensborgerideal, der blev indvarslet med renæssancen –  havde fokus på borgerens ret til at kritisere statsmagten.

Det andet verdensborgerideal, 19’tallets ideal, fokuserede på retten til at være individ.

Det tredje verdensborgerideal, det 21. Århundredes ideal, fokuserer på borgerens frigørelse af nationalstaten.

Peter Kemps postulat er, at det 21’ århundredes borgere har både et nationalt borgerskab og et globalt borgerskab. Dette forhold frigør den moderne samfundsborger til at forholde sig kritisk til nationalstaten.

Dette begrunder han med:

 1. Tilsynekomsten af en global opinion, der ikke længere er splittet af en politisk- ideologisk øst – vest akse.
 2. Reaktionerne på de igangværende kriser: finanskrise, fødevarekrise og klimakrise – der alle kalder på globale svar i form af transnationale styringsmekanismer.

Med andre ord: vi er ved begyndelsen af en ny stor fortælling om et globalt fællesskab der bygger på en fælles global historie. Med det politiske skifte i USA fra Bush til Obama er der samtidigt skabt en politisk situation, hvor i alt fald visse politikere er villige til at påtage sig den pædagogiske opgave, det er at give denne fortælling stemme.

Peter Kemp ser ingen verdensstat i horisonten – og han har heller ikke noget ønske om en fremtidig verdensstat. ”Hvis vi får en verdensstat med en politisk leder som George W. Bush, så er vi ringere stillede, end vi er i dag”.  Han ser den igangværende udvikling af en stærkere global opinion og et stærkere globalt civilsamfund som de kræfter, der skal tumle fremtidens udfordringer. Dette civilsamfund inkluderer både et globalt marked, internationale NGO’er og samarbejdende nationalstater.

Peter Kemp ser den igangværende danske kulturkamp med Dansk Folkeparti i spidsen for at bevare den suveræne nationalstat som de sidste krampetrækninger før tæppefald. Netop fordi tankeskiftet hen mod en ny forståelse af medborgerskab og en ny fortolkning af historien er radikalt, er modstanden hård.  

For Peter Kemp er det nye pædagogiske dannelsesideal, som vi alle bør forpligte os på karakteriseret ved:

 1. Den bæredygtige udvikling,
 2. Sameksistens mellem kulturer, nationer og verdensdele,
 3. Den politiske kontrol med den transnationale finansverden.

Det vi fælles må arbejde for, er at bekæmpe den ideologi, der bæres af en falsk bevidsthed om mennesket baseret på skæbnetro, forestillinger om egen ubetydelighed og magtesløshed overfor de globale politiske problemstillinger. Vi må bekæmpe forestillingen i den rige verden om, at mennesket kan drukne sin sorg over egen utilstrækkeligt i klimaspørgsmålet i et umådeholdent forbrug.

Vi står med andre ord foran humanismens genfødsel i en global iklædning. En iklædning hvor vi som mennesker tør være i hinandens selskab, hvor vi tør forbruge bæredygtigt og hvor vi tør tage kontrollen med den globale samfundsudvikling på os.

 

Peter Kemp’s analyse baserer sig på det han ser. Hans indlæg er en teoretisk analyse – som sådan har han ikke nogle forslag til konkrete handlinger. Men hvis hans analyse holder, så giver de handlinger vi allerede gør i en organisation som AWE fortsat god mening. Han leverer nye perspektiver til forståelsen af vores arbejde og måske også et kærkomment korrektiv til dele af det i sit opgør med forestillingen om verdensstatslige institutioner. Hans credos om at globale problemer skal løses lokalt er besnærende, men de har også deres begrænsninger i en verden, hvor de rige lande systematisk har eksporteret krig, fattigdom, sult og klimakatastrofer til de dele af verden, hvor lokalsamfundene har de færreste ressourcer politisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt – til at løse dem. Borgernes løsningsstrategier i disse lande er sine steder kendetegnet ved apati andre steder ved individuelle løsninger som migration eller kollektive løsninger i form af opbakning til lokale mafiaer, militser eller internationale terrornetværk. Over for det står en lang sej kamp for at etablere lokale civilsamfundsbevægelser med det pædagogiske sigte at fremme det dobbelte medborgerskabsideal: mennesket som nationalstatsborger og verdensborgeren.

Beretning 2008-2009

Bestyrelsens beretning 2008-09

 

AWE’s identitet

I mange år har bestyrelsen talt om AWE som en netværksorganisation, i 2008-09 er vi begyndt at tale mere om, hvad det vil sige at være en netværksorganisation. Hvad betyder det, når vi siger, at AWE er en netværksorganisation, der netværker om folkeoplysning?

I 2009 har AWE International – foranlediget af Alan Furth fra Cobscook Community Learning Center og med assistance fra Nöel Bonam – gennemført en spørgeskemaundersøgelse (et Survey) blandt vores Chapters, for at blive klogere på, hvad der foregår rundt om i AWE-chapters, og hvordan AWE kan bidrage til at støtte dette arbejde. Resultatet af undersøgelsen vil foreligge til generalforsamlingen – og den vil blive offentliggjort på AWE’s hjemmeside.

 

Confintea VI

Confintea – Conference International for Education of Adults

I de sidste 2 år har AWE Danmarks bestyrelse arbejdet målrettet for, at Confintea VI i Belem – Brasilien 2009 skulle markere ”et gennembrud” for AWE Internationalt – ikke mindst med EDU-game som omdrejningspunkt.

Imidlertid kom der sten i skoen. Først havde vi problemer med vores akkreditering ved UNESCO i relation til konferencen.  Det problem blev løst – dels ved at  AWE  ved Jakob Erle fik en plads i den officielle danske delegation til konferencen. Dels ved, at AWE blev godkendt med en Workshop – både på NGO-konferencen FISC og ved den officielle konference. Disse ggodkendelser kom imidlertid så sent, at det ikke kar muligt at få mange udenlandske AWE-medlemmer til Brasilien. Fra AWE var derfor tilmeldt

Fra Danmark: Jørn Boye Nielsen, Kirsten Bruun, Jakob Erle og Rikke Schultz

Fra Chapters: Edicio de la Torre, Filippinerne, Sherlie Walters Sydafrika og Ana Maria Barros Pinto fra Brasilien.

Som forberedelse var bl.a. produceret en Journal og der var indkøbt et antal eksemplarer af ”the Struggle of the people”af Ove Korsgaard.

Da alt var klart og billetterne købt – så kom der en meddelelse fra Brasilien – at konferencen var udsat  pga. risiko for spredning af influenza-A virus.

Resultatet blev, at den danske delegation trodsede farerne og tog til Belem, hvor vi fik en forrygende uge , der blev brugt til at opbygge en kontaktnetværk til folkeoplysning i Para-state – baseret på Paulo Freires tanker. Turen er beskrevet på.AWE Internationals blog:  http://www.awe-international.com/

Det er nu annonceret at konferencen gennemføres i dagene 28. -30. Nov. (FISC) og 1.-4. Dec (Confintea VI). Her deltager AWE med en workshop på begge konferencer.

 

Edugame og læringsplatform

I 2009 har AWE Danmark fået en bevilling på 55.400 kr af tipsmidlerne til etablering af en elektronisk Wiki , der kommer til at rummer spilbrikker og andet elektronisk materiale . Bestyrelsen har indgået en kontrakt med IAED om produktion af sitet.

 

Samarbejde med Rusland (Elisabeth)

Russiske AWE er repræsenteret 7 steder ( Bashkortostan, Cheliabinsk, Tatarstan, S.Petersburg, Moskva og 2 steder i Moskva regionen.

Desuden i Polotsk i Belarus og 2 steder i Ukraine (Kharkov og Kiev).

Alle steder findes lokale læringscentre, de fleste er tilknyttet skoler og/eller lærer uddannelsessteder.

Hvert center har en koordinator, som har forbindelse med Lida  Shkorkina, hvorfra de får alle relevante informationer.

Der afholdes konferencer/seminarer flere steder årligt, ofte med dansk AWE deltagelse.

Desuden oversætter Lida artikler, bøger og poesi til russisk, som de lokale læringscenter får gavn af. Der ud over arrangerer hun ”frivilliges” ophold.

Lida er i Danmark hvert år, af og til har hun en gruppe unge med, som så får et indblik i danske forhold.

Læs mere:

http://www.rawe.ru/

 

 

Samarbejde med Brasilien  (Jørn)

 

Gæstelærere/ elever  på Flakkebjerg efterskole (kirsten

Flakkebjerg Efterskole fik i skoleåret 2008 / 2009 stor glæde af AWEs internationale netværk.

Årets verdensborgerprojekt blev afholdt i uge 11 og 12 under overskriften ” Den globale opvarmning og hvordan det påvirker os alle” Vi inviterede med støtte fra Danidas omvendte rejsestipendier 6 unge fra henholdsvis Uganda, Ghana,Bangladesh, Indien og USA, til at deltage sammen med skolens øvrige elever. Vi havde 2 meget lærerige og fornøjelige uger for begge parter. Forløbet afsluttedes med en stor konference med 300 gæster hvor resultaterne blev vist frem.

 

 

 

Ny hjemmeside og Fanside på Facebook

AWE –Danmark har endnu engang fået ny og mere dynamisk hjemmeside. Hjemmeside adresse er den samme som tidligere: http://www.world-education.dk/. Samtidig har AWE fået en Fan-side på Facebook – denne fanside er tænkt som et fælles kommunikationscentrum for alle AWE-medlemmer og chapters. Der en mange af vores udenlandske medlemmer, der er meget aktive på Facebook – så der ligger nye muligheder for et styrket AWE-netværk her.

Små nyheder

AWE Danmark arrangerer i forbindelse med generalforsamlingen d. 25.9 et debatmøde med Peter Kemp

AWE Danmark har i 2009 fået bevilliget 20.000 af Tips og Lottomidlerne til fortsat udgivelse af Journal.

 

 

Rikke Schultz

Debatmøde og generalforsamling

Indbydelse til debatmøde og generalforsamling i AWE Danmark, Vartov, Farvergade 27
1463 København K

Fredag d. 25. September kl. 15.30 – 19.30

Debatmøde

Kaffe fra. kl. 15.00

 15.30 til ca. 17.00 v. prof. Peter Kemp, DPU

“EN NY BEGYNDELSE”
 
Det moderne og det postmoderne er fortid. Hvad kommer efter det postmoderne? Giver det sig selv, at den tid vi er på vej ind i – som vi for nemheds skyld kan kalde postpostmoderne – er kosmopolitisk? I så fald er spørgsmålet, hvilket politisk og kulturelt opgør vi så er inde i.

Den nye tid er sat til debat.

Prof.Peter Kemp, DPU indleder mødet med foredrag og oplæg til debat om tendenser i den aktuelle politisk-filosofiske debat!

 Generalforsamling

18.00 – 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning 

4. Foreningens regnskab for 2008

5. Fastsættelse af kontingent

6.  Evt. forslag 

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand 

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

10. Eventuelt

Der er mulighed for at tilmelde sig arrangementet og at bestille en Sandwich til pausen. Tilmelding og bestilling til Kasserer Dorit Myltoft, Ludvig Hansensvej 13, 5800 Nyborg. Mail: dorit.myltoft@mail.dk

 Entre:  50 kr

Gratis for medlemmer af AWE